EBEDI (türkçe) anlamı
1. Sonsuza ve ebediyete âit. Ebediyete dâir ve müteallik.(Kur'ân bize bu âlemin fâni
2. geçici olduğunu
3. herşeyin devamlı değiştiğini ve takdir edilen bir zaman sonunda sona erdiğini ve ereceğini belirtiyor. Madde âleminin bir başlangıcı ve sonu olduğunu bundan da anlıyoruz. Kur'ân
4. bize ebedî âlemin varlığını da haber veriyor
5. bu dünya hayatının ebediyet âlemine geçiş için bir hazırlık
6. tekâmül ve geçiş dönemi olduğunu
7. ebediyet âlemindeki hayata uygun bir varlık olmak için bu dünyada Allah'ın emir ve kanunlarına uygun yaşamak gereğini hatırlatıyor ve emrediyor.)
EBEDI (inglizce) türkçe anlamı
8. 1
EBEDI (türkçe) anlamı
9. sonsuz
10. ölümsüz
EBEDI (türkçe) ingilizcesi
1. adj. eternal
2. never ending
3. endless
4. everlasting
5. immortal
6. fadeless
7. amaranthine
8. perdurable
9. perpetual
10. sempiternal
11. timeless
12. adv. without end
13. n. eternity
14. timelessness
15. infinity
16. time after death,
EBEDI (türkçe) fransızcası
1. éternel/le
EBEDI (türkçe) almancası
1. adj. ewig
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ezeli-ebedi

Zamanın bitimsiz olması, sonunun gelmemesi durumu. Bütünüyle zamandışı olma hali. Zamanı içerme, fakat zamanı, bir anlamda aşma durumu.

Gödel, Escher, Bach: Bir Ebedi Gökçe Belik

Felsefe, psikoloji, karşılaştırmalı edebiyat, bilim tarihi ve felsefesi, bilgisayar bilimleri, müzik ve elbette matematik gibi pek çok alanda öncü araştırmalar yapan, Pulitzer ödüllü Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach : Bir Ebedi Gökçe Belik ya da özgün adıyla Gödel, ...

Meryem'in Ebedi Bekâreti

Meryem'in ebedi bekareti bakire Meryem'in İsa'yı doğurmuş olmasına karşın gerçekten ve ebedi olarak bakire olduğu şeklindeki Hıristiyanlık inancıdır.Mark Miravalle, 1993, ''Introduction to Mary'', Queenship Publishing ISBN 978-1-882972-06-7, pages 56-64''Mary in the New Testament'' ...