Duyu organları aracılığıyla dışarıdan, duygular yoluyla içeri den elde edilen bilgilere deneyim denir.Yetişkin bir kimse, hem başkalarının vardığı sonuçlarla ikinci elden hem de kendi yaşadıklarından edindiği birikimle birinci elden deneyim kazanır. Belli bir zaman da edinilmiş tek bir izlenim deneyim sayılmaz; deneyimin geçmişte yaşanmış ancak hâlâ ilgili kimsenin belleğinde canlı kalmış bir dizi olay olması ve bunların gerçek bir durumla ilişkili olması beklenir.

DENEYIM (inglizce) türkçe anlamı
1. Experimentation
DENEYIM (türkçe) anlamı
2. bir kimsenin belli bir sürede ya da yaşam boyu edindiği bilgilerin tümü
3. tecrübe
DENEYIM (türkçe) ingilizcesi
1. n. experience
2. experimentation,
DENEYIM (türkçe) fransızcası
1. expérimentation [la]
DENEYIM (türkçe) almancası
1. n. Erfahrung

Deneyim hakkında detaylı bilgi

Duyu organları aracılığıyla dışarıdan, duygular yoluyla içeri den elde edilen bilgilere deneyim denir.

Yetişkin bir kimse, hem başkalarının vardığı sonuçlarla ikinci elden hem de kendi yaşadıklarından edindiği birikimle birinci elden deneyim kazanır. Belli bir zaman da edinilmiş tek bir izlenim deneyim sayılmaz; deneyimin geçmişte yaşanmış ancak hala ilgili kimsenin belleğinde canlı kalmış bir dizi olay olması ve bunların gerçek bir durumla ilişkili olması beklenir. Deneyim, genellikle içsel ve dışsal olmak üzere iki kümede toplanarak ele alınır.

İçsel deneyim, söz konusu kimsenin kendi zihinsel olaylarıyla ilgilidir; dışsal deneyim ise o kimsenin bilincinden ayrı düşünülür. Ancak, bu ayrım çoğunlukla kafa karıştırıcıdır. Çünkü estetik deneyimler gibi kimi deneyimler aynı anda iki kümenin de içine düşebilir. Gündelik yaşamda bir kimsenin bir nesneyi görmesi/deneyimlemesi o nesnenin gerçekte varolduğunu varsayarken, felsefede deneyim yalnızca bir olay ile bir kişi arasındaki ilişkiyi gösterir.

Felsefe tarihinde deneyim çoğunlukla güvenilir bir bilgi kaynağı sayılmamıştır. Sözgelimi, Platon, algılarımızın güvenilmezliğinden hareket ederek deneyimlerimizin bizleri yanıltabileceğini vurgulamışur. Öte yandan çağdaş felsefe akımları ondan ?doğrudan? gerçekçiliğe bağlı düşünürler, ?nesneler tam olarak bize göründükleri gibidir? düşüncesini savunduklarından deneyim bilgisine güvenirler.

Deneyciler, deneyimi bütünüyle zihinsel diye nitelerlerken renk, koku, tat, ses gibi ikincil nitelikler söz konusu olduğunda bireysel yorumun başladığını vurgularlar. Usçular ise gelişkin deneyimin, karşımızda duran şeylerin yorumlanmasından çok, apriori olarak doğuştan geldiğini savunurlar; onlara göre deneyim ancak mantık aracılığıyla anlaşılabilir. Günümüz felsefelerinin biçimlenmesinde önemli bir yeri olan Immanuel Kant ise deneyimi, fizik dünyada varolanlar ile us ürünü ilkelerin bireşimi olarak tanımlayarak orta bir yol çizmiştir.

Şarkı Sözleri

Gürkandemir tarafından söylenen Deneyim adlı şarkının sözleri.

doğru olan anlatmaktır, değil küfretmek.
ben artık istemiyorum yalandan da olsa zikretmek.
dostum yok benim, korkum sizden değil,
ki en iyisi uzaktan oturup yaptıklarınızı seyretmek.

rap denilen şey sizde boş beyine eşittir.
siz rap yap diyin bende hiphop'u yine katlediim.
gangsta değil tarzım diye ben hep sustum.
ki duy beni bu parça sesini kesmesse puştum.!

başlatığın şu harbi, bitirdim rap'imle
elimde verse, kulakta beat!, kes puncle lan.!
bana erkek olduğunu söylerken, önce düşün mal.
bana açtığın bu savaşsa bil ki handicap'lı benim lan.!

istanbul dediğin koçum boş adamlarla dolu.
gelde yanıma microfonumun havasını solu.
bahsettiğin şey mi undergrand'ın yer altı.?
moruk bahsettiğin o yer şimdi ibnelerle doldu taştı.

..::nakarat::..
burası yıldırım. elleri kaldırın!
yanımda febri core ve bize saldırın.
hadi. hadiiiiii !
göt istiyorsan göt var bak götçü olan gelir alır.!
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Deneyim Hediyesi

Deneyim hediyesi veya diğer adıyla hediye deneyimi, 90'lı yıllarda Birleşik Krallık'ta ortaya çıkmış ve günümüzde 253 milyar dolar değerinde olan hediye pazarının en hızlı büyüme ivmesine sahip dilimidir. Deneyim hediyesi klasik hediye geleneğinin aksine, hediye sahibine ...

Beden-dışı Deneyim

Astral seyahat terimi okültizmde ve teozofide kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esîrî beden ya da astral beden (spiritüalizmde duble) ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen "bedeniyle" fiziksel bedeni dışında, yine bu kişiler ...

Din

Din, insanın kutsal saydığı gerçeklikle ilişkisi; bu ilişkinin çerçevesini oluşturan inançlar, öğretiler, değer yargılan, davranış kuralları, tapınma biçimleri ve kurumsal yapılar. Dinlerin temelini oluşturan kutsal gerçekliğin doğaüstü ya da kişileşmiş bir varlık, bu ...

Stereogram

Stereogram, iki boyutlu ve düz görüntü veya görüntülerden oluşturulmuş derinliği olan bir göz yanılgısıdır. Aslında stereogram, stereoskop kullanılarak görülebilen bir çift stereo görüntüdür. Diğer çeşit stereogramlar anaglif ve otostereogram içerirler. Stereogram 1838 ...

Vulture

Vulture, Örümcek Adam adlı çizgi roman dizilerinde yer almış ve örümcek adamın ezeli düşmanı olan bir hayali kahraman.

Dead Space

PC: 20 Ekim 2008 PlayStation 3:13 Ekim 2008 Xbox 360:13 Ekim 2008