Trigonometrik Fonksiyonlar

Trigonometrik fonksiyonlar, matematikte bir açının işlevi olarak geçen fonksiyonlardir. Geometride üçgenleri incelerken ve periyodik olarak tekrarlanan olayları incelerken sıklıkla kullanılırlar.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Trigonometrik Fonksiyonlar ilgili konular

 • Üçgen

  Üçgen, geometrinin temel şekillerinden biridir. Bir üçgenin üç köşesi ve bu köşeleri birleştiren, doğru parçalarından oluşmuş, üç k
 • Trigonometri

  Trigonometri, üçgenlerin açılan ile kenarları arasındaki bağıntıları konu edinen matematik dalı. Düzlemsel trigonometride, iki boyuttu dü
 • Dik üçgen

  Dik üçgen iç açılarından biri 90° olan üçgene dik üçgen adı verilir. Öklid geometrisinde, dik üçgenlerin kenarlarının uzunlukları Pi
 • Kosinüs teoremi

  Kosinüs teoremi, geometride, üçgen üzerinde iki kenarı ve aralarındaki açı verilmiş iken bilinmeyen kenarı bulmak amacıyla kullanılan form
 • Trigonometrik işlevler

  Trigonometrik fonksiyonlar, matematikte bir açının işlevi olarak geçen fonksiyonlardir. Geometride üçgenleri incelerken ve periyodik olarak tek
 • Thales teoremi (çember)

  Çemberlerde Thales teoremi, alınan A, B ve C noktalarının bir çember üzerinde ve AC doğrusunun bu çemberin çapı olması durumunda, ABC açı
 • Dik kenar

  Dik kenar, dik üçgenin dik açısına komşu olan kenarlarına denir. Trigonometride dik kenarların birbirine ya da hipotenüse oranlarından fayda
 • Tümler açılar

  Tümler açılar, toplamlarının ölçüsü 90° olan açıları ifade eden geometri terimi. Eğer birbirinin tümleri iki açı komşu, köşeleri v
 • Sinüs (matematik)

  sinüs, Trigonometrik bir fonksiyon. ''Sin'' kısaltmasıyla ifade edilir.
 • Stewart teoremi

  Stewart teoremi, geometride, bir üçgenin herhangi bir kenarını kesen doğru ile kesilen kenarın parçaları ve diğer kenarlar arasında kurulan
Trigonometrik Fonksiyonlar
Trigonometrik fonksiyonlar