Etiket: 90377 Sedna

Sedna (gezegen)

Sedna, Neptün ötesi cisimler'den biri. Michael E.

Güneş sistemindeki cisimlerin listesi

Aşağıda Güneş Sistemi'ndeki nesnelerin Güneş'ten uzaklıklarına göre sıralanmış bir listesi bulunmaktadır. Çapı 500 km.'den küçük cisimler listeye alınmamıştır.

Güneş Sistemi'ndeki cisimlerin listesi

Aşağıda Güneş Sistemi`ndeki nesnelerin Güneş`ten uzaklıklarına göre sıralanmış bir listesi bulunmaktadır. Çapı 500 km.`den küçük cisimler listeye alınmamıştır.

Doğal uydular

Uydu, bir gezegenin ya da başka bir uydunun etrafında belirli bir yörüngede dönen gök cismi. Yapay uydulardan ayırmak amacıyla doğal uydu veya tabii uydu olarak da adlandırılır.

Neptün ötesi cisimler

Neptün ötesi Cisim (NÖC), Güneş Sistemi'nde bulunup ortalama yörüngesi Neptün'ün ortalama yörüngesinden daha büyük olan bütün gök cisimlerine verilen addır. Uzayın bu bölümünde kalan Kuiper kuşağı, Oort bulutu ve dağınık disk cisimleri bu kategoridendir.

Neptün ötesi cisim

Güneş Sistemi'nin yörüngesinin tamamı veya büyük kısmı Neptün yörüngesinin dışında kalan üyeleri, Neptün ötesi cisimler olarak adlandırılırlar. Bu yeni kavram, önceleri varlığından kuşkulanılan ve Kuiper kuşağı, Oort bulutu gibi gruplamalar içinde toplana...

Gezegenler

Genel olarak, yakınlarında bulunan yıldızlara göre uzaklıklarını değiştiren yıldızlara verilen ad. Gezegenler, güneş çevresinde dönen gök cisimleridir. Güneş çevresinde, odaklarından birinde güneş olmak üzere meydana gelen bir elips üzerinde dolanırlar.

gezegen

Bir yıldızın etrafında dolanan ve kendisi yıldız olmayan doğal gök cisimlerine gezegen adı verilir. Dar anlamıyla, Güneş Sistemi içinde, Güneş'in doğrudan uydusu olan ve Uluslararası Gökbilim Birliği (IAU) tarafından bu tanıma uygun bulunmuş 8 gök cismini...