dindar

(Farsça - Arapça isim) Erkek ismi - Allah'a inanmış, bağlanmış olan kimse.

dindar

Din inancı güçlü, din kurallarına bağlı (kimse), mütedeyyin.

Yanıtlar