Etiket: Apandis

Körelmiş organ

Körelmiş yapılar, evrime göre, canlılarda zaman içerisinde işlevsizleşerek iz halinde kalmış yapılardır.

Körelmiş Yapılar

Körelmiş Yapılar, evrim teorisi`ne göre, zaman içerisinde işlevsizleşerek iz halinde kalmış yapılardır.

Bağırsak kanseri

Kalın bağırsağın makata yakın olan bölümüne rektum' adı verilir ve bu bölümden kaynaklanan kötü huylu tümörlere rektum kanseri adı verilir.35 yaştan itibaren sıklığı artmakla birlikte en sık 70 yaştan sonra rastlanır .Batı dünyasında en sık rastlanan üçün...

Sindirim kanalı

İnsan sindirim sistemi mekanik (fiziksel) ve kimyasal sindirim olarak ikiye ayrılır. Mekanik (fiziksel) sindirim, molekülleri küçük moleküllere ayırmaktır.

Körelmiş organlar

Körelmiş organlar , evrim teorisi`ne göre, zaman içerisinde işlevsizleşerek iz halinde kalmış yapılardır.

Kör bağırsak

Çekum veya kör bağırsak, kalın bağırsağın ilk bölümüdür. İleum ile kalın bağırsağı birleştiren bir kesedir.

Kolon kanseri

Kalın bağırsağın makata yakın olan bölümüne rektum' adı verilir ve bu bölümden kaynaklanan kötü huylu tümörlere rektum kanseri adı verilir.35 yaştan itibaren sıklığı artmakla birlikte en sık 70 yaştan sonra rastlanır .Batı dünyasında en sık rastlanan üçün...

Kalınbarsak Kanseri

Kalın bağırsağın makata yakın olan bölümüne rektum' adı verilir ve bu bölümden kaynaklanan kötü huylu tümörlere rektum kanseri adı verilir.35 yaştan itibaren sıklığı artmakla birlikte en sık 70 yaştan sonra rastlanır .Batı dünyasında en sık rastlanan üçün...

Kalın bağırsak kanseri

Kalın bağırsak kanseri veya ``kolorektal kanser`` kalın bağırsak, rektum ve apandiste görülen kanserli büyümeleri kapsar. Batı dünyasında en sık rastlana üçüncü kanser tipi ve olüme yol açan kanserler arasında ikinci sıradadır. Çoğunlukla kalın bağırsakta...

Gastrointestinal kanal

İnsan sindirim sistemi mekanik (fiziksel) ve kimyasal sindirim olarak ikiye ayrılır. Mekanik (fiziksel) sindirim, molekülleri küçük moleküllere ayırmaktır.

Gastrointestinal boru

İnsan sindirim sistemi mekanik (fiziksel) ve kimyasal sindirim olarak ikiye ayrılır. Mekanik (fiziksel) sindirim, molekülleri küçük moleküllere ayırmaktır.

Gastrointestinal sistem

İnsan sindirim sistemi mekanik (fiziksel) ve kimyasal sindirim olarak ikiye ayrılır. Mekanik (fiziksel) sindirim, molekülleri küçük moleküllere ayırmaktır.

Çekum

Çekum veya kör bağırsak, kalın bağırsağın ilk bölümüdür. İleum ile kalın bağırsağı birleştiren bir kesedir. Alt ucunda apandiks bulunur.

insansı

İnsansılar veya İnsansı maymunlar (Hominoidea), Eski Dünya maymunlarından bir primat üst familyası.

sindirim borusu

İnsan sindirim sistemi mekanik (fiziksel) ve kimyasal sindirim olarak ikiye ayrılır. Mekanik (fiziksel) sindirim, molekülleri küçük moleküllere ayırmaktır.