Cultivate

Diğer anlamları

Cultivate

1. anlamı (f). tarlayı sürüp ekmek, yetiştirmek; terbiye etmek; beslemek; (başka bir kimseyi) kendine bağlamaya çalışmak. cultivate a friendship dostluk kazanmaya çalışmak. cultivable, cultivatable (s). ekilebilir, yetiştirilebilir. cultivated (s). ekili; z.
2. anlamı toprağı işlemek. ekip biçmek. yetiştirmek. dostluğunu kazanmaya/ilerletmeye çalışmak.

Cultivate

Cultivate İngilizce anlamı ve tanımı

Cultivate anlamları

  1. (v. t.) To raise or produce by tillage; to care for while growing; as, to cultivate corn or grass.
  2. (v. t.) To direct special attention to; to devote time and thought to; to foster; to cherish.
  3. (v. t.) To seek the society of; to court intimacy with.
  4. (v. t.) To bestow attention, care, and labor upon, with a view to valuable returns; to till; to fertilize; as, to cultivate soil.
  5. (v. t.) To improve by labor, care, or study; to impart culture to; to civilize; to refine.

Cultivate tanım:

Kelime: cul·ti·vate
Söyleniş: 'k&l-t&-"vAt
İşlev: transitive verb
Türleri: -vat·ed; -vat·ing
Kökeni: Medieval Latin cultivatus, pp. of cultivare, from cultivus cultivable, from Latin cultus, past participle of colere
1 : to prepare or prepare and use for the raising of crops; also : to loosen or break up the soil about (growing plants)
2 a : to foster the growth of cultivate vegetables b : CULTURE 2a c : to improve by labor, care, or study : REFINE cultivate the mind
3 : FURTHER, ENCOURAGE cultivate the arts
4 : to seek the society of : make friends with
- cul·ti·vat·able /-"vA-t&-b&l/ adjective

Cultivate ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Civilize, Crop, Domesticate, Educate, Naturalize, School, Tame, Train, Work,

Cultivate

İngilizce Cultivate kelimesinin İspanyolca karşılığı.
v. cultivar, desarrollar

Cultivate

İngilizce Cultivate kelimesinin Fransızca karşılığı.
v. cultiver; développer, soigner

Cultivate

İngilizce Cultivate kelimesinin Almanca karşılığı.
v. bebauen; entwickeln, kultivieren

Cultivate

İngilizce Cultivate kelimesinin İtalyanca karşılığı.
v. coltivare; educare; curare; tenersi amico

Cultivate

İngilizce Cultivate kelimesinin Portekizce karşılığı.
v. cultivar, processar; cuidar

Cultivate

f. işlemek; ekip biçmek, yetiştirmek; ilerletmek, geliştirmek; kendini adamak, gayret etmek; kazanmaya çalışmak

Cultivate

İngilizce Cultivate kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
ww. bewerken; ontwikkelen; cultiveren

Cultivate

v. prepare the ground for planting, grow crops; develop, improve; nurture
v. grow, cultivate

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Cultivate ilgili konular