Eril

eril

Bazı dillerde erkek cinsten sayılan (kelime), müzekker.

eril

Türkçe eril kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. masculine, male

eril

kimi dillerde erkek cinsten sayılan (sözcük), müzekker.

eril

Türkçe eril kelimesinin Fransızca karşılığı.
masculin/e

eril

Türkçe eril kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Maskulinum

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tanrı (eril)
1 yıl önce

Bu maddede eril tanrı kavramını temsil eden, politeistik yani çok tanrıcı bir tanrı anlayışı incelenmiştir. Monoteistik yani tek tanrıcı tanrı anlayışı...

Tanrı (eril), Ares, Athena, Brahma, Hinduizm, Jüpiter (mitoloji), Mars, Monoteistik, Monoteizm, Panteizm, Panteon
Erkek
1 yıl önce

Erkek, eril insan. Erkek terimi genellikle yetişkin bir eril bireyi kastetmekte kullanılırken, oğlan terimi ise eril bir çocuk veya ergeni tanımlamak...

Biyolojik cinsiyet
1 yıl önce

Birçok türün canlıları her biri cinsiyet veya eşey olarak bilinen dişi ve eril çeşitlerine özelleşmiştir. Eşeyli üreme genetik özelliklerin karışımı ve...

Devi
1 yıl önce

itici güç (Şakti) olarak çoğunlukla eril yön ile eşit role sahiptir. O olmadan, bilinci ve yargılamayı temsil eden eril yön güçsüzdür. Vaişnodevi'nin ana...

Devi, Brahma, Din, Durga, Ganeşa, Gayatri, Hanuman, Hinduizm, Hint tanrıları, Hint tanrıçaları, Indra
Tanrı
1 yıl önce

eril olarak kullanılmıştır. Tanrı sözcüğü Gotik zamanında, batıl inançlarda ya da putperestlerde de kullanılmıştır; fakat Hristiyanlıktaki gibi eril değil...

Tanrı, Tanrı
Eski Latince
1 yıl önce

kelimeler eril, dişil ve yansız olarak ayrılırlar. Sonu "o" harfi ile biten kelimelerin çekimleri. Sonu "o" harfi ile biten kelimeler ya eril ya da yansızdırlar...

Eski Latince, Türkçe, Regs, Dil bilgisi, Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Latince
Fransızca dilbilgisi
4 yıl önce

çoğul olarak); sıfatlar ise yanına geldikleri isimlerin sayı ve cinsiyetine (eril veya dişil); kişi zamirleri kişi, sayı, cinsiyet ve duruma (hâl); ve fiiller...

Tanrıça
1 yıl önce

olarak savunmaktadırlar. Zaman zaman tanrısallıktaki veya tanrılardaki dişil-eril ilişkiler monizmde farklı bir köken bulabilir; burada daha tanımlı ve kesin...

Tanrıça, Afrodit, Arap mitolojisi, Artemis, Athena, Bastet, Brahman, Ceres, Concordia (mitoloji), Demeter, Devi