Etiket: 1031

Avrupa'nın tarihi

Avrupa tarihi Avrupa kıtasında yaşayan insanların tarih öncesinden başlayarak günümüze kadar uzanan tarihini içerir. Arkeolojik kazılar Avrupa kıtasında MÖ 35.000 yılına kadar uzanan bir insan varlığını doğrulamaktadır.

Ziyarîler

Ziyariler ya da Zeyariler (Farsça: آل زیار), Mezanderan ve Cürcan'ın Taberistan olarak da bilinen Hazar bölgesini 927 - 935 yılları arasında yöneten hanedandır. Bu çağda yetişen bilim adamı El-Birûni devrin hükümdarı Kabus tarafından desteklenmiş, 1000'li...

Halifelerin listesi

Halifeler listesi, İslam peygamberi Muhammed'in ölümünden sonra Müslümanların dini liderliğini yapmış kişilerin listesidir.

Halifeler

Halifeler listesi, İslam peygamberi Muhammed'in ölümünden sonra Müslümanların dini liderliğini yapmış kişilerin listesidir.

Endülüslüler

Endülüs (Arapça: الأندلس al-andalus). 711-1492 yılları arasında İber Yarımadası'nda Arapların etkisi altında bulunan bölgelere verilen isimdir.

Endelüs

Endülüs (Arapça: الأندلس al-andalus). 711-1492 yılları arasında İber Yarımadası'nda Arapların etkisi altında bulunan bölgelere verilen isimdir.

Abdadiler

Abdadiler, İspanya'da Endülüs Emevi Devleti'nin (756-1031) karışıklıklar içinde bulunması nedeniyle 1023 yılında Sevilla kentinde bir devlet kurdular. Uydu devlet özelliğindeki diğer İspanyol İslam devletçiklerini egemenlikleri altına alarak sınırlarını g...

Abbasi Halifeliği

Abbâsîler (Arapça: العبّاسيّون; al-'Abbāsīyūn), Emevî hanedanından sonra başa gelerek İslam Devleti'nin yönetimini ve halifeliği beş asırdan daha uzun bir süre elinde tutan hanedan.