Ecel

Ecel ömrün sonu, ölüm için takdir edilen (yazılan) zaman. Dünya hayatının bittiği vakit. Her canlının Allahü teala tarafından takdir olunmuş bir eceli vardır. Herkes, eceli gelince ölür.A’raf suresi, 33. ayetinin meal-i şerifi şöyledir:“Ecelleri geldiği zaman, onu bir saat ileri ve geri alamazlar.” “İnsan doğmadan önce; ne kadar yaşar, nerede ölür, tövbe ile mi, tövbesiz mi ve hangi hastalıklardan, iman ile mi, yoksa imansız mı gider?” cümlesi ezelde takdir edilmiş, ezelde (sonsuz önce

Ecel ömrün sonu, ölüm için takdir edilen (yazılan) zaman. Dünya hayatının bittiği vakit. Her canlının Allahü teala tarafından takdir olunmuş bir eceli vardır. Herkes, eceli gelince ölür.A’raf suresi, 33. ayetinin meal-i şerifi şöyledir:“Ecelleri geldiği zaman, onu bir saat ileri ve geri alamazlar.”

“İnsan doğmadan önce; ne kadar yaşar, nerede ölür, tövbe ile mi, tövbesiz mi ve hangi hastalıklardan, iman ile mi, yoksa imansız mı gider?” cümlesi ezelde takdir edilmiş, ezelde (sonsuz öncelerde) yazılmıştır.

Ecel, İslam dininde iki kısım olarak bildirilmiştir. Bunlardan birine “ecel-i müsemma”, diğerine “ecel-i kaza” denilmiştir.

Ecel-i müsemma: Bu ecel, hiç değişmez.Herkesin bir ecel-i müsemması vardır ve ecel hazır olduğu vakit, bir an gecikmez ve vaktinden önce gelmez.Canlı, takdir edilen o anda ölümü tadar. Bu ecelden kaçmak, kurtulmak mümkün değildir. Bu bakımdan, mesela harplerden kaçanlar ölümden kaçtıkları için değil, ecelleri henüz gelmediği için kurtulmuşlardır.Aynı şekilde taun (veba) gibi bulaşıcı hastalık bulunan yerlerden uzaklaşanlar da henüz ecelleri gelmediği için yaşamaya devam ederler. Buralardan kaçmayıp sabredenlerden ölenler ise ecelleri geldiği için ölmüşler, yaşamaya devam edenler de ecelleri gelmediği için ölmemişlerdir.Afrika’da açlıktan ölenler, ecelleri geldiği için ölmüşlerdir.Trafik kazaları gibi, onların da ölüm sebebi açlık olmuştur.Onlara yardımcı olmak çok iyidir ve sevaptır.İntihar eden, başkası tarafından öldürülen veya kaza neticesinde ölen kimseler için halk arasında “Eceli ile ölmedi!” denilmesi yanlıştır.

Çok tehlikeli hallerden sağ salim kurtulanların yanında ufacık ve değersiz görünen sebeplerle ölüp gidenler düşünülürse ecel-i müsemma’nın anlaşılması kolaylaşabilir.O halde, ecel vakti Allahü tealanın takdiri iledir. Bu konuda çok Ünlü olmuş bir beyt şöyledir:

Ecel geldi cihane Baş ağrısı bahane

Ecel-i kaza: Bir sebebe bağlı olarak değiştirilmesi takdir edilmiş eceldir. Bir kimse, Allahü tealanın beğendiği iyi işi yapar, yahut sadaka verir, hac ederse, ömrü 60 sene, bunları yapmazsa 40 sene diye takdir edilmesidir. Allahü tealanın beğendiği iyi işler, kabul olan dualar, takdir edilen kazanın değişmesine, yani artmasına sebeb olur. Bu husus hadis-i şeriflerde ve çeşitli haberlerde bildirilmiştir. “Kader, tedbir ile sakınmakla değişmez. Fakat kabul olan dua, o bela gelirken korur.”, “Kaza-i muallakı hiçbir şey değiştirmez. Yalnız dua değiştirir. Yalnız ihsan, iyilik artırır.” ve “Sadaka ömrü uzatır.” hadis-i şerifleri bunun delilidir.

Davud aleyhisselamın yanına iki kişi gelip, birbirinden şikayet etti. Dinleyip, karar verip giderken Azrail aleyhisselam gelip; “Bu iki kişiden birincisinin eceline bir hafta kaldı. İkincisinin ömrü de, bir hafta önce bitmişti. Fakat, ölmedi.” dedi. Davud aleyhisselam şaşıp, sebebini sorunca; “İkincisinin bir akrabası vardı. Buna dargındı. Gidip, onun gönlünü aldı. Bundan dolayı Allahü teala buna yirmi yıl ömür takdir buyurdu.” dedi.

Bir başka misal de şöyle verilebilir. Birinin 3 gün ömrü kalmışken, akrabasını Allah rızası için ziyaret etmesi ile ömrü 30 sene uzar. 30 yıl ömrü kalmış olanın da akrabasını terk ettiği için ömrü üç güne iner.

Bu değişikliklerAllahü tealanın ezeli ilmine uygun olarak meydana gelir. Yoksa Allahü tealanın takdir ettiği (yazdığı) şey asla değişmez. Herhangi bir şekilde öldürülen kimsenin ömrü, o anda, ortadan kesilmiş, yarım kalmış değildir.O anda eceli gelmiştir. Doktor bulmak, ilaç bulmak, organ nakli ve öteki sebepler de Allahü tealanın takdirine bağlı olup, ecel gelmemiş ise ölünmez ve gelmiş ise kurtulunmaz. (Bkz.Kaza ve Kader)

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Diğer anlamları

ecel

Türkçe ecel kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. death, fate, ending, the other end of the road

ecel

yaşamın sonu, ölüm zamanı.

ecel

Türkçe ecel kelimesinin Fransızca karşılığı.
terme de la vie prédéterminé par dieu; mort [la]; destin [le]

ecel

Türkçe ecel kelimesinin Almanca karşılığı.
Ende, Tod

ecel

Osmanlıca ecel kelimesinin Türkçe karşılığı.
Her mahlukun ve canlının Allah tarafından takdir edilen ölüm vakti. Âhirete göç etmek. * İleride olacağı şüphesiz olan. * Allah'ın takdir ettiği ömür.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ecel
ecel