Bilinçli algılamada (bkz.) duyu organları bilgiyi bütünüyle değil, seçerek alır. Hattâ herhangi bir zamanda, algı alanındaki yalnızca tek bir görünüm, kişinin aktif ilgisinin odağı, yani dikkat objesi olur.

DIKKAT (türkçe) anlamı
1. Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama
2. uyanıklık:
Dikkatle bakınca güvertedeki insanların gidip gelişini kolaylıkla seçebiliyor.- Y. K. Karaosmanoğlu.
3. 2. anlamı ünlem Dikkat ediniz! anlamında bir uyarı sözü.
4. 3. anlamı mecaz İlgi
özen.
DIKKAT (türkçe) anlamı
5. duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama
6. uyanıklık
7. dikkat ediniz!
8. ilgi
9. özen
DIKKAT (türkçe) ingilizcesi
1. n. attention
2. attentiveness
3. carefulness
4. care
5. cautiousness
6. watchfulness
7. application
8. caution
9. note
10. notice
11. regard
12. remark
13. interj. caution
14. attention
15. watch out
16. look out
17. Beware!
18. fore
19. ware
20. cave
21. shun
DIKKAT (türkçe) fransızcası
1. attention [la]
2. soin [le]
3. regard [le]
DIKKAT (türkçe) almancası
1. n. Achtung
2. Aufmerksamkeit
3. Beachtung
4. Obacht
5. Rücksicht
6. Sammlung
7. Sorgsamkeit
8. Umsicht
9. Vorsicht
10. Vorsorge
11. Wahrnehmung

Dikkat hakkında detaylı bilgi

Bilinçli algılamada (bkz.) duyu organları bilgiyi bütünüyle değil, seçerek alır. Hatta herhangi bir zamanda, algı alanındaki yalnızca tek bir görünüm, kişinin aktif ilgisinin odağı, yani dikkat objesi olur. Genel bilinç alanının içindeki benzer dikkat odakları da, daha derinde yer alan yöneltilmiş düşünce proçeslerinin seyrini belirler. Dikkat istemli veya istemsiz olabilir. Dikkatle ilgili bir terim olan konsantrasyon, belirli bir hedefe yönelmiş bir uğraş sırasında, belli bir süre içinde istemli olarak dikkati birşeyde toplamak anlamına gelir, istemsiz dikkat ise; şiddet, hareket, tekrar, vs.gibi ortamsal stimülasyon karakteristikleri tarafından kontrol edilir. Dikkatin herhangi bir zamanda, belli bir alan içinde bölünebilmesine ve dağılabilmesine rağmen, bir anda insanın anlayabileceği şeylerin bir sınırı vardır. Dikkat (veya kavrayış) sınırı, bir bakışta algılanabilecek nesnelerin sayısını (çoğu zaman 6-8) kapsar. Böyle bir dikkat testinde, süjeye nesnelerin toplam sayısı söyletilir. Eğer nesneler farklıysa ve süjeden bunların adlarını söylemesi isteniyorsa, "hafıza sınırı" testi yapılmış olur. Aslında dikkat, hafızanın (bkz.) kayıt safhası için gereklidir.

Psikiyatrik hastalar sık sık dikkat ve konsantrasyon güçlüklerinden şikayet ederler ve şikayet olmasa bile dikkat bozukluklarına rastlanabilir. Organik beyin hastalığı bulunan kişilerde, özellikle bunun sonucunda demans belirdiği zaman, dikkat bozuklukları görülür. Lokal beyin hasarı da algı güçlükleri yaratabilir. Bazan beynin hasara uğrayan yarım küresine iletilen bir stimülasyon, hasara uğramamış yarım küredeki stimülasyona kıyasla, iyi algılananı azsa, bu duruma "seçici dikkatsizlik selective inattention" denir. Dalgınlık karakteristik olarak Huntington korea'sında (bkz.) ve manide (bkz.) görülür, bu türden daha hafif bir bozukluğun da şizofrenik düşünce bozukluğunda temel olduğu düşünülmektedir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Arka Dikkat Sistemi

Arka dikkat sistemi ya da dorsal dikkat sistemi insan beyninde bulunan iki algısal sistemden biridir. Diğer algısal sistem ön ya da ventral dikkat sistemidir. İstemli yönlendirme ile ilgilidir ve dikkatin nereye, ne zaman ya da ne üzerine yoğunlaşması gerektiğine dair ipuçları ...

Dorsal Dikkat Sistemi

Arka dikkat sistemi ya da dorsal dikkat sistemi insan beyninde bulunan iki algısal sistemden biridir. Diğer algısal sistem ön ya da ventral dikkat sistemidir.

Ventral Dikkat Sistemi

Ön dikkat sistemi ya da ventral dikkat sistemi, insan beyninde bulunan iki algısal sistemden biridir. Diğer algısal sistem arka ya da dorsal dikkat sistemidir.

Ön Dikkat Sistemi

Ön dikkat sistemi ya da ventral dikkat sistemi, insan beyninde bulunan iki algısal sistemden biridir. Diğer algısal sistem arka ya da dorsal dikkat sistemidir. Ana işlevi dikkati belirgin uyaranlara doğru yönlendirmektir. Ön dikkat sisteminin çoğunlukla istemsiz eylemlerle bağlantılı ...

Dikkat Süresi

Dikkat süresi bir insanın dikkati dağılmadan bir iş üzerinde odaklandığı sürenin toplamıdır. çoğu eğitimci ve ruhbilimciler, kişinin dikkatini bir iş üzerine odaklama becerisinin kişinin hedeflerine ulaşması açısından çok önemli olduğunda hemfikirdir.

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu

DEHB ya da dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (en:ADHD) toplumun yüzde 3-5'ini etkileyen ve sıklıkla nörolojik tabanlı bir gelişim bozukluğu olarak kabul edilir. Bu bozukluk tipik olarak kendini çocukluk çağında dikkatsizlik ve/veya aşırı hareketlilik (hiperaktivite), ...

Dikkat Şahan Çıkabilir

Dikkat Şahan Çıkabilir, Şahan Gökbakar'ın hazırladığı ve sunduğu komedi programıdır. Skeçlerden oluşan bu program günlük olaylardan bahsetmektedir.

Cognizance

1. dikkat. 2. kavrama. idrak. 3. idrak. kavrama. farkına varma. bilgi. mahkemenin davayı dinlemesi. ikrar. tanıma. rüyet. kaza yetkisi. muhakeme. bir istirdat davasında davalının dava konusunu aldığını ve kendisine ait olmadığını veya haklı zilyedinden aldığını bildiren cevap ...

Collie

Collie, İskoç çoban köpeği ırkı. Kaslı bedenli, ince uzun burunlu, uzunca kuyruklu olan Colley'nin uzun tüylü ve kısa tüylü iki çeşidi vardır.