Derebeyi , Anadolu`da XVIII. asırdan itibaren kendi başlarına buyruk olan ve hükümetin memuru iken zamanla bu bağları kopan nüfuz ve kudret sahibi kişiler hakkında kullanılan bir tâbirdir. Hükümet tarafından müsamaha gören fakat asayişi bozdukları zaman da üzerilerine kuvvet gönderilen derebeyleri zamanla güçlenip hanedanlık kurmuşlardır. XIX. asrın başlarında ülkenin nüfuzu bunların eline geçmiş, hükümetin nüfuzu ise nerdeyse sıfıra düşmüştü. İkinci Mahmut`un c

Derebeyi

Derebeyi , Anadolu`da XVIII. asırdan itibaren kendi başlarına buyruk olan ve hükümetin memuru iken zamanla bu bağları kopan nüfuz ve kudret sahibi kişiler hakkında kullanılan bir tabirdir. Hükümet tarafından müsamaha gören fakat asayişi bozdukları zaman da üzerilerine kuvvet gönderilen derebeyleri zamanla güçlenip hanedanlık kurmuşlardır. XIX. asrın başlarında ülkenin nüfuzu bunların eline geçmiş, hükümetin nüfuzu ise nerdeyse sıfıra düşmüştü. İkinci Mahmut`un ciddi uğraşları sayesinde derebeylerin nüfuzu kırılmış ve ülkede merkezi idare yeniden tesis edilmiştir.

derebeyi

Osmanlıca derebeyi kelimesinin Türkçe karşılığı.
Ortaçağda kendi arazisi içindeki insanlara istedikleri gibi hükmeden, devamlı olarak birbirleriyle savaşan geniş toprak sahiplerinden her biri. * Mc: Asi, zorba.

derebeyi

topraklarını derebeylik düzenine göre yöneten kimse, feodal, senyör. zorba.

derebeyi

Türkçe derebeyi kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. feudal lord, overlord, seigneur, seignior

derebeyi

Türkçe derebeyi kelimesinin Fransızca karşılığı.
seigneur [le]

derebeyi

Türkçe derebeyi kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Feudalherr, Unterdrücker

İlgili konuları ara

Yanıtlar