Eleji

Kısaca: Tanınmış bir kişinin, bir arkadaşın ya da sevilen bir kişinin ölümünden duyulan üzüntüyü anlatan lirik şiir türüdür. İngilizce`de ``elegy`` (Ağıt) diye geçer. ...devamı ☟

Tanınmış bir kişinin, bir arkadaşın ya da sevilen bir kişinin ölümünden duyulan üzüntüyü anlatan lirik şiir türüdür. İngilizce`de ``elegy`` (Ağıt) diye geçer.

Genel anlamda, insanın ölümlülüğü temasını işleyen, birbirini izleyen bir vurgulu iki vurgusuz heceli ayaklardan oluşan beşli ve altılı ölçüyle yazılan ve konuyla sınırlı olmayan şiire verilen addır. Modern Batı edebiyatında bu terim şiirin içeriğinden çok ölçüsünü belirtir. Alman edebiyatında ölçü özelliği öne çıkarken, İngiliz edebiyatında şiir türü olarak tanınır. Örneğin, Milton`un okul arkadaşı Edward King`in ölümü üzerine yazdığı "Lycidas" (1838) bu kapsamdadır.

Eleji, modern şiirde de sık rastlanan önemi bir şiirsel anlatım biçimidir. Rilke bir şiirinden ismini alan "Duino Elegies" adlı bir kitabı vardır.

Kaynaklar

Vikipedi

Eleji

İçli, acıklı yakarışları, yakınmaları ve melankolik duyguları anlatan şiir:
"Salih Zeki Aktay 'Elejiler' başlıklı şiirler yazdı."-

Eleji

Türkçe Eleji kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. elegy, lament, dirge, mournful poem

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.