Devlet Sosyalizmi

Kısaca: İşçi ve burjuva sınıfının net şekilde ayrılmadığı ülkelerde devlet girişimleriyle işçi sınıfı oluşturularak ve bu işçi sınıfına, aynı zamanda köylü ve ezilen diğer unsurlara hak ettiği tüm haklar verilerek eşit bir toplum oluşturmanın hedeflendiği Sosyalist sistem.Türkiye bu sistemi 1950'li yıllara kadar uygulamaya çalışmış, devlet eliyle birçok fabrika kurulup istihdam sağlanmış, köy enstitüleriyle eğitim köylünün ayağına götürülmüş, açılan fabrikalarda işçilere sosyal haklar ve aktivite fırsat ...devamı ☟

İşçi ve burjuva sınıfının net şekilde ayrılmadığı ülkelerde devlet girişimleriyle işçi sınıfı oluşturularak ve bu işçi sınıfına, aynı zamanda köylü ve ezilen diğer unsurlara hak ettiği tüm haklar verilerek eşit bir toplum oluşturmanın hedeflendiği Sosyalist sistem. Türkiye bu sistemi 1950'li yıllara kadar uygulamaya çalışmış, devlet eliyle birçok fabrika kurulup istihdam sağlanmış, köy enstitüleriyle eğitim köylünün ayağına götürülmüş, açılan fabrikalarda işçilere sosyal haklar ve aktivite fırsatları tanınmış, işçi ve köylünün tüm hakları verilmiştir. Devlet sosyalizmine göre sosyalizm ezilen unsurların olmadığı ülkelerde ezilen unsurlar tarafından kurulamayacığı için devletin sosyalizm ve sosyal eşitlik sistemini kurması gerekir. Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeye devlet sosyalizmini getirmek istediğini bazı kaynaklar doğrulamaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Devlet Sosyalizmi'ni uygulamak istediğine 1919'da Samsun'a çıkışının ardından Havza 'da, Sovyet Heyeti'nin başında bulunan bir Albay'la yaptığı görüşmede tanık olunmuştur. Atatürk, Sovyet Albayı'nın yönelttiği, yeni Türkiye Cumhuriyeti 'nin biçimi konusunda, 'yani Bolşevikliğin prensipleri üzerine kurulmuş bir cumhuriyet değil mi, Generalim?' sorusuna karşılık, 'Öyle olacak, Devlet sosyalizmi dersek, daha doğru söylemiş oluruz' yanıtını vermiştir... (Hüsamettin Ertürk, İki Devrin Perde Arkası, s. 339). İkincisini de Prof. Dr. Reşat Kaynar kaydetmektedir. Atatürk 1932 yılında bir sohbet sırasında, 'Kemalizm diyorsunuz, ne demek Kemalizm?' sorusunu sormakta ve Kemalizm, Socialisme d'Etat (Devlet sosyalizmi) demektir' diye yanıtlamaktadır... (Reşat Kaynar, Atatürkçülük Nedir? Varlık Yay. S. 144. 1965)

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Devlet Sosyalizmi
3 yıl önce

Devlet sosyalizmi, hükûmetin üretim araçlarının çoğuna sahip olduğu ancak bir dereceye kadar özel kapitalizme izin verildiği ekonomik sistemdir. Bir başka...

Sosyalist devlet
3 yıl önce

ifade eden devlet sosyalizmi stratejisiyle yakından ilintilidir. Öte yandan; işçi devleti, yönetimin işçi sınıfının kontrolünde olduğu devlet yapısını tanımlamak...

Arap sosyalizmi
6 yıl önce

siyasi ideolojidir. Arap sosyalizmi, Arap dünyasında çok daha geniş sosyalist düşünce geleneğinden farklıdır. Arap sosyalizmi terimi, Baasçılığın ve Arap...

Afrika Sosyalizmi
6 yıl önce

Afrika sosyalizmi klasik sosyalizmden farklı olarak ekonomik kaynakların "geleneksel" Afrika yöntemleri ile paylaşılması düşüncesidir. 1950'lerde ve 1960'larda...

Yönetim biçimleri
3 yıl önce

Totalitarizm Solcu yönetimler Sosyal Demokrasi Demokratik Sosyalizm Devlet sosyalizmi Sosyalizm Komünizm Sağcı yönetimler Kapitalizm Merkantilizm Aristokrasi...

Cumhuriyet, Federasyon, Konfederasyon, Meşrutiyet, Monarşi, Oligarşi, Temsili Demokrasi, Teokrasi, Totalitarizm, Mutlakıyet, Despotluk
Komünist devlet
3 yıl önce

da işçi devleti olarak konumlandırmaktadırlar. Bu devletlerin tek parti yönetimini benimsemiş olmalarının nedeni bu yolun bir ülkede sosyalizmi yerleştirmek...

Sosyalist ülkeler listesi
3 yıl önce

ideolojiye sahipti. Marksist-Leninist ideolojinin yanında Arap Sosyalizmi ve Afrika Sosyalizmi de bulunmaktaydı. Marksist-Leninist ideoloji savunan sosyalist...

Demokratik Sosyalizm
3 yıl önce

gücün devlet veya sermaye gibi tek bir yerde toplanmasından çok olabildiğince topluma ve işçilere dağıtılmasından yanadır. 21. yüzyıl sosyalizmi Marksizm...

Demokratik sosyalizm, Akım, Anarşizm, Artı değer, Avrupa, Burjuvazi, Demokrasi, Demokratik, Enternasyonalizm, Hugo Chavez, Komünist