Eric Lenneberg

Kısaca: Eric Heinz Lenneberg (d. 1921 - ö. 1975) özelikle doğuştanlık kavramıyla dil edinimi ve bilişsel ruh bilimi alanında öncü düşünceleri olan bir dil bilimci ve sinir bilimcidir. ...devamı ☟

Eric Heinz Lenneberg (d. 1921 - ö. 1975) özelikle doğuştanlık kavramıyla dil edinimi ve bilişsel ruh bilimi alanında öncü düşünceleri olan bir dil bilimci ve sinir bilimcidir. Almanya'nın Düsseldorf şehrinde doğdu. Yükselen Yahudi aleyhtarlığı dolayısıyla Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi Almanyasından ayrılmak zorunda kaldı. Ailesiyle birlikte önce Brezilya'ya ardından Chicago Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi'nde eğitim göreceği Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Harvard Tıp Fakültesi, Michigan Üniversitesi Ann Harbor'da ve Cornell Üniversitesi'nde psikolog ve nörobiyolog profesörü olarak çalıştı. Lenneberg, 1964'te yayınladığı "Dil Edinimi Yeteneği" adlı makalesinde dille ilgili insana özgü biyolojik yetiyle ilgili dört hipotez öne sürdü. George Miler ve Noam Chomsky ve diğer Harvard, MIT akademisyenlerince bu hipotezler tartışıldı. Steven Pinker "Dil İçgüdüsü" adlı kitabıyla onun düşüncelerini yaygınlaştırdı. Lenneberg'in dört hipotezi şunlardır: : * Bir türün belirli bir zamanda bir özelliğinin evrensel görünümü. "Türlerin tipik" özellikleri. * Bir grubun belirli bir zamanda evrensel görünümü. Kültür tarihinin bir ürünü değildir. Yine, "türlerin tipik" tanısal özelliği. * Özelliğin öğrenilmemesi mümkündür. * Bir özelliğin katı bireysel gelişimi, organizmanın deneyimi ne olursa olsun belirli bir programı takip eder. "Dilin Biyolojik Temelleri" adlı eserinde dil gelişimiyle ilgili eleştirel süreçleri ileri sürmüştür. Lenneberg'in dile dair biyolojik yaklaşımı Haskins Laboratuvarlarından Alvin Liberman ve arkadaşlarının geliştirdiği konuşma algısının motor kuramı gibi gelişmelerle ilgilidir. Yapıtları * (1967), Biological Foundations of Language (Dilin Biyolojik Temelleri). New York: John Wiley & Sons, Inc. * (1964), The Capacity of Language Acquisition (Dil Edinimi Yeteneği) in Fodor and Katz, 1964. Fodor, Jerry and Jerrold Katz, eds. * The Structure of Language (Dilin Yapısı). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. The Fodor & Katz volume is a collection of papers around early Chomskyan linguistics, phonology, grammar, semantics. * (1964), New directions in the study of language (Dil Araştırmalarında Yeni Yönelimler). Cambridge, M.I.T. Press. Dış bağlantılar * Eric Lenneberg'in Bibliyografyası

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.