Etiket: Bektaşi

ABF

Söylev (edebiyat)

Söylev, nutuk veya hitabet, dinleyicilere belli bir fikri, bir duyguyu aşılamak için söylenen uzunca sözlere denir. Söylev, heyecanlandırarak bir fikri aşılamaktır.

Hikâye-i Kesikbaş

Hikâye-i Kesikbaş, Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Şerif'ine de alınan Grijgal palangasını saran Zigetvar kumandanı Kıraçin'in 1000 askerine karşı Kuru Kadının 114 kişiyle galibiyetinde şehit olan Veli ve Abdal olduğuna inanılan Deli Mehmet'in başını vermeme...

İsperih

Kemallar (Bulgarca: Исперих, trl: Isperih), kuzey doğu Bulgaristan'da, Razgrad iline bağlı bir şehirdir. Deliorman bölgesinin bir parçasıdır.

Tahtacılar

Ege ve Akdeniz bölgelerinin ormanlık yörelerinde yaşayan ve ağaç işçiliğiyle uğraşan Alevi Türkmenlerdir.

Sitti Zeynep Türbesi

Sitti Zeynep Türbesi, Alanya`da Alanya Kalesi`ne çıkan yol üzerinde, büyük bir kayanın üzerindedir.

Muharrem Temiz

Muharrem Temiz (d. 1962, Arguvan), Türk müzisyen ve folklorcüdür.

Kul Nesimi

Kul Nesimi, 17. yüzyıl`da Anadolu`da yaşamış tekke şairi.

Kemaller

Kemallar (Bulgarca: Исперих, trl: Isperih), kuzey doğu Bulgaristan'da, Razgrad iline bağlı bir şehirdir. Deliorman bölgesinin bir parçasıdır.

Kemallar

Kemallar (Bulgarca: ``İsperih``), kuzey doğu Bulgaristan`da, Razgrad iline bağlı bir şehirdir.

Gül Baba Türbesi

Gül Baba Türbesi, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan, Gül Baba'ya ait türbe. Gülbaba, Budapeşte'de yüksek tepeye gömülür ve tepeye "Gültepe" adı verilir (Macarca: Rózsadomb).

Bektaşi Fıkraları

Bektaşi olarak bilinen tarikat/inanç grubu mensuplarıyla ilgili, halk arasında sıkça anlatılan fıkralar yaygın olarak bilinir. Özellikle "Türk Edebiyatı" içinde Bektaşi fıkralarının özel bir yeri vardır. Bektaşilerin dine yaklaşımı "batini&...

Balım Sultan

Balım Sultan (1462(?)- 1516), geniş bir kitleye göre Bektaşiliğin önemli bir ulusudur. “İkinci piri (piri sani)”, kurucusu ve kurumlaştırıcısı olarak görülür. Kurucusu değildir ancak “ikinci piri” olduğu, kurumlaştırdığı, yolu yasal bir kurum durumuna get...