Etiket: Α

Γ

Yunan alfabesi

Alfa (alfabe)

Alfa (Α α) (Yunanca: Άλφα, alfa) Yunan alfabesinin ilk harfidir. Türkçe'deki /a/ sesine karşılık gelir.

ε

Yunan alfabesi

Yunan rakamları

Yunan rakamları veya Yunan sayıları, sayıların Yunan Alfabesi'ndeki harfler kullanılarak yazılmasını sağlayan bir sistemdir. Ayrıca, "͵αʹ=1000" sayının solundaki işaret sayıyı 1000 ile çarpar, bu durumda ͵βʹ=2000 olur.

Yiota

İota veya Iota (Ι ι) (Yunanca: Ιώτα, İota) Yunan alfabesinin dokuzuncu harfidir. Türkçe'deki I ı harflerine benzese de Yunanca'da /i/ sesini veren üç harfden biridir.

İta (alfabe)

İta (Η η) (Yunanca: Ήτα, İta), Yunan alfabesinin yedinci harfidir. Eta olarak da bilinir.

Ro (alfabe)

Ro (Ρ ρ) (Yunanca:Pω, Ro), Yunan alfabesinin onyedinci harfidir. Şekil olarak Lâtin harfi olan P p'ye benzese de Yunan Ro'su, Türkçe'deki R sesine karşılık gelir.

Pi (harf)

Ππ Yunan alfabesinin onaltıncı harfidir. Türkçedeki Pp sesine karşılık gelir. ``Pi`` olarak adlandırılır ve matematik terimi olarak da kullanılmaktadır.

Omega (alfabe)

Ωω yirmidört harfli Yunan Alfabesi`nin en sonuncu harfidir. Harfin ismi ``omega``dır. Türkçe`deki O sesi gibidir.

Mi (harf)

Mi (Μ μ) (Yunanca:Μι veya Μυ, Mi) Yunan alfabesinin onikinci harfidir. Türkçe'deki /m/ sesine karşılık gelir.

Gama (alfabe)

Gama (Γ γ) (Yunanca: Γάμμα, Gama), Yunan alfabesinin üçüncü harfidir. Sözcük, içinde bulunduğu yere, kendinden önce ve sonra gelen harfe göre birçok değişik şekilde okunur.

Epsilon (alfabe)

Εpsilon (Ε ε) (Yunanca:Έψιλον, Epsilon ), Yunan Alfabesi'nin beşinci harfidir. Türkçedeki ince E sesi gibi okunur.