Etiket: 1148

Belek Gazi

Belek (Balak) Gazi Artukoğulları devrinde; adı hala Harput ve Elazığ`da anılan ve Harput`un yetiştirdiği en ünlü Türk Fatihi olduğu bilinmektedir. (1965 yılında Harput Turizm Derneği tarafından Belek Gazi`nin, at üstünde güzel bir heykeli yaptırılmıştır....

1153

1153 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1152

1152 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1151

1151 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1150

1150 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1149

1149 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1147

1147 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1146

1146 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1145

1145 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1144

1144 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler