Eratosthenes

Eratosthenes Kyrene'de doğmuş, Atina'da öğrenim görmüş ve III. Ptolemaios'un daveti üzerine İskenderiye'ye gelerek yaşamının geri kalan kısmını burada geçirmiştir. İskenderiye Kütüphanesi'nde müdürlük de yapan Eratosthenes'in, Yer'in Ölçümü ve Coğrafya Hatıratı adlı yapıtları kaybolmuştur; ancak Strabon ve Batlamyus gibi coğrafyacıların yapmış oldukları alıntılardan yararlanarak bu yapıtlar hakkında bilgi edinmemiz mümkündür.

Eratosthenes hakkında bilgiler

Eratosthenes Kyrene'de doğmuş, Atina'da öğrenim görmüş ve III. Ptolemaios'un daveti üzerine İskenderiye'ye gelerek yaşamının geri kalan kısmını burada geçirmiştir. İskenderiye Kütüphanesi'nde müdürlük de yapan Eratosthenes'in, Yer'in Ölçümü ve Coğrafya Hatıratı adlı yapıtları kaybolmuştur; ancak Strabon ve Batlamyus gibi coğrafyacıların yapmış oldukları alıntılardan yararlanarak bu yapıtlar hakkında bilgi edinmemiz mümkündür.

Coğrafya Hatıratı üç bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde Yunan tarihine, ikinci bölümde Yer'in ölçümüne ve üçüncü bölümde ise harita yapımına ilişkin ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Coğrafya tarihinde ilk defa enlem ve boylam çizgilerinin kullanılmasını öneren Eratosthenes olmuştur; ona göre, konumsal coğrafya açısından bakıldığında, Dünya'yı büyük kara parçalarına göre, Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere üçe bölmek yeterince aydınlatıcı değildir ve meskun olan ve olmayan yerlerin konumlarını, birisi Rodos ve Nil'den ve diğeri ise Cebelitarık ve Toroslar'dan geçen ve birbirlerini Rodos'ta kesen iki dik doğruya göre belirlemek çok daha yararlıdır. Ancak sadece iki çizginin kullanılmış olması nedeniyle, Eratosthenes'in hazırlamış olduğu harita geometrik bir yapıya sahip değildir; her memleket bir nesneye benzetmiştir. Örneğin İtalya'nın ayak ve bacağı andırdığı söylenmiştir.

Yer'in küresel olduğunun kanıtlanmasından sonra, çevresinin ölçülmesi ile ilgili çalışmalar yapılmıştı. Örneğin Aristoteles Yer'in çevresinin 400 stadyum (Yunanlıların kullandıkları bir ölçü birimi) olduğunu söylemiş, ancak nasıl bir yöntem uyguladığını bildirmemişti. Eratosthenes ise bugün bile geçerli olan aşağıdaki yöntemi kullanmıştır:

Aynı boylam üzerinde bulunan iki kentten Syene'de yaz dönencesinde öğle vakti Güneş bir kuyunun dibini aydınlatıyorken, yani zenitte (tepe noktasında) bulunuyorken, İskenderiye'de zenitten 7 derece 12 dakika uzaklıktaydı. İki kent arasında 5000 stadyumluk bir mesafe bulunduğuna göre, Yer'in çevresinin 250.000 stadyum, yani 40.000 km olması gerekiyordu.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Pappus

340 yılı sıralarında İskenderiye'de doğmuş olan Pappus, bu okulun son büyük matematikçisidir. Almagest ve Elementler'e şerhler yazmış, ancak bunlar günümüze kadar ulaşamamıştır. Bugün büyük kısmı elimizde olan tek eseri ise Matematik Kolleksiyonu adını taşımaktadır.

Archimedes

Roma generali Marcellus, Sirakuza'yı kuşattığında, Archimedes (M.Ö.287-212) adlı bir mühendisin yapmış olduğu silahlar nedeniyle şehri almakta çok zorlanmıştı.

Coğrafya

M. Ö. 3. yüzyılda Eratosthenes tarafından kullanılan Coğrafya, Eski Yunanca'da yer anlamına gelen Geo ile tarif etmek, betimlemek anlamına gelen Graphie sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. Prof. Dr. Cemalettin ŞAHİN'e göre; Coğrafya, insanın içinde yaşadığı çevrenin ...

Yunanca

Yunan dili. 3000 yıllık bir geçmişi olan Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dildir. Antik Yunanca Klasik Yunan uygarlığının dili olarak kullanılmıştır. Modern Yunanca Antik Yunancadan oldukça farklı olmakla beraber köken olarak ona dayanır. Yunanca, Yunan alfabesi kullanılarak ...

Güneş

Güneş, Güneş Sistemi'nin merkezinde yer alan yıldızdır. Orta büyüklükte olan Güneş tek başına Güneş Sistemi'nin kütlesinin % 99,8'ini oluşturur. Geri kalan kütle Güneş'in çevresinde dönen gezegenler, asteroitler, göktaşları, kuyrukluyıldızlar ve kozmik tozdan oluşur. ...

Asal Sayı

Kendisinden ve “1”den başka böleni olmayan pozitif tam sayılar olarak ifade edilen ve (2n-1) şeklinde formüle edilen asal sayıların en küçüğü “2”dir. 19. yüzyıla kadar birçok matematikçi 1’i asal sayı olarak kabul etmiş olsa da bugün “0” ve “1” asal sayı kabul ...

Helenistik

Helenistik medeniyet Makedonya kralı İskender'in kumandanları (Mısır, Suriye) ve bazı yunanlı serüvenciler tarafından (Bergama, Baktriane) kurdukları devletlerde ortaya çıktı ve bazı barbar ülkelerini (Pontos, Kappadokia, Paphlagonia, Bithynia) etkiledi. Bu dönemde asıl ...

Coğrafya - Eski Yunan

Coğrafya bilgisinin gelişmesine Eski Yunanlılann büyük katkısı oldu. Kendi ülkelerinde tanma elverişli toprakla-nn yetersiz oluşu Yunanlıları denizaşın araştırmalara, ticarete ve koloniler kurmaya yöneltti. İÖ 600'de Miletos coğrafya araştırmalarının merkezi olmuştu.

Elisli Hippias

Peleponez'in en ucundaki kentlerden biri olan Elis'te M.Ö. 460 yılında doğmuştur; Sokrates'in çağdaşıdır.

Molla Lütfi

l5. yüzyılda, Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid dönemlerinde yaşamış meşhur matematikçilerdendir. Sinan Paşa'nın ve Ali Kuşçu'nun talebesi olmuş, Ali Kuşçu'dan öğrendiği matematik bilgilerini Sinan Paşa'ya aktarmıştır. Böylece Sinan Paşa onun vasıtasıyla matematik ...

Batlamyus

Geç İskenderiye Dönemi'nde yaşamış (M.S. II. yüzyılın birinci yarısı) ünlü bilim adamlarından birisi de Batlamyus'tur. Hayatı hakkında hemen hemen hiç bir bilgiye sahip değiliz. Müslüman astronomlar 78 yaşına kadar yaşadığını söylerler. Belki Yunan asıllı bir ...

Arşimet

Arşimet (Antik Yunanca: Ἀρχιμήδης; (y. MÖ 287, Siracusa - y.

Bilim Adamları

Bilim adamları, üniversite ve benzeri yüksek öğrenim kurumlarında eğitim veren, araştırma yapan ve özgün araştırmalarıyla alanına katkıda bulunan kişilere verilen genel mesleki unvandır. Akademik çalışmaları sosyal bilimler, insan bilimleri veya doğa bilimleri gibi alanlarda ...