Enformasyon (malumat) en genel anlamda belirli ve görece dar kapsamlı bir konuya (bağlama) ilişkin, derlenmiş bilgi parçasıdır. Derleme süreci ölçüm, deney, gözlem, araştırma ya da haber toplama (istihbarat) bulgularının özetlenmesi biçimini almaktadır.

ENFORMASYON (türkçe) anlamı
1. haber alıp verme
2. haberleşme
3. bilgilendirme
danışma.
ENFORMASYON (türkçe) anlamı
4.

enformasyon : [[Fransızca]] enformasyon (information) sözü dilimizde danışma

5. tanıtma
6. haber alma
7. haber verme
8. haberleşme anlamlarında kullanılmaktadır. Bu söz yerine kullanılmak üzere Kurumumuz
9. bilgilendirme karşılığını önermektedir.

ENFORMASYON (türkçe) ingilizcesi
1. n. information,
ENFORMASYON (türkçe) almancası
1. n. Information

Enformasyon hakkında bilgiler

enformasyon ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Bilişim

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Enformasyon Toplumu

Bilginin en temel ürün, en değerli kaynak olduğu, işgücünün önemli bir bölümünün enformasyon endüstrisinde çalışanlardan meydana geldiği toplum modeli.

Asimetrik Enformasyon

Asimetrik enformasyon, enformasyon asimetrisi, bilgi asimetrisi veya asimetrik bilgi, ekonomi ve sözleşme teorisi konularında, bir tarafın diğerine göre daha iyi veya daha fazla bilgi sahibi olduğu alım satın işlemlerinde verilen kararların incelenmesi ile uğraşır. Bu durum, ...

Enformasyon Asimetrisi

Asimetrik enformasyon, enformasyon asimetrisi, bilgi asimetrisi veya asimetrik bilgi, ekonomi ve sözleşme teorisi konularında, bir tarafın diğerine göre daha iyi veya daha fazla bilgi sahibi olduğu alım satın işlemlerinde verilen kararların incelenmesi ile uğraşır. Bu durum, ...

T.C. Başbakanlık Basın-Yayın Ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, (BYEGM) , Türkiye Cumhuriyeti devletinin haber alma, basın ve yayın işlerini yürütmekle görevli kurum.

Havacılık Enformasyon Yayını

Havacılık Enformasyon Yayını (AIP), her ülkedeki havacılık otoriteleri tarafından ICAO ile işbirliği halinde hazırlanan ve yayınlanan temel havacılık dökümanı. ''AIP'' kısaltması İngilizce Aeronautical Information Publication kavramının akronimidir. Anadili İngilizce olmayan ...

Basın Yayın Ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Devlet bilgi hizmetlerini yürüten kuruluş. Birinci Dünya Savaşından sonra yurdumuz birçok yabancı devlet tarafından işgal edilmişti. Hür ve bağımsız yaşamış Türklerin buna tahammülü imkansız olduğundan, kısa zamanda istiklal mücadelesi başlamıştı.