Denetim

Denetim

Control

Denetim

Türkçe Denetim kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. control, check, test, audit, review, superintendence, governance, discipline

Denetim

denetlemek eylemi, murakabe, kontrol.

Denetim

Türkçe Denetim kelimesinin Fransızca karşılığı.
contrôle [le], inspection [la], surveillance [la]

Denetim

Türkçe Denetim kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Kontrolle

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Akran denetimi
2 yıl önce

çalışılır. Genelde akran denetiminden geçmemiş yayınlar uzmanlar ve profesyoneller tarafından şüpheyle karşılanır. Bu maddede "akran denetimi" İngilizce "peer...

Döngüsel artıklık denetimi
2 yıl önce

çerçevenin sonuna eklenecek bir denetim seti(check digits) hesaplanarak gönderilir. Alıcı tarafı veri üzerinde aynı denetim işlemlerini gerçekleştirerek...

Yüksek Denetim Kurumları Örgütü
6 yıl önce

doğmuştur. Yüksek denetim kurumları yurttaşlar adına bu denetimi yaparlar ve halka güvence sunarlar. INTOSAI, uluslararası denetim standartları geliştirmek...

Eşzamanlılık denetimi
3 yıl önce

tutarlılığı diğer başka bir bileşen tarafından ihlal edilebilir. Eşzamanlılık denetiminin genel alanı, etkileşim sırasında eş zamanlı olarak çalışan bileşenlerin...

Anayasa mahkemesi
3 yıl önce

değerlendirilir. Örneğin Türkiye'de Anayasa Mahkemesinin yapabileceği denetim Usul Denetimi ve Esas denetimi olarak öngörülmüştür.  Arnavutluk  Almanya  Angola  Avusturya...

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, 1924 Anayasası, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası, Kuruluş, Kurum, Taslak, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Anayasa
3 yıl önce

uygunluk denetimi, denetimin yapıldığı zamana göre iki şekilde yapılır. A priori denetim A posteriori denetim Önceden, önleyici denetimdir. Yürürlüğe...

Anayasa, 1789, 1791, 1960, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası, ABD, Anayasa Mahkemesi, Aristo, Avrupa, Fransız Devrimi