Etiket: Üçgen

Ceva Teoremi

Ceva Teoremi, Bir ABC üçgeninde D, E ve F sırasıyla BC, CA ve AB doğru parçaları üzerindeki noktalar olmak kaydı ile AD, BE ve CF doğru parçalarının aynı noktada kesişmeleri için gerek ve yeter koşul şöyle yazılabilir:

Trigonometrik işlevler

Trigonometrik fonksiyonlar, matematikte bir açının işlevi olarak geçen fonksiyonlardir. Geometride üçgenleri incelerken ve periyodik olarak tekrarlanan olayları incelerken sıklıkla kullanılırlar.

Destroyer (Yıldız Savaşları)

İmparatorluğun dev couserı olan bu araçlar ikiz kenarlı üçgen şeklindedir. Altı yerleştirilmiş topu ; biri altta diğerleri üstte özel topu vardır . Dört motoru ,iki kalkan jeneratörü vardır.

Üsküp (oyun)

Üsküp, misketlerle oynanan bir sokak oyunu. Rakip oyuncuların misketlerini kazanmak, çocuk argosunda ``ütmek`` gayesiyle oynanır.

Trigonometrik fonksiyonlar

Trigonometrik fonksiyonlar, matematikte bir açının işlevi olarak geçen fonksiyonlardir. Geometride üçgenleri incelerken ve periyodik olarak tekrarlanan olayları incelerken sıklıkla kullanılırlar.

Mors (oyun)

Mors, misketlerle oynanan bir sokak oyunu. Çoğunlukla diğer oyuncuların misketlerini almak için oynanır.

Homeomorfizma

Topolojinin incelediği temel konulardan biri homeomorfizmadır ve içerik olarak iki uzayın (dar anlamda iki şeklin) parça koparmadan sürekli olarak birbirine dönüşümünü inceler. Mesela bir üçgeni bir çembere; bir çay bardağını, çay tabağına ya da kulplu ba...

Kama

Kama, uçları üçgen şeklinde olan ve baltaya benzeyen aletlere denir. Bu basit aletler metalden veya tahtadan yapılırlar ve kesicidirler.

paralaks

Iraklık açısı ya da kaçkınlık; bir kimsenin gözünden çıkan, biri yer kürenin merkezinde öbürü yeryüzünde bulunan iki doğrunun bir gökcisminin merkezinde birleşerek oluşturdukları açı. Yıldızların, yerküreye olan uzaklıklarını hesaplamada kullanılan bir yö...

kenarortay

Bir üçgende bir kenarın orta noktasını karşı köşeye birleştiren doğru parçasına o kenara ait kenarortayı denir. Kenarortayların kesiştiği noktaya o üçgenin ağırlık merkezi denir. O nokta G harfi ile adlandırılır.

vida

Vida, esas itibarı ile, silindirik bir mil üzerine vida profili adı verilen diş şeklinin helis eğrisi boyunca sarılması ile meydana gelir. Helis eğrisi, uzun dik kenarı, üzerine sarılacağı silindirin taban çevresine eşit olan bir dik üçgenin hipotenüsünün...

Dikdörtgen

Dikdörtgen, karşılıklı kenarları birbirine eşit, dik ve paralel olan dörtgene denir.

Deltoid

Deltoid (anatomi): omuz bölgesinde bulunan bir kas