DIKTE ETMEK (türkçe) anlamı
1. yazdırmak için söylemek.birine isteklerini zorla kabul ettirmek.
DIKTE ETMEK (türkçe) ingilizcesi
1. v. dictate,
DIKTE ETMEK (türkçe) almancası
1. v. auferlegen
2. aufzwingen
İlgili Konu Başlıkları Tümü

93 Harbi

93 Harbi (1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı) Rumî takvime göre 1293 tarihine rastladığından, “Doksanüç Harbi" diye anılmıştır. Çarlık Rusyası; asırlık emellerini gerçekleştirmek için Osmanlıları Avrupa’dan atmak, İstanbul’u ele geçirerek sıcak denizlere inmek, ...

Doksan Üç Harbi

Doksan Üç Harbi Alm. Der Krieg (m) des 93, Fr. Guerre (f) de l’an 93, İng. The 93 war. Son asır Türkiye tarihinin dönüm noktalarından birini teşkil eden ve Rumi 1293 tarihine rasladığından tarihimize “Doksanüç Harbi” diye geçen 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi. Çarlık ...

şiddet

Şiddet veya Yeğinlik, temel dürtü ve varoluş gereği savunma veya karşı savunma harici daha çok insanlarda ve topluluk halinde yaşayan hayvanlarda grup içi otorite sağlamak için diğerinin varlığını tehdit unsuru görmek ve onu bu konuda denemek daha doğrusu sindirmek için karşı ...

Frederic Chopin

Frederic Chopin (22 Şubat 1810 da Zelazowa-Wola'da doğmuş, 17 Ekim 1849'da Paris'te ölmüştür). Ünlü Polonyalı piyanist ve besteci. Piyano edebiyatının büyük şairi Chopin, Erken Romantik dönemde Paris sanat yaşamının gözdesi olan bir Polonyalıdır. Hemen tüm bestelerini yalnız ...

Thomas Aquinas

Thomas Aquinas 1225- 7 Mart 1274 yılları arasında yaşamış olan, ünlü Hıristiyan filozof. Birçok bakımdan özgün bir düşünür olan Aquinalı'nın felsefesi önemli ölçüde Aristoteles'in metafiziğine dayanır.

Tansu Çiller - Hakkında Yazılanlar

Tansu Çiller - Hakkında yazılanlar

Sultan İkinci Abdülhamid

II. Abdülhamid (Osmanlı Türkçesi: عبد الحميد ثانی `Abdü’l-Hamīd-i sânî)(d. 21 Eylül 1842 – ö. 10 Şubat 1918). Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı. Babası Sultan Birinci Abdülmecid, annesi Tir-i ...

Mondros Antlaşması

MONDROS ANDLASMASI, Birinci Dünya Savaşından sonra Osmanli Devleti'yle Itilaf devletleri arasinda 30 Ekim 1918'de Limni adasindaki Mondros limaninda demirli bulunan Agememnon ingiliz zirhlisinda imzalanan ateskes andlasmasi.

Sikh Dini

SIKH DİNİ (Sihizm)Sihizm olarak geçen Sıkh Dini; Hindistan 'da takriben 1500 'lü yıllarda doğmuştur. Günümüz Hint Yarımadası 'nda diğer dinlere nazaran daha aktif ve uzlaşmaz tutumu ile gündemde kalmaya çalışan Sıkh Dini, Hint Felsefesinden kaynaklanan Maya ve Nirvana ...

Kurtuluş Savaşı Ve Dış Ilişkiler

Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyıl boyunca izlediği dış politika, genellikle büyük devletler arasındaki çıkar çatışmalarından ve dengelerden yararlanmak esasına dayanıyordu. Büyük devletlerin Osmanlı İmparatorluğu üzerinde çok sıkı kontrol etkileri vardı.

Japon Pazarlama Tarzı

Japon işletmelerinin pazarlamadaki başarısı, biranda gerçekleşen bir olgu değildir. Geçmişte atılan rasyonel adımların sonucudur. Düşük fiyat, malda, ambalajda ve hizmette yüksek kalite, yeni mal geliştirmede başarı, iyi seçilmiş pazarlama hedefi ve güçlü pazarlama...

Çoklu Zeka Kuramı

== ÇOKLU ZEKA NEDİR ? ==Teknolojinin ve bilimin hızla geliştiği günümüzde, hala dünyada pek çok okulda geleneksel eğitim ve öğretim yolları kullanılmaya devam ediliyor. Okullarda yıllardır uygulanan, kuralları olan ve bol miktarda veriyi ezberlemeye dayalı eğitim sistemine ...