Matematiksel model ya da dinamik model, bir sistemin matematik diliyle ifade edilmesi. Bir matematiksel model oluşturma süreci matematiksel modelleme olarak adlandırılmaktadır. Fizik, biyoloji, yer bilimleri, meteoroloji gibi doğal bilimlerin yanı sıra farklı mühendislik dallarında da sıkça kullanılan matematiksel modele ekonomi, psikoloji, sosyoloji ve siyaset bilimi gibi sosyal bilim dallarında da rastlanmaktadır.

Matematiksel model

Matematiksel model, bir süreci ya da sistemin davranışını matematiksel olarak temsil eden denklemler takımı. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerin yanı sıra sosyolojik ve ekonomik süreçler de matematiksel modeller aracılığıyla incelenebilir. Matematiksel model, genellikle, süreci ya da sistemin davranışını betimleyen denklemlerden oluşur. Modelin çözümlenmesi yoluyla gerçek sistemin davranışı incelenebilir ya da sistemden istenen sonuçlann alınabilmesi için gereken koşullar belirlenebilir. Doğada karşılaşılan olayların yanı sıra sanayi süreçleri ve insan müdahalesi içeren süreçler de matematiksel olarak modellene-bilir. Örneğin optimizasyondan ve denetim kuramından yararlanılarak sanayi süreçleri, trafik düzenleri, akarsularda çökelme olgusu ve tortulların taşınması modellenebilir; bilişim ve iletişim kuramlarından yararlanılarak bilgi iletimi, dilbilimsel özellikler ve benzerleri; bilgisayar benzetim yöntemleri kullanılarak atmosferdeki dolaşım düzenleri, yapılarda ya da makine parçalarındaki gerilim dağılımları, yüzey şekillerinin oluşumu gibi çok değişik süreç ve olgular modellenebilir.

Yanıtlar