Ekstrapolasyon

Kısaca: ekstrapolasyon bilinen veri noktalarının ayrık kümesi dışında yeni veri noktaları oluşturma işlemidir. ...devamı ☟

ekstrapolasyon bilinen veri noktalarının ayrık kümesi dışında yeni veri noktaları oluşturma işlemidir. == Ekstrapolasyon metodları Doğrusal ekstrapolasyon Doğrusal ektrapolasyon bilinen verilerin sonunda bir teget doğrusu yaratıp bu doğruyu bu sınırdan daha ileriye uzatmak suretiyle elde edilir. Doğrusal ektrapolasyonun iyi sonuçlar vermesi şartları bilinen verilerin yaklaşık olarak doğrusal değişmeleri ve ektrapolasyonun bilinen verilerden cok daha uzak olmamasıdır. Eğer ektrapolasyonu yapılacak x_* noktasına en yakın olan iki veri noktası (x_,y_) ve (x_k, y_k) ise doğrusal ektrapolasyon şu fonksiyon ile verilir: :y(x_*) = y_ + \frac}-x_}(y_ - y_). Eğer x_* noktası bu iki veri noktası arasında ise (yani x_ < x_* < x_k)), doğrusal interpolasyon da aynı formül ile tanımlanır. İkiden fazla veri noktasından da doğrusal ektrapolasyon mümkündür. Bu halde, regresyon ve benzeri teknikler kullanarak, seçilen veri noktalarından interpolasyon ile bir doğru bulmak icin doğrunun eğiminin ortalaması bulunur. Bu doğru eğim tahmini ektrapolasyon icin kullanılır. Bu bir doğrusal tahmin etmeye benzer.

Polinomik ekstrapolasyon

Konik ekstrapolasyon

Fransız eğrisi ekstrapolasyonu

== Referanslar * "Ekstrapolasyon Metodları: Teori ve Pratik - Extrapolation Methods. Theory and Practice" C. Brezinski ve M. Redivo Zaglia, 1991. Ayrıca bakınız == * Regresyon * İnterpolasyon

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Regresyon Analizi
6 yıl önce

değişken değerlerinin dışındaki değerler ile yapılırsa, ekstrapolasyon olarak adlandırılır ve ekstrapolasyon çok daha yanlı olabilir. En küçük kareler yöntemi...

Sayısal Analiz
3 yıl önce

kümesi sınırları dışında bulunan bir noktadaki değerin tahmini ise ekstrapolasyondur. İstatistikte önem arz eden ve sayısal analiz sınırlarına da giren...

Iraksak seri
3 yıl önce

beklenmeyen bazı düzeltmeler yapmıştır. Iraksak seri toplam yöntemleri ekstrapolasyon ve seri dönüşümü yöntemleriyle de ilintilidir. Padé yaklaşıkları, Levin...

Lineer interpolasyon
3 yıl önce

lineer interpolasyon formülüdür. Aralığın dışında ise, formül lineer ekstrapolasyon formülü haline gelir. Bu formül, aynı zamanda, ağırlıklı ortalama (İng...

Astatin
3 yıl önce

ampirik olarak türetilmiş yöntemler kullanılarak (interpolasyon veya ekstrapolasyon yoluyla) tahmin edilmiştir. Örneğin, atom ağırlığı arttıkça halojenlerin...

Periyodik Cetvel, Atom numarası, Element, Kimya, Radyoaktif, Taslak, İzotop
Gözlemlenebilir evren
3 yıl önce

kullanılmaktadır: kritik yoğunluğa dayalı tahminler, yıldızların sayısıyla yapılan ekstrapolasyon – kestirim; kararlı hal olgusunda dayanan tahminler. Bu hesaplamalar...

Gözlemlenebilir evren, Big Bang, Gökbilim, Taslak
Matematiksel model
3 yıl önce

oldukça yeterli olmasına rağmen, modelinin bu alanlara iyi bir şekilde ekstrapolasyon yapmadığı şaşırtıcı değildir. Birçok modelleme biçimi örtük olarak nedensellik...

Borsa
3 yıl önce

Yatırımcıların Hisse Getirisi Beklentileri Üzerinde Geçmişin Gölgesi: Geçmiş Ekstrapolasyonu, İbrahim Emre Karaa, Yönetim ve Ekonomi - Celal Bayar Üniversitesi...

Borsa, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası