Kinizm

Kısaca: Kinizm, Sofist Gorgias'ın ve daha sonra da Sokrates'in öğrencisi olan Antisthenes'in öğretisidir. Antisthenes, Kynosarges Gymnasion´da [1] okulunu kurmuştur. Kinik okulun, kyon kelimesinden türediği söylenmektedir; kyon ise köpek ya da köpeksi anlamındadır. ...devamı ☟

kinizm
Kinizm

Kinizm, Sofist Gorgias'ın ve daha sonra da Sokrates'in öğrencisi olan Antisthenes'in öğretisidir. Antisthenes, Kynosarges Gymnasion´da Felsefe Tarihi, Macit Gökberk, Remzi Kitabevi, sayfa:52 okulunu kurmuştur. Kinik okulun, kyon kelimesinden türediği söylenmektedir; kyon ise köpek ya da köpeksi anlamındadır.

Genel çerçeve

Kinik okul, bu nedenle Sokratesçi okullardan biri kabul edilir. Anthisthenes mutluluğa ancak erdemle ulaşılacağını, ve bu erdemin de dünyevi hazları yadsımakla mümkün olabileceğini (mülkiyet, aile, din v.b. değer ve yargıları redderek) savunmuştur. Kinizme ün kazandıran, dolayısıyla kinizmin yayılmasını sağlayan Diogenes'tir. Diogenes bu öğretiyi eyleme dönüştürmüştür ve gerçek erdeme ancak bu şekilde ulaşılacağını savunmuştur. Rivayete göre Diagones yaşamını bir fıçının içinde devam ettirmeye vardırarak, toplumsal gereksinmelerden kendisini tamamen yalıtmaya yönelmiştir. Bu doğasal yaşayışın temelleri, insani değerlerin doğaya aykırı olduğunu öne süren stoacılık tarafından beslenmiştir.

Kinik felsefe

Kiniklerin temel felsefi konumları, zamanın uygarlık değerlerine yönelik aldırmaz tavırları ve eleştirel yaklaşımları tarafından şekillenir. Onların temel etik ilkesi erdemdir ve bundan anladıkları da, insanın özgürlüğü ve kendi iç bağımsızlığı ile yaşamını sürdürmesidir. İnsan, her tür gereksenmeye olan bağımlılığından kurtulmalıdır. Dolayısıyla böyle bir erdem anlayışı, bilgi ile temellendirilir; yani, insan ancak bilgilenme aracılığıyla kendisini kuşatmış olan gereksemelerden sıyrılabilir. Onlar açısından bilgi ve ahlaki ilkeler bu nedenle salt soyut bir bilme meselesi değil, somut yaşamda yaşanması gereken şeylerdir. Kinik filozoflar, bütün bu yaklaşımlarına uygun bir kişilik örneği olarak Sokrates'e işaret ederler. Kinizme göre, insan kendi kendisine dayanmalıdır, ki erdemli, yani kendine yetebilen bir kişi olabilsin. İnsanın doğaya karşı geliştirdiği toplumsallık, büyük ölçüde gereksiz ve yozlaştırıcı nitelikler arz eder; kinikler buna karşı doğal ve sade yaşamı öne çıkarırlar.

Gözat

Bilinen kinik filozoflar

Kaynaklar

Vikipedi

kinizm

Sinizm.

kinizm

Türkçe kinizm kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. cynicism

kinizm

insanın erdem ve mutluluğa, hiçbir kurala, değere bağlı olmadan, tüm gereksinmelerinden sıyrılarak bağımsız olarak erişebileceğini savunan antisthenes'in öğretisi, sinizm.

kinizm

Türkçe kinizm kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Kynismus, Zynismus

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

kinizm Resimleri

Kinizm
3 yıl önce

Kinizm (sinizm, kinik ya da kuşkuculuk), Sofist Gorgias'ın ve daha sonra da Sokrates'in öğrencisi olan Antisthenes'in öğretisidir. Antisthenes, Kynosarges...

Kinizm, Antisthenes, Diogenes, Diyojen, Erdem, Gorgias, Melamilik, Sofistler, Sokrates, Sokratesçi okullar, Stoacılık
Stoacılık
3 yıl önce

reddedilmesiyle değil de yüksek ve tam bir doğallığa ulaşarak gerçekleştirilebilir. Kinizmden etkilenmiştir ama birebir örtüşmeleri söz konusu değildir. Her iki eğilimin...

Stoacılık, Stoacılık
Acıcılık
6 yıl önce

katlanması ve onu yüceltmesi gerektiğini öngörür. Kaynağını yoğunlukla kinizm akımından alan acıcılık, Teppe ve arkadaşlarının yayınlamış olduğu Revue...

Helenistik felsefe
3 yıl önce

ve daha sonra da Sokrates'in öğrencisi olan Antisthenes'in öğretisi olan Kinizm MÖ 4. yüzyıldan MS 5. yüzyıla kadar devam etmiştir. Kiniklerin temel etik...

Kirene Okulu
3 yıl önce

okulu, Kireneli Aristippos tarafından kurulmuş olan hedonist bir okuldur. Kinizmin feragatçı ve katı ahlaki tutumlarına karşı hazcı, rahat ve eğlenceli bir...

Kirene Okulu, Aristippos, Din, Hazcılık, Hedonizm, Kinizm, Mutluluk, Sokratesçi okullar, Theodoros, Euhemeros, Hegesias
Antik Çağ felsefesi
3 yıl önce

Platon Aristoteles Hellenistik Felsefe Kuşkucular Stoacılık Epikürcülük Kinizm/Sinizm Thales Anaximandros Anaximenes Pythagoras Demokritos Gorgias Empedokles...

Antik Çağ felsefesi, Antik Çağ felsefesi
Felsefe listesi
3 yıl önce

Adil savaş kuramı - Juche Kaizen - Kantçılık - Kapitalizm - Kemalizm - Kinizm - Komünizm - Konfüçyüsçülük - Kuantum metafiziği - Keşmir Şivacılığı - Kuşkuculuk...

Keşiş
3 yıl önce

biçimidir. Kinizm felsefesinde benimsenen yaşam tarzı –irade, fakirlik ve evsiz olma- keşişliğin özelliklerini göstermektedir. Ancak, kinizm taraftarları...