Einstein Alan Denklemleri

Einstein alan denklemleri ya da Einstein denklemleri (kısaca EAD), yüksek hız ve büyük kütlelerde geçerli olan uzayzamanın geometrisi ile enerji ve momentum dağılımını ilişkilendiren doğrusal olmayan diferansiyel denklemler kümesidir. Einstein, bu denklemleri ilk kez 1915 yılında yayımlamıştır.

görelilik-taslak Einstein alan denklemleri ya da Einstein denklemleri (kısaca EAD), yüksek hız ve büyük kütlelerde geçerli olan uzayzamanın geometrisi ile enerji ve momentum dağılımını ilişkilendiren doğrusal olmayan diferansiyel denklemler kümesidir. Einstein, bu denklemleri ilk kez 1915 yılında yayımlamıştır.

Bu denklemler, uzayzamanın eğriliğini (Einstein tensörü) momentum ve enerji dağılımına (baskı enerji tensörü) eşdeğerlik ilkesi ile eşleyen on denklemden oluşur. Einstein tensörü, metrik tensör ile bağıntılıdır. Bu yüzden problem, verilen bir enerji momentum dağılımı için metrik tensörünü çözmektir. bu denklemler, düşük hızlarda ve düşük kütlelerde Newton mekaniğine yakınsar.

Bu denklemler, Genel görelilik kuramı ve özel görelilik kuramı olarak iki ana başlık altında incelenir. Denklemler, kütlenin olmadığı bir evren için çözülürse; yani denklemin aşikar çözümü alınırsa özel görelilik kuramına ulaşılır. Bu kuram zamanın, uzayın bir parçası olduğunu ve evrendeki limit hızın ışık hızı olduğunu kanıtlamıştır. Genel görelilik kuramında ise ivmenin dahil olduğu Newton`un kütle çekim yasasının uzayda eğrilikler yarattığını öne sürmüş ve bunu da yapılan deneyler kanıtlamıştır. Einstein alan denklemlerinin aşikar olmayan tek bir çözümü vardır. Bu çözüme Shcwartzshil çözümü denir.

Einstein alan denklemlerinin matematiksel gösterimi

Einstein alan denklemleri kapalı biçemde,
G_=\kappa T_
şeklinde verilebilir. Burada Einstein tensörü,
G_=R_-\fracg_R
olarak tanımlanır; burada T_, baskı-enerji tensörü ve \kappa=8\pi G / c^4 olarak tanımlanır. Ayrıca g_ metrik tensör, R_ Ricci eğrilik tensörü ve ``R`` de eğrilik olarak adlandırılır.

İç bağlantılarfizik-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Einstein Alan Denklemleri ilgili konular

 • Einstein kuramları

  Sicim (Tel) Kuramı Einstein'ın düşünü gerçekleştirebilir: 20. yüzyıl fiziğinin iki karşıt görüşünü bir araya getiren "Büyük Birle
 • Genel Görelilik Kuramı

  Genel Görelilik Kuramı Einstein’ın en büyük başarısı idi; klasik, deterministik dünya görüşünün gününü dolduruşunu temsil ediyordu
 • Özel görelilik

  Özel görelilik (izafiyet) teorisi Einstein'ın 1905'de sunduğu "Hareketli cisimlerin elektrodinamiği üzerine" adlı 2.ci makalesinde açıklanmı
 • Kütleçekim

  Kütleçekim veya yerçekimi, kütlesi bulunan maddelerin birbirlerine doğru ivmelenme eğilimidir. Elektromanyetik Kuvvet, Zayıf ve Güçlü Nükle
 • Özel görelilik kuramı

  Özel Görelilik Kuramı, Albert Einstein tarafından 1904`te ortaya atılan bir fizik kuramıdır.
 • Einstein alan denklemleri

  Einstein alan denklemleri ya da Einstein denklemleri (kısaca EAD), yüksek hız ve büyük kütlelerde geçerli olan uzayzamanın geometrisi ile ener
 • Einstein denklemleri

  Einstein alan denklemleri ya da Einstein denklemleri (kısaca EAD), yüksek hız ve büyük kütlelerde geçerli olan uzayzamanın geometrisi ile ener
 • Özel görelelik

  Özel Görelilik Kuramı ya da İzafiyet teorisi, Albert Einstein tarafından 1905'te Annalen der Physik dergisinde, "Hareketli cisimlerin elektrodina
 • Yılmaz kütle çekim kuramı

  Yılmaz kütle çekim kuramı, Türk kuramsal fizikçi Hüseyin Yılmaz tarafından ortaya atılan ve daha sonra birkaç kişinin de birlikte katkı v
 • Modern fizik

  Modern fizik, klasik fizik ile tanımlanamayan olayları açıklamak üzere ortaya atılmış teorilerin tümüdür. Einstein'ın özel görelilik ku