Fizik

Fizik, gözlenebilir evrenin temel bileşenleri arasındaki etkileşmelere ve maddenin yapısına ilişkin temel sorunlarla ilgilenen bilim. Fizik sözcüğü, Eski Yunancada "doğa" anlamına gelen physis'ten türemiştir. Uzun süre doğa felsefesi olarak anılan fizik, doğanın makroskopik ve mikroskopik tüm görünümlerini inceleme konusu olarak seçmiştir.

Fizik, gözlenebilir evrenin temel bileşenleri arasındaki etkileşmelere ve maddenin yapısına ilişkin temel sorunlarla ilgilenen bilim. Fizik sözcüğü, Eski Yunancada "doğa" anlamına gelen physis'ten türemiştir. Uzun süre doğa felsefesi olarak anılan fizik, doğanın makroskopik ve mikroskopik tüm görünümlerini inceleme konusu olarak seçmiştir. Fiziğin amacı, farklı olayları olanaklı en genel yollarla toparlayıp matematik diliyle verilmiş duyarlı ifadelerle açıklayan doğa yasalannı ya da kapsayıcı ilkeleri ortaya çıkarmaktır. Bilimsel bilginin gelişmesiyle fiziğin içeriği sürekli değişmekteyse de, gözlenebilir temel fiziksel olayların açıklanmasına yönelik hedefi değişmemiştir. Kimyasal fizik, astrofizik, jeofizik, biyofizik gibi komşu alanlar, fiziğin ilke ve tekniklerinin uygulanmasıyla doğmuştur. Kesinlikle denetlenen koşullar altında, olayların duyarlıklı nicel ifadelerle gözlenmesi olan deney ve birleştirilmiş kavramsal bir taslağın matematik terimlerle kurulması olan kuram, fiziğin gelişmesinde temel ve tamamlayıcı bir rol oynarlar. Tüm fiziksel soruşturmalar önünde sonunda uzay ve zamandaki maddeyi içeren olgulann incelenmesine indirgenebilir ölçülebilir fiziksel nicelikler de uzunluk, zaman ve kütlenin temel birimleri cinsinden ifade edilebilir.

Fiziğin belki de son amacı, doğanın temel bileşenlerinin özelliklerini ve bunların karşılıklı etkileşmelerini tek bir plan içinde toplayarak, bu plandan makroskopik olaylar ile parçacık yığışımlarının tüm özelliklerini çıkarsayabilmektir. Çağdaş fiziğin önünde, böyle büyük bir şema için yapılan araştırmalar bulunmaktadır. Sonuca henüz ulaşılmamışsa da, bugün temel kabul edilen fizik yasalarının sayısı oldukça azaltılabilmiştir.

Temel araştırmalar, yasaların pratikteki anlaşılabilirliği üzerinde yoğunlaşırken, uygulamalı fizik, adının da belirttiği gibi, varolan bilgiyi karmaşık sistemleri çözümlemek üzere pratik hayatta, ekonomide ya da başka fizik araştırmalarında kullanmaya gayret eder. Hem temel araştırmaların hem de uygulamalı araştırmaların kuramsal ve deneysel yönleri bulunur. Örneğin uygulamalı fiziğin çok verimli bir alanı Katı hal fiziğidir. Bu alanda araştırmacılar, kuantum mekaniğinin ve elektromanyetizmanın temel yasalarına dayanarak, katı cisimleri oluşturan atomların davranışlarını çözümlemeye çalışır.

Fizik araştırmalarındaki gelenek ve kültür kuramsal araştırmaları özelleşme/uzmanlaşma olarak kabul etmesi nedeniyle diğer bilimlerden ayrılır. Biyoloji ve Kimya'da da kuramsal araştırmacılar bulunmasına karşın en başarılı kuramsal araştırmacılar aynı zamanda deneysel araştırmacı olmuştur ve bu bilimlerde salt kuramsal araştırmacılara karşı (bazen aleni olarak) büyük ön yargılar bulunur.

Ana kuramlar

Ana madde

Ana kuramlar; Klasik mekanik, Termodinamik, Elektromanyetik, Relativite, Kuantum mekaniği şeklide sıralanabilir.

Önerilen kuramlar

Herşeyin kuramı, Büyük birleştirici kuram, M-kuramı, Sarmal kuramı, Döngüsel kuantum yer çekimi, Proses fiziği ve Birleşik alan kuramı bazı önerilen kuramlar arasındadır.

Fizik kavramlarıTemel kuvvetler/alanlarFizik yöntemleri

Bilimsel yöntem Fiziksel nicelik Ölçüm Ölçüm aletleri Birim çözümleme İstatistik Ölçeklendirme

İlgili bilgi başlıkları

Fiziğin tarihsel gelişimi

Kaynaklar

Vikipedi fizik maddesi

Diğer anlamları

fizik

Türkçe fizik kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. physics, physical science

fizik

(maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında) genel ya da geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı; insanın doğal yapısı, dış görünüşü.
her hangi bir olayın bu bilim dalı açısından incelenmesi.
fizik dersi.

fizik

Türkçe fizik kelimesinin Fransızca karşılığı.
physique [la]

fizik

Türkçe fizik kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Naturforschung, Physik

fizik

1 . Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı:
"Fizik bilimi mekanik, ısı, ışık, elektrik ve manyetizma bölümlerine ayrılır."-
2 . İnsanın doğal yapısı.
3 . Kişinin dış görünüşü.


İlgili konuları ara


Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  Gözlenebilir evrenin temel bileşenleri arasındaki etkileşmelerle ve maddenin yapısına ilişkin temel sorunlarla ilgilenen bilim dalı.

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Fizik ilgili konular

 • Fizik

  Fizik, gözlenebilir evrenin temel bileşenleri arasındaki etkileşmelere ve maddenin yapısına ilişkin temel sorunlarla ilgilenen bilim. Fizik sö
 • Astrofizik

  Astrofizik Alm. Astrophysik (f), Fr. Astrophysique, İng. Astrophysics. Gök cisimlerinin ve olaylarının fiziksel ve kimyasal özelliklerini , yapı
 • Fermionlar ve Bozonlar

  Bir nokta etrafında dönen bir cismin, o nokta etrafında 'açısal momentum'a sahip olduğu söylenir. Örneğin dünyamız güneş etrafındaki har
 • Açısal momentum

  Bir cismin çizgisel momentum vektörünün her hangi bir noktaya göre dönmesine açısal momentum denir.Açısal momentum vektörü dönme düzlemi
 • Neil deGrasse Tyson

  Neil deGrasse Tyson (Doğum: 5 Ekim 1958) Amerikalı astrofizikçi. 1996 yılından beri Amerikan Doğa Tarihi Müzesine ait olan ``Hayden Planetaryum
 • Noether teoremi

  Noether teoremine göre fizikte bir sistemin Lagrangian fonksiyonunda kesintisiz düzgün bakışım (continuous symmetry) varsa bu sistemde o bakış
 • Marcus Chown

  Marcus Chown, İngiliz fizikçi, popüler bilim yazarı ve yayıncı. 1980 yılında Londra Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun olan ve Pasaden
 • Physics Letters

  ''Physics Letters'' Elsevier tarafından yayımlanan bilimsel dergidir.
 • Akustik dalga denklemi

  akustik dalga denklemi, akustik dalgaların bir ortamda yayılımını düzenler. Denklemin biçimi ikinci dereceden kısmi diferansiyel denklemdir. D
 • Stern-Gerlach deneyi

  Stern–Gerlach deneyi, kuantum mekaniği alanında önemli bir fizik deneyidir. 1922 yılında Otto Stern ve Walther Gerlach tarafından gerçekleşt
Fizik
fizik