Etiket: Ali Fethi Okyar

İrfan Baran

İrfan Baran (d. 1927, Karaman, Türkiye), Türk siyasetçi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet yapısı

Türkiye Cumhuriyeti`nin kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı bir yapısı vardır. Yasama, Yürütme ve Yargı erklerinden oluşan üçlü kuvvet ayrılığı ilkesi temel alınmıştır.

Türkiye'de Yürütme

Anayasanın 8. maddesine göre Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

Hasan Denizkurdu

Hasan Denizkurdu (d. 1948, Çeşme, Türkiye), Türk siyasetçi.

Şeyh Said İsyanı

Cumhuriyet'in ilanı ve ardından gelen yeniliklere binayen Hilafet'in kaldırılması Mütedeyin diye tabir edilen dini duyguları hassas insanlarında kışkırtıcılarına yeterince fırsat doğmuş oldu. Ufak denilebilecek ve yaralanmalara neden olabilecek hadiseler...

İç Cephe-Ayaklanmalar

Ulusal Kurtuluş Savaşı boyunca Anadolu`nun çeşitli yerlerinde birçok ayaklanmalar çıkmıştır.

İstanbul Milletvekilleri

İstanbul milletvekilleri başlıklı bu makalede, TBMM`ne İstanbul`dan seçilen milletvekilleri (ve senatörler)ele alınmaktadır, İstanbulluluk kavramı içinde bir sınıflandırma yapılmamıştır.İstanbul doğumlu olması da dikkate alınmamıştır, çünkü milletvekiller...

Türkiye Cumhuriyeti`nin ilanı

Cumhuriyet'in İlanı, milletin yönetilme şeklinin belirlenmiş olduğu, Atatürk'ün siyasi devrimlerinden bir tanesidir.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yapısı

Türkiye'nin kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı bir yapısı vardır. "Yasama", "Yürütme" ve "Yargı" erklerinden oluşan üçlü kuvvet ayrılığı ilkesi temel alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı

Cumhuriyetin İlanı, milletin yönetilme şeklinin belirlenmiş olduğu, Atatürk`ün siyasi devrimlerinden bir tanesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi`nde (TBMM) 25 Ekim 1923`te ortaya çıkan kabine bunalımı sonucunda, bu yönetim şeklinin kusurları daha net orta...

Rifat Çalık

Rıfat Çalık Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda 2. ve 4. dönemlerinde (son dönemde sadece 12 gün) ve TBMM 1. Döneminde Kayseri milletvekilliği, iki kez Kayseri Belediye Başkanlığı, ayrıca IV. İcra Vekilleri Heyeti'nde fiilen müstafi konumdaki Celalettin Arif Bey...

Reşat Kayalı

Reşat Bey (ailesi sonradan Kayalı soyadını almıştır) Akhisar'da Yunan işgaline karşı ilk direnişi başlatanlardan, Akhisar Kuvayı Milliyesinin oluşmasında büyük emeği geçmiş, TBMM 1. Dönem ve TBMM 2. Dönem'de Saruhan (Manisa) milletvekilliği yapmış, ayrıca...