Etiket: 1359

1364

1364 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1363

1363 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1362

1362 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1361

1361 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1360

1360 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1358

1358 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1357

1357 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1356

1356 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1355

1355 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1. Murat

I. Murat

Sultan Birinci Murad 1326'da Bursa'da doğdu. Babası Orhan Gazi, annesi Bizans tekfurlarından birinin kızı olan Nilüfer Hatun'dur (Holofira). Sultan Birinci Murad uzun boylu, değirmi yüzlü ve iri burunluydu. Kalın ve adaleli bir vücuda sahipti. Başına mevl...

Murat Hüdavendigar

Babası orhan gazinin ölmesi üzerine yerine oğlu murat geçti. Edirne'yi fethedip burayı başkent yaptı, sırpsındığı savaşında haçlıları yenilgiye uğrattı. Yine haçlıları birinci kosova savaşında yendi. Birinci Murat savaş alnında yaralılar arasında dolaşırk...

I. Murad

Sultan Birinci Murad 1326'da Bursa'da doğdu. Babası Orhan Gazi, annesi Bizans tekfurlarından birinin kızı olan Nilüfer Hatun'dur (Holofira). Sultan Birinci Murad uzun boylu, değirmi yüzlü ve iri burunluydu. Kalın ve adaleli bir vücuda sahipti. Başına mevl...

I. Orhan

Orhan Gazi (1281 - 1360) 1281 yılında doğdu. Babası Osman Gazi, annesi Kayı aşireti'nin ileri gelenlerinden Ömer Bey'in kızı Mal Hatundu. Orhan Gazi, sarı sakallı, uzunca boylu, mavi gözlüydü. Yumuşak huylu, merhametli, fakir halkı seven, ulemaya hürmetli...

Orhan Bey

Orhan Gazi (1281 - 1360) 1281 yılında doğdu. Babası Osman Gazi, annesi Kayı aşireti'nin ileri gelenlerinden Ömer Bey'in kızı Mal Hatundu. Orhan Gazi, sarı sakallı, uzunca boylu, mavi gözlüydü. Yumuşak huylu, merhametli, fakir halkı seven, ulemaya hürmetli...