Ege denizi

Ege Denizi, 41'-35' kuzey enlemleriyle 23'-27'/28' doğu boylamları arasında yer alır. Kuzeyden güneye yaklaşık 660km uzanır; genişliği kuzeyde 270, ortada 150, güneyde ise 400km kadardır. Balkan yarımadasının doğu bölümü ile Anadolu arasında yer alan deniz. Çanakkale Boğazı aracılığıyla Marmara Denizi’ne ve Karadeniz’e bağlanan Ege Denizi’i yüzölçümü 214000km2’dir.

EGE DENIZI (türkçe) ingilizcesi
1. [Aegean Sea]n. Aegean Sea
2. Aegean
3. Archipelago
EGE DENIZI (türkçe) almancası
1. das Agäische Meer

Ege Denizi hakkında detaylı bilgi

Ege Denizi, 41'-35' kuzey enlemleriyle 23'-27'/28' doğu boylamları arasında yer alır. Kuzeyden güneye yaklaşık 660km uzanır; genişliği kuzeyde 270, ortada 150, güneyde ise 400km kadardır. Balkan yarımadasının doğu bölümü ile Anadolu arasında yer alan deniz. Çanakkale Boğazı aracılığıyla Marmara Denizi’ne ve Karadeniz’e bağlanan Ege Denizi’i yüzölçümü 214000km2’dir.

Ege Denizi, yakın bir geçmişte “Aegeis” ya da “Egeid” adı verilen bir kara parçasının, büyük bir bölümünün sular altında kalmasıyla oluşmuştur (adı da buradan gelir); üstündeki adaların çokluğu nedeniyle “Adalar Denizi”diye anılır. Kıyılar son derece girintitli çıkıntılıdır.

Ege’de gelgit önemsizdir ve yol açtığı düzey genişliği ancak bazı dar boğazlarda, rüzgarlarla meydana gelen yığılmaların da etkisiyle 30-40cm’yi bulur. Adalar arasındaki bazı dar ve dolambaçlı boğazlar şiddetli ve karmaşık yerel akıntılara neden olur. Bunların en ünlüsü Eğriboğaz Körfezi’nde görülür. Ege Denizi’nde, kuzeyde Saros Körfezi’nden başlayarak güneye doğru “S” biçiminde uzanan, tabanının derinliği yer yer 1000m’yi aşan bir oluk yer alır. Ege Denizi’nde çok sayıda ada (toplam yüzölçümleri yaklaşık olarak 23000km2 olan bu adalar, her yana serpilmiş gibi görünmelerine karşın, belli bir düzen ve gruplaşma gösterirler.

Ege Denizi üstünde egemen olan Akdeniz iklimi, bu büyük su kütlesinin etkisiyle bazı değişikliklere uğrar: Ege Denizi’nin etkisi, donlu günlerin sayısını azaltır. Denizi suyu sıcaklıkları da genelde kuzeyden güneye doğru artar. Bu artış kışın daha çok belirlidir. Kıyı ve adalarda kışları yağışlı bir Akdeniz iklimi görülür.

Yazın bütün Ege Denizi ısınır. Kuzey ve güney yüzey suları arasındaki sıcaklık farkı, 1'-2'C’a iner. Sıcaklığın en yüksek olduğu ayda Ege Denizi’nin her yanında denzi suyu sıcaklığı 23'-24'C arasındır.

Ege Denizi’nde yıllık yağış tutarı kuzeyden güneye gidildikçe azalır. Yağışlar genellikle kış aylarında toplanmıştır. Komşu karalarda olduğu gibi, Ege Denizi alanında da yazlar çok kuraktır. Yazın Ege Denizi’nin her yanında, kuzeyden ve kuzeydoğudan “etezyen” adı verilen şiddetli bir rüzgar eser. Ege Denizi, biyoloji ve hidroloji özellikleri bakımından Karadeniz ile Akdeniz arasında bir geçiş alanı oluşturur.

Çanakkale Boğazı’ndan üst akıntısıyla gelen ve besin tuzları, oksijen ve plankton bakımından zengin olan Karadeniz suları, kuzeydeki balık yaşamını olumlu yönde etkiler. Ege Denizi, oksijen bakımından zengin olmasına karşın, fosfat ve nitrat bakımından yoksuldur. Bu yüzden güney bölümü, dünyanın balık bakımından en yoksul denizlerindendir.

Son yıllarda Ege Denizi’nde, deniz kirlenmesi ve öteki konulardaki bilimsel araştırmalar yoğunlaşmıştır.

Coğrafya

Ege Denizi Anadolu ve Yunanistan Yarımadası arasında bulunan irili ufaklı 3000 kadar ada ve ada görünümündeki kara parçalarına da içine alan yarı kapalı bir denizdir. Anadolu Yarımadasının batı kıyılarının çok fazla girintili ve çıkıntılı olması ve bu kıyılara çok yakın konumda çok sayıda ada bulunması, Ege denizinin daha önce büyük bir kara parçası olduğunu düşündürmektedir. Ege denizinin, başka yerlerde çok az görülen, girintili çıkıntılı kıyılara; bu kıyılarda bulunan çok sayıdaki koy, körfez, boğaz ve yarımadaya sahip olma gibi bir başka özelliği daha vardır.

Ege Denizi, yakın bir geçmişte “Aegeis” ya da “Egeid” adı verilen bir kara parçasının, büyük bir bölümünün sular altında kalmasıyla oluşmuştur; üstündeki adaların çokluğu nedeniyle “Adalar Denizi” diye de adlandırılır.

Ege'de gelgit önemsizdir ve yol açtığı düzey genişliği ancak bazı dar boğazlarda, rüzgarlarla meydana gelen yığılmaların da etkisiyle 30-40 cm'yi bulur. Adalar arasındaki bazı dar ve dolambaçlı boğazlar şiddetli ve karmaşık yerel akıntılara neden olur. Bunların en ünlüsü Eğriboğaz Körfezi'nde görülür.

Ege Denizi'nde, kuzeyde Saros Körfezi'nden başlayarak güneye doğru “S” biçiminde uzanan, tabanının derinliği yer yer 1000 m'yi aşan bir oluk yer alır. Ege Denizi'nde çok sayıda ada bulunur. Toplam yüzölçümleri yaklaşık olarak 23.000 km² olan bu adalar, her yana serpilmiş gibi görünmelerine karşın, belli bir düzen ve gruplaşma gösterirler.

İklim

Ege Denizi üstünde egemen olan Akdeniz iklimi, bu büyük su kütlesinin etkisiyle bazı değişikliklere uğrar: Ege Denizi'nin etkisi, donlu günlerin sayısını azaltır. Denizi suyu sıcaklıkları da genelde kuzeyden güneye doğru artar. Bu artış kışın daha çok belirlidir. Kıyı ve adalarda kışları yağışlı bir Akdeniz iklimi görülür.

Yazın bütün Ege Denizi ısınır. Kuzey ve güney yüzey suları arasındaki sıcaklık farkı, 1°-2°C'a iner. Sıcaklığın en yüksek olduğu ayda Ege Denizi'nin her yanında deniz suyu sıcaklığı 23°-24°C arasındadır.

Ege Denizi'nde yıllık yağış tutarı kuzeyden güneye gidildikçe azalır. Yağışlar genellikle kış aylarında toplanmıştır. Komşu karalarda olduğu gibi, Ege Denizi alanında da yazlar çok kuraktır. Yazın Ege Denizi'nin her yanında, kuzeyden ve kuzeydoğudan “etezyen” adı verilen şiddetli bir rüzgar eser. Ege Denizi, biyoloji ve hidroloji özellikleri bakımından Karadeniz ile Akdeniz arasında bir geçiş alanı oluşturur.

Balıkçılık

Çanakkale Boğazı'ndan ve altüst akıntısıyla gelen ve besin tuzları, oksijen ve plankton bakımından zengin olan Karadeniz suları, kuzeydeki balık yaşamını olumlu yönde etkiler. Ege Denizi, oksijen bakımından zengin olmasına karşın, fosfat ve nitrat bakımından yoksuldur. Bu yüzden güney bölümü, dünyanın balık bakımından en yoksul denizlerindendir.

Ege denizi nerede?

Ege denizi haritadaki konumu

Şarkı Sözleri

Mackberk Dayı tarafından söylenen Ege denizi adlı şarkının sözleri.

sadakatim sadakam olsun, gelin bana yalan atar,
ölemem ki kimse için nefeslerim bana kadar
ölceğim günü bekliyorum ev dediğim bu barakada
felek sana çalım atar aynamdaki salak adam
benim yaşadığım her olay ters ona
kader diyip gülcez yarattığımız her sona
göz yaşımla boğuldu aşk, vazgeçtim sevmekten
sırtımdaki kambur kaderime boyun eğmekten
yılanın kim olduğunu bilmeden başını ezemezsin
günahlar işlemeden tövbe edemezsin
bazen çok gelirsin bazen yetemezsin
anne neden kaldı nedenlerim nedensiz bu
hayata gol attıkça ofsayt var diyor
mumlar artıkça masamdan dostlar kalkıyor
ne vezirden ne piyondan olmaz şampiyon
benim iç dünyamda güneş doğudan batıyor

bırakın herkes yoluna gitsin yoluna gitmeyen koluma girsin
benimle kal elimde kan delirme lan al silahı ve sık kafana oyun bitsin x2

harama helal katılmaz rakıya su katmadan sek vur abi.
çünkü mackberk mecnunun meczup hali
asmak istedim kendimi ayakkabımın bacıyla
en güzel uykundan uykuyla uyan kalbindeki sancıyla
midemdeki kelebeklerin kanatlarını kopardım
üstüne basıp geçmediklerim ayaklarıma dolandı
önce eski sevgilim sonra sigaram yol aldı
küçükken dizlerimdi şimdi göz altlarım morardı
benim anlattığım her bişeyden ders çıkar
bazen çıkardığın dersler bile ters çıkar
sana hayatı öğretmicek girdiğin her sınav
dinlerken gözünü yum ve kulaklarını rap tıka
istediklerin istemediklerini istiyosa
delisin sende eğer beni dinliyosan
düştüm için var yağdı el izime
yar ağlarsam ben taşar ege denizi

bırakın herkes yoluna gitsin yoluna gitmeyen koluma girsin
benimle kal elimde kan delirme lan al silahı ve sık kafana oyun bitsin x2
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ege Sorunları

Türkiye ile Yunanistan arasında varolan ve karasuları, kıta sahanlığı, FIR hattı-hava sahası ve adaların silahlanması olmak üzere dörde ayrılabilecek sorunlar.Karasuları sorunuLozan Andlaşması Ege'deki karasuları 3 mil olarak kabul edilmiştir. 17 Eylül 1936 tarihinde Yunanistan ...

Ege Bölgesi

85.000km2 dolayındaki yüzölçümüyle Türkiye topraklarının yaklaşık %11’ini kaplayan, kuzeyde Marmara Bölgesi’ne, doğuda İç Anadolu Bölgesi’ne, güneydoğuda Akdeniz Bölgesi’ne komşu olan bölgemiz batıda da Ege Denizi’yle çevrilidir (adını komşu olduğu denizden ...

Ege Adaları Sorunu

Ege denizi, iki ülke arasında bulunan ve Akdeniz’i Marmara ve boğazlarla Karadeniz’e bağlayan arazinin çökmesi sonucu 4. Jeolojik zaman başlarında oluşmuştur. Bundan dolayı, Anadolu’nun kıyıları çok girintili çıkıntılıdır.

Ege Adaları

Ege Denizi'ndeki Türkiye ve Yunanistan'a ait adalar topluluğu.Onikiada (Menteşe Adaları, Güney Sporatlar, Dodekanisa)a) Batnaz (Patmos) ''Batnaz civarındaki ada, adacık ve kayalıklar'' Eşek adacığı (Gaidouronisi=EşekAdası, Agathonisi) Nera adacığı (Nera) Nergiscik adası (Arki) b) ...

Marmara Denizi

Marmara Denizi Karadeniz'i Ege Denizi ve Akdeniz'e bağlayan bir iç denizdir. Türkiye'nin Asya ve Avrupa kısımlarını da birbirinden ayırır. Karadenize İstanbul Boğazı, Ege Denizine Çanakkale Boğazı ile bağlanır. Yüzölçümü 11,350 km²'dir. Adalarında bol miktarda mermer ...

Ege Adaları'nın Silahlandırılması

1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması gereğince Yunanistan tarafından Limni, Semadirek ve Doğu Ege Adaları (Midilli, Sakız, Sisam, Nikarya) ile Oniki Ada`da (Stompalya, Rodos, Kalki, Skarpanto, Kasas, Piskopis, Misiros, Kalimnos, Leros, Patmos, Lipsos, ...

Kuzey Ege (Türkiye)

Kuzey Ege, Saros Körfezi, Çanakkale, Balıkesir(Edremit Körfezi) ve genelde İzmir'i de kapsayan coğrafi bir tanımlama ve bölgedir. Dar anlamda Kaz Dağları'nın güneyi ve Ayvalık bölgesi için kullanılır.

Trakya Denizi

Trakya Denizi, Ege Denizinin kuzeyini oluşturan su kütlesi.

Girit Denizi

Girit Denizi (Yunanca: Κρητικό πέλαγος, ''Kritiko Pelagos''), Ege Denizinin kuzeyde Kiklad Adaları ile güneyde Girit Adası arasında kalan güney bölümü. Mora Yarımadası'nın güneyinde bulunan Çuha Adası batı, Kerpe ile Çoban adaları ise doğudaki uç noktalarıdır. Ege ...

Ege Adaları'nın Alınması

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u aldıktan sonra Ege Denizi'nde Türk egemenliğini sağlamak istediğinden güçlü bir donanma oluşturup Ege üzerinde fetihlere başladı. Ülkenin güvenliği için öncelikle, Anadolu'ya yakın adaları ele geçirmeye çalıştı. İmroz, Taşoz, Semadirek, ...

Ege Sorunu

Ege Sorunu, Ege Denizi'nde kıta sahanlığı, karasuları, hava sahası ve Ege Adaları'nın silahsızlandırılması gibi konuları kapsayan Türk-Yunan anlaşmazlığıdır.