EKSANTRIK (türkçe) anlamı
1. eksantrik : [[Fransızca]] eksantrik (excentrique) sözü dilimizde yaygın olarak alışılagelmiş eğilimlere
2. töre ve davranışlara aykırı tutumu olan acayip
3. garip anlamlarında kullanılmaktadır. Bu söze karşılık Kurumumuz
4. genel anlamda uçrak kelimesini önermektedir. İnsanın genel niteliklerini anlatmak için dilimizde var olan tuhaf
5. garip
acayip kelimelerinin de duruma göre eksantrik sözü yerine kullanılabileceği unutulmamalıdır.
EKSANTRIK (türkçe) anlamı
6. dışmerkezli
7. merkez dışı (olan).
8. alışılmışın dışında davranışları olan (kimse)
9. garip
10. tuhaf
11. ayrıksı
EKSANTRIK (türkçe) ingilizcesi
1. adj. eccentric,
EKSANTRIK (türkçe) fransızcası
1. excentrique
EKSANTRIK (türkçe) almancası
1. n. Exzenter
2. adj. exzentrisch
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Eksantrik Prodüksiyon

kayda değerlik

Eksantrik Mili

Kam mili veya Eksantrik mili hareketini triger kayışı ya da zincirinden alır. Motorda görevi emme ve egzoz supaplarının zamanında açılmalarını sağlamaktır.

Motor

Motor Herhangi bir enerjiyi, mekanik enerjiye çeviren makina. Kullandığı enerjiye göre değişik isimler alırlar: Su ile çalışan hidrolik motorlar, hava ile çalışan hava motorları, elektrik enerjisiyle çalışan elektrik motorları, ısı enerjisiyle çalışan içten yanmalı ve ...

İbn Bace

İbn Bacce (ابن باجة) tam adı Ebû Bekr Muhammed bin Yahya bin es-Saig (أبو بكر محمد بن يحيى بن الصايغ) olan Endülüs'lü, Arap filozof ve bilim adamı.

Kalıp

Kalıp Bir cismi imal edebilmek için kullanılan iki veya daha fazla ayrı parçadan müteşekkil, içi cismin şekline tam olarak uygun metal bloklar. Modern teknolojide her türlü seri imalat için metal (umumiyetle çelikten yapılmış) kalıplar kullanılır. Soğuk şekillendirme ...

Saat

Zaman gösteren mekanik veya elektronik cihaz. Bu cihazın çalışmasını muntazam aralıklarla sayma yapan bir mekanizma sağlar. Mekanik, elektromekanik veya elektronik olsun bütün saatlerin çalışması, prensip olarak sayı sayan bu mekanizma ile olur.

Dünya

Dünya, Güneş Sisteminde bir gezegen. Çapı 12.756km, kütlesi 5,97x1024 kg’dir. Güneş’e uzaklığı 149.597.890 km’dir. Güneş’in etrafında 365,25, kendi etrafında ise 1 günde döner. Ortalama yüzey sıcaklığı 15 derecedir.

Kült

Kült, esas olarak "din" anlamında kullanılsa da, din ve sosyoloji bilimlerinde, çevrelerindeki kültür veya toplumun genel veya anaarterin dışı gördüğü inanç, uygulama veya ibadetlere kendini adamış bir birleşik insan topluluğuna verilen isimdir.

Otomobil

Şehir içi ve şehir dışı karayollarında, insan naklinde kullanılan kendinden tahrikli vâsıta. Otomobil, gücünü; buhar, elektrik, gaz, petrol gibi enerji kaynaklarından temin eder. En çok kullanılan güç üreticisi petrol ile çalışan içten yanmalı motorlardır.

Pompa

Pompa Sıvıya enerji veren makinalar. Bir tahrik motorundan alınan mekanik enerjiyi pompa içinden geçen sıvıya aktarırlar. Genel olarak, pompalar sıvıların basıncını ve toplam enerjisini arttırarak, bir yerden diğer bir yere nakil imkanını sağlar. Soğutma sularının daimi ...