Debi, bir akışkanın aktığı izleğin herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen akışkan hacmidir.
Bir akarsuyun aktardığı su miktarını, bir boru sisteminin çeşitli noktalarında aktarılan akışkan miktarını belirlerken vb.

Debi

Debi, bir akışkanın aktığı izleğin herhangi bir en kesitinden birim zamanda geçen akışkan hacmidir.

Bir akarsuyun aktardığı su miktarını belirlerken, bir boru sisteminin çeşitli noktalarında aktarılan akışkan miktarını belirlerken vb. yerlerde kullanılır. Hidrolojide, hidrolikte, akışkanlar mekaniğinde sıkça başvurulan bir kavramdır. Boyutu <math>uzunluk^3/zaman</math> olup genellikle kullanılan birimi <math>m^3/sn</math> şeklindedir.

debi

bir akarsuyun herhangi bir kesiminden birim zamanda geçen su miktarı, akım.

debi

Bir akarsuyun herhangi bir kesiminden saniyede geçen suyun hacmi, akım.

debi

Türkçe debi kelimesinin İngilizce karşılığı.
[deber] v. should, shall; must; owe n. flow

İlgili konuları ara

Yanıtlar