Delta bir ırmağın çatallanarak denize döküldüğü yerdir. Hızlı akan suların içerisindeki çamur ve tortullar hız sebebiyle dibe çökme fırsatı bulamazlar. Ancak akarsuların denize döküldüğü yerlerde akış hızı düşer ve akarsunun içinde taşıdığı çamur ve tortu birikintisi dibe çökme fırsatı bulur. ...

DELTA (inglizce) türkçe anlamı
1. i. delta
2. üç köşe
3. çatalağız
DELTA (türkçe) anlamı
4. Yunan alfabesinin dördücü harfi (D). Bir ırmağın denize kavuştuğu yerde lığların birikmesiyle oluşan üçgen biçimli ova
5. çatal ağız.
6. 2. anlamı (i). Yunan alfabesinin dördüncu harfi
7. delta şeklinde herhangi bir şey
8. üçgen
9. (coğr). delta
10. (elek). trifaze akımda üçgen bağlantı .delta -wing (airplane) kanatları üçgen şeklinde olan jet uçağı.
11. delta
12. 3. anlamı yunan abecesinin dördüncü harfi. delta. çatalağız.
DELTA (türkçe) anlamı
13. yunan abecesinin dördüncü harfi .
14. çatalağız
1. n. 4th letter of the Greek alphabet
2. triangular section of land at the mouth of a river
3. n. delta
4. 4th letter of the Greek alphabet
5. triangular section of land at the mouth of a river
6. n. delta
7. 4th letter of the Greek alphabet
triangular section of land at the mouth of a river,
DELTA (türkçe) ingilizcesi
8. n. 4th letter of the Greek alphabet
9. triangular section of land at the mouth of a river
10. n. delta
11. 4th letter of the Greek alphabet
12. triangular section of land at the mouth of a river
13. n. delta
14. 4th letter of the Greek alphabet
triangular section of land at the mouth of a river,
Delta (almanca) ingilizcesi
15. n. 4th letter of the Greek alphabet
triangular section of land at the mouth of a river,
Delta (fransızca) ingilizcesi
16. (m) n. delta
17. 4th letter of the Greek alphabet
18. triangular section of land at the mouth of a river,

Delta İngilizce anlamı ve tanımı

Delta anlamları
    (noun) A tract of land shaped like the letter delta (/)
19. especially when the land is alluvial and inclosed between two or more mouths of a river
20. as
21. the delta of the Ganges
22. of the Nile
23. or of the Mississippi.(noun) The fourth letter of the Greek alphabet (/ /)
24. answering to D.(noun) an object having the shape of the capital /.(noun) The closed figure produced by connecting three coils or circuits successively
25. end for end
26. esp. in a three-phase system
27. -- often used attributively
28. as delta winding
29. delta connection (which see)
30. etc.
Delta tanım:
Kelime: del·ta
31. Söyleniş: 'del-t&
32.
33. İşlev: noun
34. Kökeni: Middle English deltha
35. from Greek delta
36. of Semitic origin
37. akin to Hebrew dAleth daleth
38. 1 : the 4th letter of the Greek alphabet -- see ALPHABET table
39. 2 : something shaped like a capital Greek delta
40. especially : the alluvial deposit at the mouth of a river
41. 3 : an increment of a variable -- symbol &Delta
42. : DELTA WAVE
43. - del·ta·ic /del-'tA-ik/ adjective
44.
Delta (ingilizce) fransızcası
1. n. delta (la quatrième lettre de l'alphabet grec
2. dépôt d'alluvions à l'embouchure d'un fleuve)
Delta (fransızca) almancası
1. n. delta
Delta (fransızca) italyancası
1. 1. (général) delta (m/f) {invariable}
2. 2. (aviation) deltaplano (m)
Delta (ingilizce) ispanyolcası
1. s. delta
2. desembocadura
Delta (fransızca) portekizcesi
1. 1. (général) delta (m)
2. 2. (aviation) asa-delta (f)
Delta (fransızca) flemenkcesi
1. 1. (général) delta (m/f)
2. 2. (aviation) deltavlieger (m)

Delta hakkında bilgiler

Delta akarsuların denize vardığı yerde, iki veya daha fazla sayıda kollara ayrılarak meydana gelen üç köşeli odacıklara verilen isim. Akarsuların taşıdıkları alüvyonları derinliği az olan kıyı kesiminde biriktirmesiyle oluşan ovalara delta denir. Eski yunanlı tüccarların Nil Nehrinin denize ulaşan kısmında üçgen biçiminde kara parçaları olduğunu gördüler. Oluşan şekiller yunan alfabesinin dördüncü harfi (Δ) deltayla aynı olduğu için tüccarlar buraya delta adını verdiler

Deltanın oluşabilmesi için; 1. Kıyının derinliğinin az olması 2. Akarsuların bol alüvyon taşıması 3. Kıyıda güçlü akıntıların ve gelgitin görülmemesi gereklidir.

Akarsular genellikle deniz seviyesinden daha yüksek olan yerlerden çıkar, toprağın meyline göre yataklarından denizlere doğru akarlar. Bu süratli akışları esnasında kum, kil, gibi bazı maddeleri de beraberinde sürükleyip götürürler. Deniz yüzeyine seviyeleri eşit olan ovalara gelince, akış hızları azalmaya başlar. Denize ulaştıkları yerde akışları oldukça yavaşlar. Bu yavaş akma esnasında beraberinde getirdikleri maddeler de çökerek yığınlar meydana gelir. Büyüyen bu yığınlar akarsuları çeşitli kollara ayırırlar ve bu topraklar tarım için çok verimlidir. Bazan çok büyük sel baskınları bu toprakları denize sürükleyip atabilir.

Çok eski zamanlarda deniz kıyısında kurulan bazı şehirler ovaların denize doğru akması ve devamlı ağız kısımlarını doldurması neticesinde kıyıdan iç kısımlarda kalmıştır. Ege bölgesindeki Efes şehri Küçük Menderes kıyısındayken şimdi kıyıdan iç kısımdadır. Deltalar yalnız sakin sularda gelişir. Bu yüzden büyük deltalar oldukça kapalı büyük dalgaları olmayan denizlerde görülür.

Deltalar çok eski zamanlardan beri insanoğlunun hayatında önemli bir yer tutar. Deltaların hayvan ve bitki yetiştirilmesi için son derece elverişli olması insanları buralara göçe teşvik etmiştir. Tarımın gelişmesi ile Nil, Fırat ve Dicle deltaları büyük medeniyet merkezleri haline gelmiştir.

Delta nerede?

Delta haritadaki konumu
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Delta Kanat

iki tip anlamı bulunmaktadır:

Delta Ovaları

Bu tip ovalar ülkemizde en yeni oluşan alüvyon dolgu ...

Delta Stadyumu

Delta Stadyumu, Endonezya`nın Sidoardjo şehrinde çok amaçlı olarak inşa edilen bir stadyum

Dirac-Delta Fonksiyonu

Adını Paul Dirac' tan alan Dirac delta fonksiyonu tek boyutta

Kronecker-Delta Fonksiyonu

Kronecker delta veya Kronecker delta fonksiyonu, Leopold Kronecker tarafından tanımladığından onun adını almıştır.

Down In The Delta

Down in the Delta Türkiye'de gösterilmeyen 1998 yılı yapımı, ABD'li bir aileden bahseden dram filmi. Yönetmenliğini Maya Angelou yapmıştır.

Delta Kanat (terim)

Delta kanat, üçgen şeklindeki kanatlara verilen isimdir. Delta ismi Yunan harfi delta'nın (Δ) büyük yazılımından gelir.

Dirac Delta Fonksiyonu

Adını Paul Dirac' tan alan Dirac delta fonksiyonu tek boyutta