Etiket: 1206

Tuğluk Hanedanlığı

Moğol Hanedanı

Delhi Seyyidleri

13. yy

Çingiz Han

Temür Olcaytu Han

Temür, Yuan Cheng Zong (1267 - 1307), 1294-1307 arasında Çin imparatoru ve Moğol İmparatorluğu`nun büyük hanı.Yuan Hanedanının (Moğol) (1206 - 1368) bütün Çin üzerinde egemenlik kuran son hükümdarı olmuş, ama Rusya ve Orta Asya`daki Moğol toprakları üzeri...

Müslüman bilim adamları

Müslüman bilim adamları ve yapmış olduğu keşifler:

Moğol Devleti

Güyük

Güyük Han, Göyük ya da Küyük olarak da bilinir (1206 - 1248). Cengiz Han`ın torunu, Moğolların büyük kağanı Ögeday`in büyük oğlu ve ardılı.

Gevher Nesibe Hatun

Gevher Nesibe Sultan, Selçuklu Hükümdarlarından II. Kılıçarslan'ın kızıdır.

Gevher Nesibe

Gevher Nesibe Sultan, Selçuklu Hükümdarlarından II. Kılıçarslan`ın kızıdır. 1204 yılında verem hastalığına yakalanarak Kayseri`de vefat etmiştir.

Vila Pouca de Aguiar

Vila Pouca de Aguiar belediyesi, Portekiz'in Norte bölgesine bağlı Alto Trás-os-Montes altbölgesinin belediyelerinden biridir.