Erbain

Kısaca: Erbain kışın en şiddetli geçen kırk günü. Halk arasında senenin günleri Hızır (yaz) ve Kasım (kış) diye ikiye ayrılır. Kasım günleri Miladi 8 Kasımda girer, 6 Mayısa kadar 179 gün Şubatın 29 çektiği artık senelerde 180 gün sürer. 6 Mayısta Hızır günleri başlar. Kasımın en şiddetli günleri de gündönümü denilen 22 Aralıkta başlayan erbaindir. Kışın en karlı, tipili ve soğuk zamanıdır. Halk arasında “zemherir, karakış” da denilen bu günler 31 Ocak’a kadar 40 gün sürer ise de, bazı seneler ha ...devamı ☟

Erbain
Erbain

Erbain kışın en şiddetli geçen kırk günü. Halk arasında senenin günleri Hızır (yaz) ve Kasım (kış) diye ikiye ayrılır. Kasım günleri Miladi 8 Kasımda girer, 6 Mayısa kadar 179 gün Şubatın 29 çektiği artık senelerde 180 gün sürer. 6 Mayısta Hızır günleri başlar. Kasımın en şiddetli günleri de gündönümü denilen 22 Aralıkta başlayan erbaindir. Kışın en karlı, tipili ve soğuk zamanıdır. Halk arasında “zemherir, karakış” da denilen bu günler 31 Ocak’a kadar 40 gün sürer ise de, bazı seneler hafif, bazı seneler şiddetli ve uzun olduğundan kesin süre tayin edilmez.

Erbainden sonra 21 Marta kadar devam eden “Hamsin” girer ve 50 gün sürer. Fakat şiddeti erbain kadar değildir. Eskiden erbainin çıkması ile halk arasında kurbanlar kesilir ve bu günler hasta olmadan, sıhhatli atlatıldığı için Allah’a şükredilir; eşe-dosta ziyafetler verilirdi.

Erbain tabiri tasavvuf ve hadis ilminde de kullanılır. Tasavvuf yolunda bulunanların, nefslerinin kırılması için, 40 gün bir hücreye (odaya) çekilerek ibadet etmelerine “Erbain” denir. Bu erbain günleri takvimlerdeki erbain (kışın en şiddetli zamanı) günlerinde yapılırdı.

Hadis ilminde ise, Peygamber efendimizin: “Ümmetimden kim kırk hadis ezberlerse, kıyamet günü fakih olarak diriltilir ve benim şefaatime kavuşur.” buyurması üzerine, İslam alimleri halka kolay olsun diye 40 hadisi içine alan hadis kitapları yazmışlar ve bu kitaplara “Erbain” adını vermişlerdir. Bunların en Ünlülarından bazıları; İmam-ı Nevevi’nin, Ahmed İbni Kemal Paşanın, İmam-ı Birgivi’nin Erbain adlı eserleridir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Erbain

Hicri takvimde 22 Aralıktan 31 Ocak gününe kadar süren kırk günlük kış dönemi.

Erbain

hicri takvimde 22 aralıktan 31 ocağa dek süren 40 günlük kış dönemi.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Halvet
3 yıl önce

Bununla birlikte Tekkelerde Halvet, genellikle kırk gün sürdüğü için buna "erbain çıkarmak" da denir. Alevîlik Alevî-Bektâşîlik (Tekke / Dergah, Zâviye, Cem...

Kumb Mela
3 yıl önce

Kabe'de yaptığı hac, Müslümanların Şii mezhebine bağlı olanların yaptığı Erbain Yürüyüşü gibi dini bir eylemdir. Hintçe Kumb (Kumbh) sürahi, Mela ise adil...

Selanik Çuhası
6 yıl önce

Selanik'te dokunan bir tür kumaşın adıdır. Yılda bir defa Erbain'den ( 22 Aralık-31 Ocak arası) Erbain'e verilen ve iki cins olan bu çuhadan Yeniçeriler tarafından...

Selanik Çuhası, Erbain, II. Murat, Selanik, Yahudi, Yeniçeri, Tekâlif-i í–rf, Avarız-ı Divaniyye, Kumaş
Bâki (şair)
3 yıl önce

(4508 beyitlik, en önemli eseri) Fazâ'ilü'l-Cihad Fazâil'i-Mekke Hadîs-i Erbain Tercümesi Kanuni Mersiyesi MEB 100 Türk Edebiyatçısı ^ "Arşivlenmiş kopya"...

Bâki (şair), 1526, 1600, Akıcılık, Divan(edebiyat), Edebiyat, Kanuni Sultan Süleyman, Medrese, Mersiye, Mersiye-i Hazret-i Süleyman Han, Mutasavvıf
Mehmet Görmez
3 yıl önce

iade etmiştir. Hadis İlminin Temel Meseleleri, Otto Yayınları. Kalbin Erbaini, Otto Yayınları. Gazzali’de Sünnet Hadis ve Yorum, Otto Yayınları. Sünnet...

Ekin Atalar
6 yıl önce

Kitabevi'nin düzenlediği öykü yarışmasında mansiyon ödülü kazandı. 2002 yılında, "Erbain" isimli öyküsüyle 415 eserin arasından 8. Ömer Seyfettin Hikâye Ödülü'nü...

Ekin Atalar, 1979, 2003, Aşk, Biyografi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Senarist, Taslak, Türk, Türkiye, Yazar
Kış
3 yıl önce

zamharīr زمهرير  "kışın 22 Aralıkta başlayan en soğuk günleri, karakış, erbain" sözcüğünden alıntıdır.) ismiyle de anılırdı. Türkiye'de kış ilk olarak...

Kış, Kış
Hüseyin
3 yıl önce

bir şekilde başlamış ve Kerbela Şiilerin hac yeri olmuştur. On iki halife Erbain yürüyüşü Zulcenah Nehcü'l-Belağa, Ali, Abdülbaki Gölpınarlı Tarih Boyunca...