Diyojen

Kısaca: Diyojen (Diogenes) (Yunanca: Διογένης ὁ Σινωπεύς), MÖ 412 (ya da MÖ 404) - MÖ 323 yılları arasında yaşamış Kinik felsefesinin öncüsü ünlü filozoftur. Sinop'ta doğmuş Korint'de ölmüştür. ...devamı ☟

Diyojen
Diyojen

Diyojen (Diogenes) M.Ö. 412 - M.Ö. 320 yılları arasında yaşamış olan, ve kendine yetme ile sadelik ilkelerine dayanan Kinik yaşam biçiminin öncülerinden çileci Sinop'lu düşünür.

Hakkında doğruluğu kuşkulu pek çok öykü anlatılan Kinik Diogenes hakkında, onun gündüzleri Atina sokaklarında elinde fenerle dolaşarak, dürüst bir adam aradığı söylenir. Atina'da gelenekçiliğe karşı bir tavır alan Diogenes, toplumdaki yapaylıklara ve uzlaşımsal değerlere meydan okumuş ve, her tür yerleşik kuralın insanın doğallığına aykırı düştüğüne inandığı için, toplumun tüm yerleşik kurallarına karşı çıkmayı, uzlaşımsal ölçü ve inanışların çoğunun boş olduğunu göstermeyi ve insanları yalın ve doğal bir yaşam biçimine çağırmayı amaçlamıştır.

Ona göre, sade bir yaşam tarzı, sadelikten başka, örgütlenmiş, dolayısıyla uzlaşımsal toplumların görenek ve yasalarını da önemsememek anlamına gelir. Diogenes, doğaya aykırı bir kurum olan ailenin yerini, kadınların ve erkeklerin tek bir eşe bağlı olmadığı, çocukların ise bütün toplumun sorumluluğunda bulunduğu doğal bir durumun alması gerektiğini savunmuştur. Diogenes yoksulluk içinde yaşadığı, halka açık yerlerde yatıp kalktığı ve yiyeceğini dilenerek topladığı halde, herkesin aynı şekilde yaşaması gerektiğini savunmamıştır. Onun tek amacı, kişinin en kısıtlı yaşam koşullarında bile, mutlu ve bağımsız olabileceğini göstermek olmuştur.

  • Diogenes'in savunduğu yaşam tarzının ilk ilkesi kendine yetme, yani kişinin, mutluluk için gerekli herşeyi kendi içinde taşıyabilmesi ilkesidir.
  • İkinci ilke olan 'utanmazlık', kendi başına zararsız olan bazı eylemlerin hiçbir şekilde yapılamayacağını öne süren uzlaşımları umursamamak anlamına gelir. Bu ilkeden yola çıkarak yerleşik davranış kalıplarına uymadığı için, kendi açısından sade ve doğal, toplumsal değerler açısındansa sefil denebilecek bir yaşam dürdüğü için, Diogenes'e kinik denmiştir.
  • Onun üçüncü ilkesi, yozluğu ve kendini beğenmişliği açığa vurmaktan ve insanları yenilenmeye yöneltmekten asla çekinmemek anlamında 'sözünü sakınmazlık'tır.
  • Diogenes'in dördüncü ilkesine göre, ahlaki yetkinliğe ancak yöntemli eğitimle, iradenin gücünü sınayan pratik egzersizlerle ulaşmak mümkün olabilir.

    Diogenes'den anekdotlar

    * Bir gün çok dar bir sokakta zenginliğinden başka hiçbirşeyi olmayan kibirli bir adamla karşılaşır. Ikisinden biri kenara çekilmedikçe geçmek mümkün degildir. Mağrur zengin, hor gördüğü filozofa: Ben bir serserinin önünden kenara çekilmem, der. Diogenes, kenara çekilerek gayet sakin su karsiligi verir: Ben çekilirim!
  • Büyük İskender'e, Korinthos'da kendisine "Bir dileğin var mı?" diye sorunca "Var, gölge etme, başka ihsan istemem" demişti.
  • Bir gün çeşmeden avucu ile su içen bir çocuk görünce "Bu çocuk bana fazladan eşyam olduğunu öğretti" diye haykırıp su çanağını kırdı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Diyojen (dergi)
3 yıl önce

Mete, (Ed.) (1985). "Diyojen". Tarih ve Toplum, 17. İstanbul: İletişim Yayınları. s. 5.  ^ Tunçay, Mete, (Ed.) (1985). "Diyojen". Tarih ve Toplum, 17...

Diyojen (dergi), 1870, 1872, Dergi, Diyojen, Karikatür, Taslak
Romen Diyojen
3 yıl önce

Διογένης, Romanos V Diogenis) ya da Türkçe kaynaklardaki yaygın adıyla Romen Diyojen, 1068 ile 1071 arasında hüküm süren Bizans Roman imparatorudur. Romanos...

IV. Romanos Diogenes, Alparslan, Bizans, Kişi, Malazgirt Savaşı, Tarih, Taslak
Malazgirt meydan muharebesi
3 yıl önce

ordusundan çok rahatsız olan Bizanslılar tahta ünlü komutan Romen Diyojen çıkardılar. Romen Diyojen de büyük bir ordu kurup 13 Mart 1071'de Konstantinopolis'ten...

Malazgirt Savaşı, Malazgirt, 1071, 1075, 1081, 1095, 26 Ağustos, 93 Harbi, Alp Arslan, Anadolu, Anadolu Beylikleri
1870
3 yıl önce

24 Kasım - Türkiye'nin ilk mizah gazetesi Diyojen yayımlandı 12 Aralık - Güney Karolinalı Joseph H. Rainey, ABD Kongresi'ne seçilen ilk siyahi oldu. 22...

1870, 18. yüzyıl, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1871, 1872, 1873, 1874
Eudokia Makrembolitissa
6 yıl önce

ölüm döşeğinde iken, tekrar evlenmeyeceğine dair yemin etmiştir. Romen Diyojen (Romanos Diogenis) Bizans ordusunda yüksek rütbelere yükselmiş ve 1067...

MÖ 323
6 yıl önce

(dağılışı MÖ 63). 10/11 Haziran - Büyük İskender, Makedonya kralı (d. MÖ 356) tarihi bilinmeyen Diyojen, Kinik felsefesinin öncüsü ünlü filozof (d. MÖ 412)...

M.í–. 323, 10 Haziran, Büyük İskender, Selevkos İmparatorluğu
Teodor Kasap
3 yıl önce

ve Rumca “Momos” adında birer mizah dergisi çıkardıktan sonra Türkçe "Diyojen"i yayımlamaya başladı (24 Kasım 1870). Bu üç derginin yazarları ile makale...

Teodor Kasap, 1835, Diyojen, Kayseri, Kişi, Mizah, Rum, Taslak
1030
6 yıl önce

Urban'ın öğretmeni ve danışmanı, Şartrö Tarikatı'nın kurucusu (ö. 1101) Romen Diyojen, Bizans Roman imparatoru (ö. 1072) Gazneli Mahmut - Gazne Devleti hükümdarı...

1030, 10. yüzyıl, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 1032, 1033, 1034