Devlet Denetleme Kurulu

Kısaca: 1982 Anayasası'nın Türk siyasal yaşamına kattığı merkezdeki yardımcı kuruluşlardan biri olan Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak çalışan, yönetim işlerinin hukuka uygun, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülüp, geliştirilmesi amacıyla kurulmuş denetim kurumudur.Üyelerini ve başkanını cumhurbaşkanı atar. ...devamı ☟

Devlet Denetleme Kurulu, yönetimin hukuka uygunluğunu, düzenli ve verimli işleyişini denetlemek ve sağlamakla görevli, cumhurbaşkanlığına bağlı anayasal organ. 1 Nisan 1981 tarih ve 2443 sayılı Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanun uyarınca, 27 Temmuz 1981 'de kurulmuştur. Cumhurbaşkanının isteği üzerine, bütün kamu kurum ve kuruluşlarında, bu kurum ve kuruluşların sermayenin yansından fazlasına katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, araştırma ve denetleme yapmakla görevlidir. Silahlı Kuvvetler ve yargı organları bu yetki kapsamına girmez.

Devlet Denetleme Kurulu dokuz üyeden oluşur. Bu üyeler, yükseköğrenim yapmış ve en az 20 yıl devlet hizmetinde başanyla çalışmış, deneyimli kişiler arasından cumhurbaşkanınca seçilir. Üyelerin üçte biri iki yılda bir yenilenir. Cumhurbaşkanının üyeler arasından atadığı kurul başkanının görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler ve başkan yeniden seçilebilir. Devlet Denetleme Kurulu, üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Kurul adına hazırlanan raporlar, kurulda görüşülür ve cumhurbaşkanına sunulmak üzere ilgili kuruluşlara gönderilir. Sonuç hakkında bilgi, cumhurbaşkanlığına başbakanlıkça bildirilir.

Kamu kurum ve kuruluşları; kurulun gerek duyduğu personeli, cumhurbaşkanlığı genel sekreterinin isteği üzerine kurul başkanlığı emrine geçici olarak göndermek ve gerekli yardımı sağlamakla yükümlüdür. Kurultarafından yapılacak inceleme, araştırma ve denetlemelerde, ilgili kuruluş ve kişiler, istenen her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır. Bu bakımdan kurul, yargı organlarından farklı olarak, gizli belgeleri de inceleyebilir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Fahri Öztürk
3 yıl önce

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Ayrıca Cumhurbaşkanlığını temsilen Basın İlan Kurumu Genel Kurulu üyeliğinde bulunmuştur...

Fahri í–ztürk, 15 Ekim, 1938, 1981, 1983, 1993, 6 Aralık, 9 Temmuz, Ahmet Hilmi Nalçacı, Ahmet Kayhan, Akbucak, Sarıkaya
Osman Bedrettin Oğuz
4 yıl önce

yılları arasında Tetkik Kurulu üyeliği, 1972-1984 yılları arasında Merkez Valiliği, 1984-1990 yılları arasında Devlet Denetleme Kurulu üyeliği yapmıştır. 1...

Süreyya Turgut
3 yıl önce

2001-2008 arasında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu üyeliğinde bulundu. Halen Park Elektrik Yönetim Kurulu üyesidir, evli ve bir çocuk babasıdır...

Mustafa Yuluğ
3 yıl önce

Yükseköğretim Kurulu üyeliği görevini sürdürmüş, 1985'te Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyeliği'ne atanmıştır. 1991 yılı Eylül ayında Devlet Denetleme Kurulu...

Bakanlar Kurulu
5 ay önce

soru, gensoru, genel görüşme, meclis araştırması ve meclis soruşturması gibi siyasi denetleme yolları kullanılır. Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu...

Bakanlar Kurulu, Başbakan, Politika, Siyaset, Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti, Bakan, Milletvekili, TBMM, Ankara, Başkent, Cumhurbaşkanı, AK Parti
BDDK
4 ay önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Başkanlıktan oluşur. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kurumun karar organıdır. Kurul; biri başkan, biri...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Banka, Türkiye, Özerk
Büro Emekçileri Sendikası
4 ay önce

Denetleme Kurumu Başkanlığı Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Danıştay Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Devlet Denetleme Kurulu Devlet...

Büro Emekçileri Sendikası, Adalet Bakanlığı, Bankacılık, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bağ-Kur, Başbakanlık, Danıştay, Devlet Denetleme Kurulu, Devlet Malzeme Ofisi, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü
Mustafa Kalaycı
3 yıl önce

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nda Denetçi ve Başdenetçi olarak çalıştı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) İbra Kurulu üyeliği yaptı...

Necip Göksel Kalaycı, 11 Kasım, 15 Mayıs, 1939, 1957, 1963, 1967, 1980, 1989, 2005, Fransızca