Günümüzde, Rönesans’la birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının yaratıcılarından ve en büyük temsilcilerinden biri olarak bilinen Rotterdamlı Erasmus, 1465 yılında Hollanda'nın Rotterdam kentinde doğdu. Bugünkü ortaöğrenimi karşılayan bir öğrenim döneminin ardından Augustin tarikatına girerek rahip oldu.

1. n. Desiderius Erasmus (c1466-1536)
2. Dutch theologian scholar and writer
3. n. Erasmus
4. Desiderius Erasmus (c1466-1536)
5. Dutch theologian scholar and writer
6. n. Erasmus
7. Desiderius Erasmus (c1466-1536)
8. Dutch theologian scholar and writer,
Erasmus (ingilizce) fransızcası
1. n. Erasme
2. Desiderius Erasmus (vers 1466-1536)
3. humaniste et théologien néerlandais
Erasmus (ingilizce) almancası
1. n. Erasmus
2. Desidrius Erasmus (ca. 1466-1536)
3. niederländischer Theologe und Gelehrter
Erasmus (ingilizce) italyancası
1. s. (Stor) Erasmo
Erasmus (ingilizce) ispanyolcası
1. s. Erasmo (Desiderio
2. teólogo holandés)
Erasmus (ingilizce) portekizcesi
1. s. Erasmo
2. Desidério Erasmo (1466-1536)
3. teólogo holandês
Erasmus (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. Erasmus (Desidorius
2. Hollands theoloog)

Erasmus hakkında detaylı bilgi

Latince yazan Hollandalı hümanist (Rotterdam 1469'a doğru-Basel 1536). Evlilik dışı doğmuş bir çocuk olduğundan, babasının ölümünden sonra, Erasmus'a kalan küçük mirası varisler elinden aldılar. Hareketli bir hayat sürdü ve çoğu zaman, geçim sıkıntısı içinde yaşadı. 1487'de rahip olarak Gouda yakınında Steyn kasabasındaki Augustinusçular manastırına girdi, sonradan papa Julius II'den kendisini rahiplik yemininden bağışlamasını istedi.

Paris'te, Montaigu kolejinin derslerine devam etti, sonra İngiltere'ye giderek, orada John Colet ve Thomas More ile tanıştı. İngiltere'den İtalya'ya geçerek, Bologna'da 1506'da sanat doktoru unvanını kazandı. Venedik'e giderek yayıncı Aldo Manuzio ile görüştü ve 1508'de Adagiorum Chiliades'in (Eski Sözler) adlı eserinin tam metnini yayımladı. Gerek bu eser, gerek 1503'te çıkan Enchiridion Militis Christiani (Hıristiyan Savaşçısının Elkitabı) adlı eserle kendini tanıttı.

Erasmus, 1509'da yeniden İngiltere'ye gitti ve bu gezi esnasında, Deliliğe Methiye'yi (Economium Morias Sen Laus Stultitiae) kaleme aldı, 1511'de Paris'te yayımlanan bu eser büyük bir başarı kazandı. Erasmus 1511'de gene İngiltere'ye döndü ve Cambridge üniversitesinde ilahiyat profesörü oldu. 1516'da Yeni Ahid'in ilk yunanca metnini, latince versiyonuyla birlikte yayımladı. Colloguia Familiaria (Teklifsiz Konuşmalar) adlı eseri 1518'de çıktı. Erasmus, sonunda vatanına döndü, burada Karl V ona, danışmanlık görevi ile maaş bağlattı.

Erasmus daha sonra Basel'e yerleşti. Burada basımcı Froben, eserlerini toplu halde yayımladı (1521). Basei Erasmus'un görüş ve alışkanlıklarına uygun bir şehirdi; burada katoliklerle Protestanlar oldukça barış içinde yaşıyorlardı. Zaten Erasmus, devrinin din kavgalarından hoşlanmıyordu: kendisi, 1527'de, Luther'in Paradoxon'larına, Hyperaspistes Adversus Servum Arbitrium Lutheri (Luther'in Cüzi İradesine Karşı Polemik) [1] adlı eserde, cephe aldı. Luther ise onu, ılımlılıkla suçluyordu.

Gerçekte, Erasmus'a göre bilgelik, hiç bir bağnazlığa kaçmaksızın, İncil'in ruhuna bağlı kalmayı gerektirir .Erasmus'un edebi zevklerinde de aynı ölçü kaygısı görülür: De Optimo Genere Bene Dicendi (Belagat Sanatı) adlı diyalogunda, E. Dolet ve J. C. Scaliger gibi bağnaz latinistlerin aşırılıklarıyla alay eder.

Bir filozof olarak Erasmus, insan tabiatının iyi olduğunu ileri sürer (De Pueris İnstituendis Eğitimi, 1529), benimsediği hıristiyan spiritüalizmi de, insanlara sunduğu mükemmellik ülküsüne uygun düşer. Erasmus'un siyasetle ilgili düşüncelerinin temelinde bütün insanların iyiliği ve barış kaygısı yatar. 1515'te yayımladığı instiutio Principis Christiani (Hıristiyan Prenslerinin Eğitimi) adlı eserinde, Erasmus, prenslerin eğitiminin eskiçağ bilgeliği ile hıristiyan ahlakından esinlenmesini ister.

Eski ortaçağ birliği dağılırken, hıristiyan hümanizması ve hoşgörüye dayanan yeni bir birlik kurulmasını düşünür. Geniş bilgiye ve kozmopolit bir ruha sahip olan Erasmus, modern düşüncenin ve liberalizmin öncüsüdür. Rabelais, Erasmus'un güleryüzlü bilgeliğini benimsemiştir. Voltaire'in ince alayı da, kökünü onun cıvıl cıvıl zekasından alır.

Erasmus'un en ünlü iki portresi, Holbein tarafından yapılmıştır; bu portrelerden biri (ki, her halde, Erasmus tarafından dostu Thomas More'a, ressamın ustalığını ispatlamak için gönderilmiştir). Basel'dedir; diğeri ise Louvre'dadır. Quinten Matsys de, hümanistin bir portresini çizmiş (Roma) ve 1519'da madalyasını yapmıştır. Durer 1526'da Erasmus'un bir boy resmini yaptı. Leo Paulus tarafından yapılan Erasmus'un heykeli ise Rotterdam'dadır.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Diderius Erasmus

Desiderius Erasmus, 1466-1536 yılları arasında yaşamış olan, Kuzey Avrupa Rönesans'ının önemli ustası ve klasik edebiyat araştırmacısı, hümanist bilgin ve ilahiyatçı.

Desiderius Erasmus

Desiderius Erasmus, 1466-1536 yılları arasında yaşamış olan, Kuzey Avrupa Rönesans'ının önemli ustası ve klasik edebiyat araştırmacısı, hümanist bilgin ve ilahiyatçı.

Erasmus Darwin

bilimadamı_bilgi_kutusu

Erasmus Programı

Erasmus programı, Erasmus öğrenci değişim programı veya Erasmus Projesi (''EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students'': ''Üniversite Öğrencilerinin Hareketliliği için Avrupa Topluluğu Eylem Programı''), Türkiye'de Avrupa Birliği Bakanlığı'na bağlı ...

Protestanlık

Hristiyanlığın en büyük üç mezhebinden biri XVI.yy. da Martin Luther ve Jean Calvin'in öncülüğünde Katolik Kilisesine ve Papa'nın otoritesine karşı girişilen

Rönesans

Rönesans "Yeniden doğuş" anlamına gelen bir süreçtir. 15. yüzyılda başlayan bir süreç, aynı yüzyıl içinde bütün Avrupa'ya yayıldı. Bu yenilikte, Roma ve Grek başarılarının yeniden cezalandırılması istemi vardır. Rönesans şu temel anlayışlara dayanıyordu. 1)Yeryüzü ...

Triple Crown

Triple Crown (Türkçe "Üçlü Taç") genellikle üniversitelere ait işletme okullarının (Business School) eğitim ve okul kalitelerinin dünyanın en önde gelen 3 akreditasyon kurumu tarafından (AACSB, EQUIS ve AMBA) onaylanması durumunda kullanılan terimdir. Dünyada bulunan 3900 işletme ...

Insancılık

Hümanizm, Fransızca humanisme, insancılık, beşeriyetçilik, insan odaklılık, insan-merkezcillik.

Charles Darwin

Charles Robert Darwin (12 Şubat 1809 – 19 Nisan 1882), İngiliz doğa tarihçisi. İnsan dahil tüm canlı türlerinin doğal seçilim yoluyla bir ya da birkaç ortak atadan evrildiğini öne sürmüş ve o günün şartlarına göre bu teoriyi destekleyen pek çok kanıt sunmuştur. ...