Etiket: 1872

William Osler

Sir William Osler, Baronet (12 Temmuz 1849 - 29 Aralık 1919), tıp öğreniminin düzenlenmesi ve çağdaşlaşmasında önemli rol oynayan Kanadalı hekim.

Verlaine

Paul Marie Verlaine (1844-1896), Fransız şair. Fransız şiirinin önde gelen şairleri arasındadır.

Teffi

Nadejda Teffi (Rusça: Надежда Тэффи, d. 21 Mayıs 1872, Saint Petersburg, Rusya - ö.

Samuel Finley Morse

Nietzsche'nin yayınlanmamış eserleri

``Bu madde, Friedrich Nietzsche maddesinin alt başlığıdır.``

Nadejda Teffi

Nadejda Teffi (Rusça: Надежда Тэффи, d. 21 Mayıs 1872, Saint Petersburg, Rusya - ö.

Mustafa Hulusi Çalgüner

Cemil Çalgüner (d. 1872, Çal, Denizli) - (ö.

Morris William Travers

Morris W. Travers

Morris Travers

Morris William Travers (1872-1961) İngiliz kimyager. Sir William Ramsay ile birlikte ksenon, neon ve kripton elementlerini keşfetti.

Lahey Kongresi

Lahey Kongresi, Birinci Enternasyonal'in (Uluslararası İşçiler Birliği) Eylül 1872'de yapılan beşinci kongresi. Lahey, Hollanda`da gerçekleşen kongreyi anarşistler kadük ilan etmiştir.

John William Rayleigh

John Strutt Rayleigh

John William Strutt (d. 12 Kasım 1842 Essex – 30 Haziran 1919) İngiliz fizikçi.

Henry becquerel

Antoine Henri Becquerel (15 Aralık 1852 – 25 Ağustos 1908), Fransız fizikçi, radyoaktivitenin kaşiflerinden. 1903 Nobel Fizik Ödülü sahibi.

Hacı Hüsam Efendi

Hacı Hüsam Efendi (d. 1797 Fatih, İstanbul Türkiye) - (ö. 1872), Türk siyasetçi.