Ek-fiil veya ek-eylemler, Türkçede isim soylu kelimelerin sonuna gelerek yüklem olarak kullanılmalarını sağlayan, ayrıca basit fiillerden bileşik zamanlı fiil yapan çekim ekleridir. Ek-fiiler -di, -miş, -se ve -dir'dir ancak sözcüklere bitişik olarak yazıldıklarında ses uyumlarına uyarak değişiklik gösterebilirler.

Ek eylem

Ek eylem ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Ek fiil

ek eylem

Ek fiil.
eylem sudur : varlıkların yaptıkları işleri, devinimleri, kılışları ya da onlarla ilgili oluşları, yargıları zamana ve kişiye bağlayıp olumlu ya da olumsuz olarak anlatan sözcük türüdür.

Yanıtlar