Strabon

Strabon, M.Ö. 1. yüzyılda bugünkü Amasya'da yaşamış olan coğrafyacı. İyi bir eğitim almış olan Strabon, çok seyahat etmiş ve özellikle Anadolu ve çevresinde yapmış olduğu geziler sırasında bu bölgeyi çok iyi tanımıştır. Coğrafya adıyla tanınan onyedi bölümlük dev yapıtında, yalnızca gezdiği ve gördüğü yerleri anlatmakla yetinmemiş, buralarda cereyan eden tarihî olaylar hakkında da ayrıntılı bilgiler vermiştir.

Strabon

Strabon (Latince: Strabo), M.Ö. 1. yüzyılda bugünkü Amasya'da yaşamış olan ünlü coğrafyacıdır. Tarihteki en eski atlaslardan olna 17 ciltlik Coğrafya (Geographika) adlı eseriyle anılır. Strabon aslında kendisine takılmış olan gözü kayan anlamında bir lakaptır.

Devrinin en önemli eğitim merkezlerinden biri olan Nysa'da (Sultanhisar, Aydın) iyi bir eğitim almış olan Strabon, çok seyahat etmiş ve özellikle Anadolu ve çevresinde yapmış olduğu geziler sırasında bu bölgeyi çok iyi tanımıştır. Coğrafya adıyla tanınan onyedi bölümlük yapıtında, yalnızca gezdiği ve gördüğü yerleri anlatmakla yetinmemiş, buralarda meydana gelen tarihi olaylar hakkında da ayrıntılı bilgiler vermiştir. Strabon, Dünya'da sadece bir tek okyanus bulunduğunu ve sürekli batıya doğru gidildiğinde, Hindistan'a varılabileceğini belirtmiştir.

Bu yapıtında İspanya, İngiltere, İtalya, Yunanistan, Karadeniz, Hazar Denizi, Anadolu, Mezopotamya, Suriye, Arabistan, Mısır, İran ve Hindistan'a ilişkin bilgiler vermiştir ancak bu bilgiler ansiklopedik düzeydedir ve ayrıca her bölge için aynı seviyede değildir. Matematiksel coğrafyaya gereken önemi vermemiştir; çünkü amacı, bilinen Dünya'nın genel bir görünümünü sunmaktır.

Dağlar, ovalar, denizler, bitkiler, kentler, yollar, köprüler, önemli binalar ve hatta önemli kişilerden bahsetmiş ve dağların oluşumunu iç basınçla, yanardağların oluşumunu Yer'in içindeki rüzgarlarla ve Akdeniz adalarının oluşumunu ise yanardağlarla veya çökmelerle açıklamaya çalışmıştır. Eskiden beri bilinen deniz ve karaların yer değiştirdiği kuramına inanmıştır. Zaman zaman çöküntülerin sularla kaplanabileceğini veya deniz tabanlarının fışkırmalar sonucunda yükselebileceğini, bunun en iyi kanıtının, dağ tepelerinde bulunan deniz hayvanlarının kabukları olduğunu söylemiştir.

Strabon, suyun erozyon gücünden de haberdardır. Ortaçağ İslam Dünyası'ndaki tasviri ve tarihi coğrafya araştırmaları, Strabon'un bu yapıtından büyük ölçüde etkilenmiştir.

Yanıtlar