yahudi

Yahudilik ırkına mensup kişi. Çoğu zaman Musevilik ile karıştırılır.

Yahudi

Yahudi Yahudilik ırkına mensup kişi. Çoğu zaman Musevilik ile karıştırılır.

  1. Hz.Yakub'un 12 Oğlu'ndan Yehuda'nın Soyundan gelenler.
  2. Hz.Süleyman'dan sonra ikiye ayrılan Devlet'in Yehuda Krallığı'na Ait olanının Vatandaşları..
  3. Musevi bir anneden dünyaya gelenler.
  4. İbrani veya Sami kökenli olmayıp sonradan Yahudilik dinine geçenler.

yahudi

Osmanlıca yahudi kelimesinin Türkçe karşılığı.
Hz. Yakub'un (A.S.) oğullarından Yehuda'ya mensub olan. Benî İsrail. Musevî. (Bak: İsrail)Yahudilerin vaziyetlerine ve seciyelerine işaret eden âyetler şunlardır: 2: 60-66 arası. 5: 62-64 arası ve 17: 4.(Yahudilere müteveccih şu iki hükm-ü Kur'anî, o milletin hayat-ı içtimaiye-i insaniyede dolap hilesiyle çevirdikleri şu iki müdhiş düstur-u umumîyi tazammun eder ki, hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi sarsan ve sa'y ü ameli, sermaye ile mübareze ettirip, fukarayı zenginlerle çarpıştıran, muzâaf riba yapıp bankaları te'sise sebebiyet veren ve hile ve hud'a ile cem-i mal eden o millet olduğu gibi, mahrum kaldıkları ve daima zulmünü gördükleri hükümetlerden ve galiplerden intikamlarını almak için her çeşit fesat komitelerine karışan ve her nevi ihtilâle parmak karıştıran yine o millet olduğunu ifade ediyor. S.)

yahudi

musa dinine bağlı olan (kimse), musevi. korkak. cimri.

yahudi

Türkçe yahudi kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Jew] adj. Hebrew, Israelite, Jewish n. Hebrew, Jew, Israelite, Yid, Levite, kike, sheeny

yahudi

Türkçe yahudi kelimesinin Fransızca karşılığı.
Israélite [le][la], Juif/ive [le][la]

yahudi

Türkçe yahudi kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Jude, Israelit adj. jüdisch, israelitisch, mosaisch

İlgili konuları ara

Yanıtlar