yahudi

Yahudilik ırkına mensup kişi. Çoğu zaman Musevilik ile karıştırılır.

YAHUDI (türkçe) anlamı
1. Hz. Yakub'un (A.S.) oğullarından Yehuda'ya mensub olan. Benî İsrail. Musevî. (Bak: İsrail)Yahudilerin vaziyetlerine ve seciyelerine işaret eden âyetler şunlardır: 2: 60-66 arası. 5: 62-64 arası ve 17: 4.(Yahudilere müteveccih şu iki hükm-ü Kur'anî
2. o milletin hayat-ı içtimaiye-i insaniyede dolap hilesiyle çevirdikleri şu iki müdhiş düstur-u umumîyi tazammun eder ki
3. hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi sarsan ve sa'y ü ameli
4. sermaye ile mübareze ettirip
5. fukarayı zenginlerle çarpıştıran
6. muzâaf riba yapıp bankaları te'sise sebebiyet veren ve hile ve hud'a ile cem-i mal eden o millet olduğu gibi
7. mahrum kaldıkları ve daima zulmünü gördükleri hükümetlerden ve galiplerden intikamlarını almak için her çeşit fesat komitelerine karışan ve her nevi ihtilâle parmak karıştıran yine o millet olduğunu ifade ediyor. S.)
YAHUDI (türkçe) anlamı
8. musa dinine bağlı olan (kimse)
9. musevi.korkak.cimri.
YAHUDI (türkçe) ingilizcesi
1. [Jew] adj. Hebrew
2. Israelite
3. Jewishn. Hebrew
4. Jew
5. Israelite
6. Yid
7. Levite
8. kike
9. sheeny
YAHUDI (türkçe) fransızcası
1. Israélite [le][la]
2. Juif/ive [le][la]
YAHUDI (türkçe) almancası
1. n. Jude
2. Israelitadj. jüdisch
3. israelitisch
4. mosaisch

Yahudi hakkında detaylı bilgi

Yahudi Yahudilik ırkına mensup kişi. Çoğu zaman Musevilik ile karıştırılır.

  1. Hz.Yakub'un 12 Oğlu'ndan Yehuda'nın Soyundan gelenler.
  2. Hz.Süleyman'dan sonra ikiye ayrılan Devlet'in Yehuda Krallığı'na Ait olanının Vatandaşları..
  3. Musevi bir anneden dünyaya gelenler.
  4. İbrani veya Sami kökenli olmayıp sonradan Yahudilik dinine geçenler.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Yahudi Soykırımı

Nazi Soykırımı, Yahudi Soykırımı, Holokost (Yunanca: yanıp kül olan), ya da Shoa (İbranice: Felaket), Almanya'nın Nazi döneminde yaklaşık 6 milyon Yahudinin sistemli bir şekilde öldürüldükleri katliama verilen isimdir. Yahudilerin yanında Sinti, Roman, Yenişler ve diğer ...

Yahudi-Roman Dilleri

Yahudi-Roman dilleri Roman dillerinden türemiş Yahudi dilleridir. Roman dillerinin çoğunluk tarafından konuşulduğu bölgelerde yaşayan çeşitli Yahudi toplulukları (ve nesilleri) tarafından konuşulmakta olan Roman dilleridir ve zamanla öyle bir boyuta kadar değiştirilmişlerdirki dil ...

Yahudi Nüfusu Koruma Grupları Birliği

Almanya`da 1932 yılında yapılan genel seçimleri Adolf Hitler`in Nasyonal Sosyalist Partisi`nin kazanmasıyla Nazi tehdidi altında bulunan Musevi`lerin himayesi maksadıyla kurulan birlik. OSE`nin açılımı Yahudi Nüfusu Koruma Grupları Birliği`dir. Birliğin merkezi Paris`te idi ve şeref ...

Birinci Yahudi-Roma Savaşı

Birinci Yahudi-Roma savaşları (66–73), (Büyük İsyan diye de bilinir, İbranice:המרד הגדול, ``ha-Mered Ha-Gadol``), Yahudiye eyletindeki Yahudilerin Roma İmparatorluğu`na karşı gerçekleştirdiği üç isyandan birincisidir (birincisi 115-117 ...

Yahudi Sorunu Üzerine

Yahudi Sorunu Üzerine (Almanca: ''Zur Judenfrage'') 1843 sonbaharında Karl Marx tarafından yazılan makale. Daha sonra tarihsel materyalizm olarak adlandırılacak tarihi materyalist biçimde kavramlaştırma yolundaki ilk çabaları bu makalede görülür.

Yahudi-Roma Savaşları

Yahudi-Roma savaşları şu anlamlara gelebilir;