Einstein Alan Denklemleri

Kısaca: Einstein alan denklemleri ya da Einstein denklemleri (kısaca EAD), yüksek hız ve büyük kütlelerde geçerli olan uzayzamanın geometrisi ile enerji ve momentum dağılımını ilişkilendiren doğrusal olmayan diferansiyel denklemler kümesidir. Einstein, bu denklemleri ilk kez 1915 yılında yayımlamıştır. ...devamı ☟

görelilik-taslak Einstein alan denklemleri ya da Einstein denklemleri (kısaca EAD), yüksek hız ve büyük kütlelerde geçerli olan uzayzamanın geometrisi ile enerji ve momentum dağılımını ilişkilendiren doğrusal olmayan diferansiyel denklemler kümesidir. Einstein, bu denklemleri ilk kez 1915 yılında yayımlamıştır.

Bu denklemler, uzayzamanın eğriliğini (Einstein tensörü) momentum ve enerji dağılımına (baskı enerji tensörü) eşdeğerlik ilkesi ile eşleyen on denklemden oluşur. Einstein tensörü, metrik tensör ile bağıntılıdır. Bu yüzden problem, verilen bir enerji momentum dağılımı için metrik tensörünü çözmektir. bu denklemler, düşük hızlarda ve düşük kütlelerde Newton mekaniğine yakınsar.

Bu denklemler, Genel görelilik kuramı ve özel görelilik kuramı olarak iki ana başlık altında incelenir. Denklemler, kütlenin olmadığı bir evren için çözülürse; yani denklemin aşikar çözümü alınırsa özel görelilik kuramına ulaşılır. Bu kuram zamanın, uzayın bir parçası olduğunu ve evrendeki limit hızın ışık hızı olduğunu kanıtlamıştır. Genel görelilik kuramında ise ivmenin dahil olduğu Newton`un kütle çekim yasasının uzayda eğrilikler yarattığını öne sürmüş ve bunu da yapılan deneyler kanıtlamıştır. Einstein alan denklemlerinin aşikar olmayan tek bir çözümü vardır. Bu çözüme Shcwartzshil çözümü denir.

Einstein alan denklemlerinin matematiksel gösterimi

Einstein alan denklemleri kapalı biçemde,
G_=\kappa T_
şeklinde verilebilir. Burada Einstein tensörü,
G_=R_-\fracg_R
olarak tanımlanır; burada T_, baskı-enerji tensörü ve \kappa=8\pi G / c^4 olarak tanımlanır. Ayrıca g_ metrik tensör, R_ Ricci eğrilik tensörü ve ``R`` de eğrilik olarak adlandırılır.

İç bağlantılarfizik-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Einstein tensörü
5 ay önce

eğriliktir. Genel Görelikte içerisinde, Einstein Tensör’ünün ortaya çıkardığı Einstein’nın alan denklemlerinin kütleçekimi için tanımladığı uzay-zaman...

Albert Einstein
4 ay önce

Max Planck Einstein alan denklemleri Russell-Einstein Manifestosu Einstein Evreninde Zaman Yolculuğu: Zamanda Yolculuk Olasılığı Bohr-Einstein tartışmaları...

Einstein, Fizik, Atom, Nükleer Fizik, Füzyon, Nükleer bomba, Almanya, Üniversite, Keman, Hobi, Resim, Matematik, Kuantum Fiziği, Evren, Kainat, Işık
Genel Görelilik
4 ay önce

etkilediğini belirler. Einstein alan denklemleri doğrusal olmayan ve çözümü oldukça zor olan diferansiyel denklemlerdir. Einstein, başlangıçta kuramını...

Genel görelilik kuramı, 1916, 1919, 1993, Albert Einstein, Astrofizik, Einstein, Karadelik, Kozmoloji, Kütle, Kütle çekimi
Bose-Einstein yoğunlaşması
4 ay önce

Bose-Einstein yoğunlaşması (BEY), parçacıkları bozonlardan oluşan maddelerin en alt enerji seviyesinde yoğunlaştığı, kuantum etkilerinin gözlenebildiği...

Bose-Einstein yoğunlaşması, Albert Einstein, Bozon, Fizik, Kuvantum mekaniği, Mutlak sıfır, Nobel Fizik í–dülü, Rubidyum, Taslak, Colorado Üniversitesi, Wolfgang Ketterle
Metin Gürses
4 ay önce

üyelerindendir. Hiç simetrisi olmayan Einstein alan denklemlerinin çözülebilirliği isimli çalışmasıyla Einstein alan denklemleri'nin bazı yapısal özelliklerinin...

Kuantum Alan Teorisi
4 ay önce

inanmaktayız. Muhtemelen, yerçekimi alanının henüz bilinmeyen doğru kuantum alan teorisi düşük enerjili limiti Einstein'ın görelilik genel teorisi gibi davranacaktır...

Alan (Fizik)
4 ay önce

karşılıkları yaklaşımı mümkündür. Kuantum alanları yöneten denklemler gerçeği KDDlerin (özellikle, relativistik dalga denklemleri (RWEs)) bulunmaktadır. Böylece...

Alan (fizik), Alan (Matematik), Fizik, Karmaşık sayı, Reel sayı, Taslak, Vektör
Solucan deliği
4 ay önce

Ludwig Flamm tarafından ileri sürülmüştür. Flamm, Einstein'ın Genel Görelilik Teorisi denklemlerini elden geçirirken, beyaz delik adını verdiği, kara...

Solucandeliği, 1957, Analoji, Fizik, Gökbilim, Taslak, Topoloji, Uzay, Zaman, Uzayzaman, John Archibald Wheeler