Strabon

Kısaca: Strabon, M.Ö. 1. yüzyılda bugünkü Amasya'da yaşamış olan coğrafyacı. İyi bir eğitim almış olan Strabon, çok seyahat etmiş ve özellikle Anadolu ve çevresinde yapmış olduğu geziler sırasında bu bölgeyi çok iyi tanımıştır. Coğrafya adıyla tanınan onyedi bölümlük dev yapıtında, yalnızca gezdiği ve gördüğü yerleri anlatmakla yetinmemiş, buralarda cereyan eden tarihî olaylar hakkında da ayrıntılı bilgiler vermiştir. ...devamı ☟

Strabon
Strabon

Strabon (Latince: Strabo), M.Ö. 1. yüzyılda bugünkü Amasya'da yaşamış olan ünlü coğrafyacıdır. Tarihteki en eski atlaslardan olna 17 ciltlik Coğrafya (Geographika) adlı eseriyle anılır. Strabon aslında kendisine takılmış olan gözü kayan anlamında bir lakaptır.

Devrinin en önemli eğitim merkezlerinden biri olan Nysa'da (Sultanhisar, Aydın) iyi bir eğitim almış olan Strabon, çok seyahat etmiş ve özellikle Anadolu ve çevresinde yapmış olduğu geziler sırasında bu bölgeyi çok iyi tanımıştır. Coğrafya adıyla tanınan onyedi bölümlük yapıtında, yalnızca gezdiği ve gördüğü yerleri anlatmakla yetinmemiş, buralarda meydana gelen tarihi olaylar hakkında da ayrıntılı bilgiler vermiştir. Strabon, Dünya'da sadece bir tek okyanus bulunduğunu ve sürekli batıya doğru gidildiğinde, Hindistan'a varılabileceğini belirtmiştir.

Bu yapıtında İspanya, İngiltere, İtalya, Yunanistan, Karadeniz, Hazar Denizi, Anadolu, Mezopotamya, Suriye, Arabistan, Mısır, İran ve Hindistan'a ilişkin bilgiler vermiştir ancak bu bilgiler ansiklopedik düzeydedir ve ayrıca her bölge için aynı seviyede değildir. Matematiksel coğrafyaya gereken önemi vermemiştir; çünkü amacı, bilinen Dünya'nın genel bir görünümünü sunmaktır.

Dağlar, ovalar, denizler, bitkiler, kentler, yollar, köprüler, önemli binalar ve hatta önemli kişilerden bahsetmiş ve dağların oluşumunu iç basınçla, yanardağların oluşumunu Yer'in içindeki rüzgarlarla ve Akdeniz adalarının oluşumunu ise yanardağlarla veya çökmelerle açıklamaya çalışmıştır. Eskiden beri bilinen deniz ve karaların yer değiştirdiği kuramına inanmıştır. Zaman zaman çöküntülerin sularla kaplanabileceğini veya deniz tabanlarının fışkırmalar sonucunda yükselebileceğini, bunun en iyi kanıtının, dağ tepelerinde bulunan deniz hayvanlarının kabukları olduğunu söylemiştir.

Strabon, suyun erozyon gücünden de haberdardır. Ortaçağ İslam Dünyası'ndaki tasviri ve tarihi coğrafya araştırmaları, Strabon'un bu yapıtından büyük ölçüde etkilenmiştir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Strabon Resimleri

Larissa (Aiolis)
6 yıl önce

Smith, William; sf. 127 ^ Strabon, Coğrafya, Anadolu (Kitap XII,XIII,XIV),Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1987‎ - Sayfa 127 ^ Strabon, Coğrafya, Anadolu (Kitap...

Myus
3 yıl önce

yılında küçük çapta devam ettirilen çalışmaların, bilinenlere önemli bir değişiklik getirmediği gözlemlenmektedir. ^ Strabon. Geographica. xiv. p.636...

Avşar Kalesi
Bakırçay
3 yıl önce

önceleri Astraeus'tur (Astra). Sonra Kaikos'a dönüşmüştür. Herodotos ve Strabon da Kaikos'tan (Bakırçay'dan) söz eder. ^ Pınar, Ömer (1985). "Bakırçay...

Bakırçay, Kırkağaç, Manisa, Soma, Taslak, Gelenbe, Memleketini tanıt!
Nysa
3 yıl önce

bilgileri yaşamının büyük bölümünü Nysa'da geçiren ünlü Coğrafyacı Strabon'dan almaktadır. Strabon devrin en önemli eğitim merkezlerinden biri Nysa'da eğitim...

Nysa, Aydın (il), Bizans, Sultanhisar, Aydın, Odeon, Bouleuterion, Nekropol, Akharaka, Strabon, Karia
Kizikos
3 yıl önce

diyordu.[kaynak belirtilmeli] Antik Çağ'ın büyük coğrafya bilgini Amasyalı Strabon, MS 17-18 yıllarında yazdığı sanılan ünlü Coğrafya adlı kitabında şöyle...

Amyzon
6 yıl önce

içerisindeydi. Şehir Strabon tarafından bahsedilmiştir. Şehir, Yunan tarihçi Louis Robert tarafından ortaya çıkarılmıştır. Strabon'a göre Alabanda'nın kuzeyinde...

Atarneus
6 yıl önce

Aristoteles Atarneus'da kalırken Hermias'ın yeğeni Pythia ile evlenmişti. Strabon, Coğrafya.Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1987 Wikipedia/English...

Alabanda (antik kent)
6 yıl önce

sözünü ettiği Apollon tapınağı yöredeki en önemli yapıdır. Herodotos, Strabon ve Vitruvius gibi Antik yazarlar; Alabanda’nın amiraller, mimarlar ve hatipler...