Create

Diğer anlamları

Create

1. anlamı (f). yaratmak, vücuda getirmek; meydana getirmek, ihdas etmek, husule getirmek; atamak, tayin etınek; yapmak, tertip etmek.,xyz mızmızlan/ata/yarat.
2. anlamı yaratmak. -e yol açmak. neden olmak. atamak.

Create

Create tanım:

Kelime: cre·ate
Söyleniş: krE-'At, 'krE-"
İşlev: verb
Türleri: cre·at·ed; cre·at·ing
Kökeni: Middle English, from Latin creatus, past participle of creare; akin to Latin crescere to grow -- more at CRESCENT
transitive senses
1 : to bring into existence God created the heaven and the earth -- Gen 1:1 (Authorized Version)
2 a : to invest with a new form, office, or rank was created a lieutenant b : to produce or bring about by a course of action or behavior her arrival created a terrible fuss create new jobs
3 : CAUSE, OCCASION famine creates high food prices
4 a : to produce through imaginative skill create a painting b : DESIGN creates dresses
intransitive senses : to make or bring into existence something new

Create

İngilizce Create kelimesinin İspanyolca karşılığı.
v. crear, componer, fabricar, formar, hacer, innovar, moldear; traer a la existencia, forjar

Create

İngilizce Create kelimesinin Fransızca karşılığı.
v. créer

Create

İngilizce Create kelimesinin Almanca karşılığı.
v. erstellen, herstellen; kreieren

Create

İngilizce Create kelimesinin İtalyanca karşılığı.
v. creare, fare, produrre; nominare, eleggere; suscitare, causare, far sorgere

Create

İngilizce Create kelimesinin Portekizce karşılığı.
v. criar; gerar; produzir

Create

f. yaratmak, oluşturmak, yapmak, neden olmak; meydana getirmek; yetki vermek, atamak

Create

İngilizce Create kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
ww. creëren, scheppen

Create

v. produce, make
v. create, make, produce, form, set up
adj. created

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Create ilgili konular