Etiket: 1410

Kotiaeion

Kütahya (il)

Fetret devrinin nedenleri

Fetret Devri, Bunalım Devri veya Fasıla-i Saltanat, Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezid'in beş oğlundan dördü arasındaki taht kavgaları nedeniyle 1402'den 1413'e kadar süren kargaşa dönemidir. Bu süreç Yıldırım Bayezid'in 1402'de Ankara Savaşı'nda, Timur İ...

Ahmed-i Dâ'i

Ahmed-i Dâ`i, 14. yüzyılın ikinci yarısıyla, 15. yüzyılın başında yaşamış olan, çok eser vermiş alim bir şairdir.

Ortaçağ mutfağı

Orta Çağ mutfağı, 5. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar Avrupa kültürlerinin besinlerine, yeme alışkanlıklarına ve yemek pişirme yöntemlerine verilen genel addır. Bu dönem boyunca beslenme düzeni ve pişirme yöntemleri Avrupa genelinde değişimlere uğramış ve tüm...

Molla Gürâni

Molla Gürâni (d. 1410 - ö. 1488), İslam âlimi, dördüncü Osmanlı şeyhülislâmı. Tam ismi, Ahmed bin İsmâil bin Osman Gürânî`dir. 1410 yılında Suriye`nin Güran kasabasına bağlı bir köyde dünyaya geldi. 1488 yılında İstanbul`da vefat etti. Molla Gürani Osmanl...

Saruhan Sancağı

Saruhan Manisa ilinin Osmanlı dönemindeki adıdır. Manisa ve çevresi tarihi devirlerde; Hititler, Akalar, Frigyalılar, Lidyalılar, Persler, Makedonyalılar, Bergamalılar, Romalılar, ve Bizanslılar tarafından yönetilmiştir.

1415

1415 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1414

1414 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1413

1413 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1412

1412 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler