Erzurum Kongresi Delegeleri listesi

Eski idari taksimata göre Erzurum Kongresi`ne katılan delegeler.

Erzurum Kongresi Delegeleri listesi

Eski idari taksimata göre Erzurum Kongresi`ne katılan delegeler.

Erzurum vilayeti

 1. Erzurum/Merkez Kazası: Mustafa Kemal Paşa (ATATÜRK)
 2. Erzurum/Merkez Kazası: Hüseyin Rauf (ORBAY)
 3. Erzurum/Merkez Kazası Mehmed Raif (DİNÇ)
 4. Bayazıt Sancağı/Merkez: Hüseyin Avni (ULAŞ)
 5. Bayburt Kazası: Abdullahağazade Zahid Bey (PEKİNDAĞ)
 6. Bayburt Kazası: Alemdarzade Mehmet Tevfik (ÇORUH)
 7. Diyadin Kazası: İsmail Hakkı (NALBANDOĞLU)
 8. Diyadin Kazası: Mustafa (SABUNCUOĞLU)
 9. Eleşkirt Kazası: Maksud (KAPIKAYA)
 10. Hasankale Kazası : Mehmet Cevat DURSUNOĞLU
 11. Hasankale Kazası: Battal EYİGÜN
 12. Hınıs Kazası: Alaeddin Bey/Paşazade Mehmed Celaleddin Bey
 13. İspir Kazası: Cemal AKSU
 14. Karakilise (Karaköse-Ağrı)- Süleyman Necati GÜNERİ
 15. Kiğı Kazası: Mirüveyszade Kahraman Sabri YAZICI
 16. Kiğı Kazası: Yazıcızade Mehmed Sa`id Bey
 17. Narman Kazası: Sait Bey (ÖZLÜTÜRK)
 18. Tercan Kazası: Namıkefendizade Ahmed Mümtaz ERVERDİ
 19. Tortum Kazası: Kazım YURDALAN
 20. Yusufeli (Kiskim) Kazası: Ahmed YARALI


Trabzon vilayeti • ``Şimdiki Rize, Trabzon; Giresun, Ordu ve Gümüşhane illerini kapsıyordu.``


 1. Trabzon/ Merkez Kazası: Abanoszade Hüseyin Avni Bey
 2. Trabzon/Merkez Kazası: Hacısalihoğlu Servet Siret (SALİHOĞLU)
 3. Akçaaabat (Polathane) Kazası: Serdarizade Hasan Remzi (SERDAROĞLU)
 4. Giresun Kazası: Kitapçızade İbrahim Hamdi (Muhsin ELGEN)
 5. Giresun Kazası: Duydukzade Dr.Ali Naci DUYDUK
 6. Gümüşhane Merkez Kazası: Kadirbeyoğlu Zeki Bey (KADİRBEYOĞLU)
 7. Kelkit Kazası: Müderris ve Müftü Hafız Osman Nuri Efendi
 8. Maçka Kazası: Eyyübizade Mehmet İzzet Bey
 9. Of Kazası: Müfti-Müderris Hafız Yunus Sıdkı (BULUT)
 10. Ordu Kazası: Avukat Hasan Hilmi (KORAL)
 11. Rize Merkez Kazası: Gençağaoğlu Abaza Hafız İsmail Hakkı (GENÇ)
 12. Rize Merkez Kazası: Mehmed Necati MEMİŞOĞLU
 13. Sürmene Kazası Eyyübizade Ömer Fevzi EYÜBOĞLU
 14. Sürmene Kazası: Kulaçzade Ahmed (KULAÇ)
 15. Şiran Kazası: Müftü Hasan Fahri (POLAT)
 16. Tirebolu Kazası: Yusuf Ziya (ŞİŞMAN)
 17. Vakfıkebir Kazası: Hafız Abdullah Hasib (ATAMAN)
 18. Rize Pazar: Ahmed Bey


Sivas vilayeti • ``Sivas, Amasya, Şebinkarahisar ve Tokat Sancakları``


 1. Sivas/Merkez Kazası: Mehmed Fazlullah Efendi
 2. Sivas/Merkez Kazası: Yusuf Ziya (BAŞARA)
 3. Alucra Kazası: Payaszade Hacı Hüseyin Hüsnü Bey (ÖZDEMİR)
 4. Amasya Merkez Kazası: İbrahim Süreyya (YİĞİT) Bey
 5. Divriği Kazası: Müftü Hayrullah Efendi
 6. Karahisar-ı Şarki (Şebinkarahisar) Kazası: Dr.Mahmud Cemil (ŞENCAN)
 7. Koyulhisar Kazası: Çadırcızade Ali Bey
 8. Mesudiye Kazası: Serdarzade Mehmed Mustafa Efendi.
 9. Niksar Kazası: Mehmed Şeref Efendi.
 10. Reşadiye Kazası: Mehmed Sırrı (KAYMAZ)
 11. Suşehri Kazası: Çeçenzade İsmail Hakkı Efendi
 12. Tokat Kazası: Mehmed Rifat Bey (ARKUN)
 13. Zara (Koçgiri) Kazası: Emekli Yüzbaşı Receb Efendi.


Erzincan sancağı/mutasarrıflığı temsilcileri 1. Erzincan/Merkez Kazası: Şeyh Hacı Ahmed Fevzi Efendi
 2. Erzincan/Merkez Kazası Müfti Hafız Osman Fevzi (TOPÇU)
 3. Kuruçay Kazası: Müfti Mehmed Şevki Efendi (YURTBAŞI)
 4. Pülümür (Kuzucan) Kazası: Emekli Komiser Abbas Necati Efendi
 5. Refahiye Kazası: Taha Kemaleddin Efendi
 6. Refahiye Kazası: Tal`at Bey


Bitlis vilayeti • ``Bitlis merkez, Muş, Siirt, Kısmen Şırnak ve Genç, Bingöl dahil.``


 1. Bitlis/Merkez Kazası: İsmail Efendi
 2. Bitlis/Merkez Kazası: Emekli Binbaşı Süleyman (HATUNOĞLU)
 3. Siirt/Merkez Kazası: Müderris Hafız Mehmed Cemil (AYDIN)
 4. Siirt/Merkez Kazası: Hafız Mehmet Hilmi (ÇORAPSIZ)


Van vilayeti • ``Hakkari dahil.``


 1. Vilayet adına: Sa`idefendizade Cazim (ABUŞOĞLU)
 2. Vilayet adına: Hocazade Osman Tevfik Bey (ALYANAK)


Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar