Etiket: 1414

Haydar Harezmi

Haydar Harezmi Çağatayca yazan önemli bir Türk şairidir.14.yüzyılın sonlarında ve 15.yüzyılın birinci yarısında yaşamıştır.Yaşamı hakkında fazla bir bilgi yoktur.Mahlasından Harizm Türklerinden olduğu anlaşılmaktadır. Büyük Timur İmparatorluğu ‘nun kuru...

Ekümenik Konsil

Ekümenik Konsil, Katolik Kilisesi`nin hıristiyan îman esaslarını tesbit ve tahkîm etmek, âyinlerin icrâsı konusunda kararlar almak ve Hıristiyanlık ahlak ve disiplininin esaslarını te`yid ve tahkîm etmek üzere Kilise`ye bağlı bütün piskoposların katılımıy...

İzmiroğlu Cüneyt Bey

İzmiroğlu Cüneyd Bey (Aydınoğlu hanedanına mensup olmakla birlikte, hanedanın olağan çizgisi dışından gelerek tarih sahnesine çıktığından ve İzmir valiliği yapmış olmasından ötürü İzmiroğlu Cüneyd Bey olarak anılır; Kara Cüneyd de denilir) Osmanlı Devleti...

Ladik, Samsun

Ladik, Samsun ilinin bir ilçesi.

Hagen-Emst

Hagen-Emst, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde, Hagen kentine bağlı idari bölge. Emst adı, ilk kez 1313 yılında Emhorst, 1397'de Einhorst, 1414 ise Emhorn olarak kayıtlara geçmiştir.

Eski Cami

Eski Cami, Türkiye'nin Edirne ilinin merkezinde yer alan cami. Edirne'de zamanımıza ulaşmış ilk orijinal abidevi yapı olarak da bilinir.

Aydınoğlu Cüneyt Bey

İzmiroğlu Cüneyd Bey (Aydınoğlu hanedanına mensup olmakla birlikte, hanedanın olağan çizgisi dışından gelerek tarih sahnesine çıktığından ve İzmir valiliği yapmış olmasından ötürü İzmiroğlu Cüneyd Bey olarak anılır; Kara Cüneyd de denilir) Osmanlı Devleti...

Aydınoğlu Cüneyd Bey

İzmiroğlu Cüneyd Bey (Aydınoğlu hanedanına mensup olmakla birlikte, hanedanın olağan çizgisi dışından gelerek tarih sahnesine çıktığından ve İzmir valiliği yapmış olmasından ötürü İzmiroğlu Cüneyd Bey olarak anılır; Kara Cüneyd de denilir) Osmanlı Devleti...

1419

1419 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1418

1418 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1417

1417 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1416

1416 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1415

1415 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1413

1413 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler