Halvet

Kısaca: Halvet, Arapça bir kelime olan halvet, tenha, tenhaya çekilme, yalnızlık ve yalnız kalma anlamlarına gelir. Halvet etmek, istenilen tenha ve her şeyden boş bir mahalde, zihne takılan ve takılacak olan şeylerden kurtularak feragat köşesini her şeye tercih etmektir. Bir başka ifade ile büsbütün yalnız durmak, biri ile tenhaca konuşmak üzere yalnız kalıp kimseyi içeri almamaktır. Halvete girmek, ibadet, zikir, riyazet ve murakabe ile meşgul olmak üzere yalnız başına tenha bir odaya, t ...devamı ☟

Halvet, Arapça bir kelime olan halvet, tenha, tenhaya çekilme, yalnızlık ve yalnız kalma anlamlarına gelir. Halvet etmek, istenilen tenha ve her şeyden boş bir mahalde, zihne takılan ve takılacak olan şeylerden kurtularak feragat köşesini her şeye tercih etmektir. Bir başka ifade ile büsbütün yalnız durmak, biri ile tenhaca konuşmak üzere yalnız kalıp kimseyi içeri almamaktır. Halvete girmek, ibadet, zikir, riyazet ve murakabe ile meşgul olmak üzere yalnız başına tenha bir odaya, tekkelerde halvethane denilen bir hücreye, kapanmaktır. Halvete çekilmek, tenha bir yerde yalnız başına oturmaktır. Halk arasında kırk günlük halvet eğitimine çile de denir. Bilindiği gibi "Çile" sözü, Farsça'daki çihil (kırk) kelimesinden alınmıştır. Bu deyim zamanla zorluk ve ızdırabı göğüslemek anlamında "Çile doldurmak" ya da "Çile çekmek" şeklinde kullanılmış; tekkelerdeki halvethanelere çilehane de denilmiştir. Tasavvufí bir ıstılah olarak halvet, Hak ile gizli konuşmak şeklinde tanımlanabilir. Sofiyyede halvet ise, şeyhin emir ve tensibi ile müridin karanlık ve dar bir hücreye çekilip ibadet, riyazet, murakabe, zikir ve fikirle vakit geçirmesi yerinde kullanılan bir tabirdir. Bununla birlikte tekkelerde halvet, genellikle kırk gün sürdüğü için buna "erbain çıkarmak" da denir. Ayrıca bkz. * Halvetiyye

halvet

issız yerde yalnız kalma.
issız ve kapalı yer.
hamamlarda çok sıcak küçük yer.

halvet

Osmanlıca halvet kelimesinin Türkçe karşılığı.
Yalnızlık. Tek başına kalmak. Tenhaya çekilme. * Gizlilik.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Halvet
2 yıl önce

Halvet, Arapça bir kelime olan halvet, tenha, tenhaya çekilme, yalnızlık ve yalnız kalma anlamlarına gelir. Halvet, Alevî-Bektâşî Müslümanlarda; Halvet...

Halvetilik
2 yıl önce

Amasyâvî'nin (Arapça: پير إلياس أماسياوي) bir ağaç kovuğunda uzun süre halvet çıkarması ve ardından gelen müridlerin de tenhada kalmayı tercih etmeleri...

Celvetilik
6 yıl önce

ruhun olgunluğuna kanıttır. Halvet iste celvetin bütünleyicisidir. "Celvet" "beka" mertebesinin bir ifadesi olurken "Halvet" de "fena" mertebesinin bir...

Erbain
2 yıl önce

törenleri de düzenlenmektedir. İslam dünyasında kırk günlük riyazat ve halvet olarak bilinen uygulamanın zamanıdır. Bu 40 günde maddî bağları azaltıp...

Erbain, Taslak, İslam, İbİ¢det, Hicrİ® takvim
Mehir
2 yıl önce

birleşmenin gerçekleşmesi durumunda kadın mehrin tamamına hak kazanır. 2) Halvet-i sahiha: Eşlerin kimsenin göremeyeceği veya ansızın gelemeyeceği bir yerde...

Berat
2 yıl önce

Camii), Kırmızı Camii ve Telelka Camii bulunmaktadır. Ayrıca Halveti tarikât'a ait olan Halveti Tekkesi ve Rüfâi tarikât'a ait olan Rüfâi Tekkesi'de vardır...

Emir Buhari Camii
6 yıl önce

vakfiyesi 1530'dur. Emir Buhari adına Padişah I. Süleyman inşa ettirmiştir. Halveti tekkesi idi. Kâgir yapının mimarı Mimar Sinan'dır. 1853'de cami yenilenmiş...

Emir Buhari Camii, 1530, Cami, Edirnekapı, Kanuni Süleyman, Mimar Sinan, Osmanlı Devleti, Taslak, İstanbul, Halveti
Olsun (albüm)
2 yıl önce

Akşamı 5:53 Uzun Geceler 4:03 Olan Biten 4:15 Rahat (ens.) 3:45 Olsun 4:37 Halvet (Enstrümental) 5:05 Gündüz Yüzlü Kız 4:34 Beyhude 4:51 Olsun (Akustik) 4:56...