Etiket: Basra

Bişr-i Hâfî

Bişr-i Hâfî, hicri 150 (767) yılında Horasan`ın Merv şehrinde doğdu, 227 (841)`de Bağdat`ta vefat etdi. İsmi, Bişr bin Hâris Abdurrahmân, künyesi Ebû Nasr`dır.

İhlas Haber Ajansı (İHA)

İhlas Haber Ajansı (İHA), İhlas Holding'e bağlı olarak Türkiye içinde ve Türkiye dışında çalışmakta olan bir Türk haber ajansıdır. 145 büro, 500’e yakın kamera, görüntü transferi için 78 adet data hattı, Bağdat, Basra, Moskova, İstanbul, Kahire, Paris, Lo...

Salih Özbaran

Salih Özbaran, Öğretim görevlisi. Profesör Doktor.

Nizamiye Medresesi

Büyük Selçuklular zamanında kurulan vezir Nizamülmülk`ün adıyla anılan medreseler. En büyüğü, Bağdat`taki Nizamiye Medresesi olup, İsfahan, Nişabur, Belh, Herat, Basra, Musul ve Amul`da benzerleri vardı. Bkz: Nizamiye Medreseleri

Nizamiye Medreseleri

Nizamiye Medreseleri, Büyük Selçuklular zamanında kurulan vezir Nizamülmülk`ün adıyla anılan medreseler. En büyüğü, Bağdat`taki Nizamiye Medresesi olup, İsfahan, Nişapur, Belh, Herat, Basra, Musul ve Amul`da benzerleri vardı.

Irak Türkmenleri

Irak Türkmenleri, günümüz Irak Devleti`nin kuzey bölgelerinde yaşayan ve genellikle Türkçe dilini kullanan, ülkenin %8`lik nüfusunu oluşturan kesim.

Irak'taki Şii Gruplar

== Genel Bakış ==Şii Müslümanlar dünyadaki 1 milyarlık müslüman nüfusun yüzde 22 sini oluşturuyor. Irak`taki Şiiler nüfusun yüzde 60`ını oluşturuyor. Sünniler`in Irak siyasi hayatında uzun bir süre egemen olmaları anlamında Şiilerin statüsü “azınlık” olag...

Er-Risale (Ebu Hanife)

er-Risale, Ebu Hanife`nin beş eserinden biridir. Adından da anlaşılabileceği gibi bi ``risale`` olan bu kısa eseri Ebu Hanife Basralı alim Ebu Osman el-Betti`ye, kendisinin Mürcie mezhebinden olduğu yönündeki iddialara cevap olarak yollamıştır. Eserde Mür...

El-Kındi

Kindi veya tam adıyla Ebū-Yūsuf Ya’kūb ibn Ishāk el-Kindī. (801?-866?).

El-Kindi

Kindi veya tam adıyla Ebū-Yūsuf Ya’kūb ibn Ishāk el-Kindī. (801?-866?).

Ebu Yusuf Yakub bin İshak el-Kindi

Kindi veya tam adıyla Ebū-Yūsuf Ya’kūb ibn Ishāk el-Kindī. (801?-866?).

Basra Eyâleti

Basra Beylerbeyliği

1516-1517 yıllarında Suriye ve Mısır`ın fethinden sonra Kızıldeniz`e ulaşan ve

Süleyman Nazif

Süleyman Nazif Servet-i fünun şairi. 1869 senesinde Diyarbakır'da doğdu. Babası şair ve tarihçi Said Paşadır. Tahsile 1874'te Maraş'ta başladı. Maraş'tan Diyarbakır'a döndüklerinde, Nazif rüştiye (ortaokul)de tahsiline devam etti. 1879'da Mardin'e babasın...

erbil

Erbil, (Kürtçe:Hewlêr, Arapça: أربيل ) Irak sınırları içerisinde bulunan bir şehir. An anda Irak Kürdistan Özerk Bölgesinin başkenti. Şehirin nüfusu 1,3 mio. cıvarında. Nüfüs Kürtlerden, Araplardan, Türkmenlerden oluşuyor.