Erg

erg, Cgs dizgesinde (sisteminde) bir erke (enerji) birimidir. Yunanca ergon yani iş sözcüğünden türetilmiştir.

erg

Erg, Cgs dizgesinde (sisteminde) bir erke (enerji) birimidir. Yunanca "ergon" yani "" sözcüğünden türetilmiştir.

  • 1 erg = 10-7joule


  • 1 joule = 107ergs

Erg

i. erg, enerji birimi

Erg

1. anlamı C. G. S. sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 cm hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi: Bir kilogram metre 981 x 105 erge eşittir. Büyük Sahra'da kumullarla örtülü bölge.
2. anlamı (i.), (fiz.) erg, enerji birimi.,erg.
3. anlamı erg.

Erg

cgs sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 cm. hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi.
büyük sahra'da kumullarla örtülü bölge.

Erg

Fransızca Erg kelimesinin Türkçe karşılığı.
[le] erg

Erg

Almanca Erg kelimesinin Türkçe karşılığı.
erg

Erg

Fransızca Erg kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. erg, unit for measuring energy or work (Physics)

Erg

Almanca Erg kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. unit for measuring energy or work (Physics)

Erg

İtalyanca Erg kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. erg, unit for measuring energy or work (Physics)

Erg

Erg İngilizce anlamı ve tanımı

Erg anlamları

  1. (noun) The unit of work or energy in the C. G. S. system, being the amount of work done by a dyne working through a distance of one centimeter; the amount of energy expended in moving a body one centimeter against a force of one dyne. One foot pound is equal to 13,560,000 ergs.

Erg tanım:

Kelime: erg
Söyleniş: '&rg
İşlev: noun
Kökeni: Greek ergon work -- more at WORK
: a centimeter-gram-second unit of work equal to the work done by a force of one dyne acting through a distance of one centimeter and equivalent to 10-7 joule


Yanıtlar